​לימודים לתואר שני בפילוסופיה 
 
למידע על תואר שני בפילוסופיה מהיום הפתוח, 04/06/2020, לחצו כאן

קול קורא- מחקר ללימודים מתקדמים בפילוסופיה באבג תשפא

לימודים לתואר שני בפילוסופיה

(סימן מחשב 131-2)

מטרת הלימודים​

תכנית הלימודים מבוססת על קבוצות לימוד קטנות. לסטודנטים בנתיב המחקרי תינתן הדרכה אישית על ידי אחד ממרצי המחלקה . ועדת ההוראה תנהל מעקב קבוע אחר התקדמות הסטודנטים.

משך הלימודים  

משך הלימודים שנתיים.

בנתיב הכללי, על הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה.

בנתיב המחקרי, על הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת).

ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשנה נוספת לצורך השלמת כתיבת עבודת הגמר, בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקר ובאישור הוועדה הפקולטית.

מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השנה השלישית ללימודיהם יחויבו להשלים את מניין הנקודות הנדרשות לנתיב הכללי במקביל לכתיבת עבודת הגמר, כך שבתום שנה זו תתאפשר סגירת תואר בנתיב הכללי אם עבודת הגמר לא תוגש לשיפוט.

לא תאושר שנה חמישית לתואר שני באף אחד מנתיבי הלימודים אלא במקרים חריגים ביותר. המשמעות היא שמי שלא יגיש את עבודת הגמר ולא ישלים את הנקודות לסגירת תואר, לימודיו יופסקו ללא שיקבל תואר.

נתיבי הלימוד

הלימודים מתקיימים בשני נתיבי לימוד:

  1. נתיב מחקרי הכולל כתיבת עבודת גמר (תזה) ונועד להרחבה והעמקה של ידע בפילוסופיה, גיבוש תובנות פילוסופיות בוגרות ומורכבות יותר, התנסות במחקר וכתיבה עצמאית במסגרת מודרכת והכנה לקראת לימודי דוקטורט.
  2. נתיב כללי ללא כתיבת עבודת גמר

לימודי השלמה - סטודנטים המבקשים להשתלב במחלקה ואין בידם כל רקע או בעלי רקע חלקי בפילוסופיה, יתקבלו לשנת השלמות (לימודים לקראת תואר שני). בשנה זו יש ללמוד את קורסי ההשלמה המפורטים ולסיימם בציון ממוצע של 85 לפחות. לכל תלמיד השלמות יערך ייעוץ אישי עם יו"ר המ"א ולא ניתן לערער על החלטתו (הייעוץ נקבע כחודש לפני פתיחת שנת הלימודים).

תכנית ההשלמה

חובה ללמוד את כל קורסי המבוא הבאים:

131-1-1031

131-1-1421

*מבוא לפילוסופיה יוונית א'

מבוא לפילוסופיה יוונית ב'   

 

4 נק"ז

131-1-1021*מבוא ללוגיקה תחשיב פסוקים 

 

2 נק"ז

131-1-1061

131-1-1071

*מבוא לפילוסופיה חדשה - רציונליסטים

מבוא לפילוסופיה חדשה - אמפריציסטים

 

4 נק"ז

 

 


 

חובה לבחור שלושה מתוך קורסי המבוא של שנה ב':       

(היצע המבואות עשוי להשתנות משנה לשנה)

131-1-1111מבוא לפילוסופיה של הלשון3 נק"ז
131-1-2141מבוא לאסתטיקה3 נק"ז
131-1-1081מבוא לפילוסופיה מדינית3 נק"ז
131-1-4041מבוא לתורת ההכרה3 נק"ז
131-1-0201מבוא לפילוסופיה קונטיננטלית - המאה ה-193 נק"ז
131-1-1411*מבוא ללוגיקה תחשיב פרדיקטים 2 נק"ז

 

*ההשתתפות בתרגילים אינה חובה אך היא מומלצת מאוד!

** היצע קורסי המבוא לבחירה משתנים מעת לעת.

תכנית הלימודים

הנתיב המחקרי

הקבלה לנתיב המחקרי מותנית באישור ועדת המוסמכים המחלקתית. לנתיב זה יתקבלו סטודנטים  אשר עבודתם במהלך השנה הראשונה ללימודי התואר השני מעידה על יכולת מחקר גבוהה, אשר ניסחו רעיון למחקר, ומצאו מנחה מתאים.

על הסטודנטים להשתתף בשיעורים וסמינרים בהיקף של 28 נק"ז (16 נק"ז לפחות תהיינה במסגרת המחלקה), לכתוב במסגרתם שתי עבודות סמינר ולכתוב עבודת גמר (בהיקף 8 נק"ז).

באישור ועדת הוראה יוכלו הסטודנטים ללמוד 12 נק"ז ברמת תואר שני במחלקות אחרות. הסטודנטים בנתיב המחקרי רשאים להשתתף בסמינרים ובשעורים מלימודי התואר הראשון של המחלקה בהיקף של 8 נק"ז לכל היותר, אך לא יהיו רשאים לכתוב עבודות סמינר בקורסים אלה ( ללא אישור מיוחד).

קביעת מנחה והגשת הצעת מחקר

על הסטודנטים בנתיב המחקרי למצוא מנחה במהלך הסמסטר הראשון ללימודים. סטודנטים המבקשים להחליף מנחה לעבודה יגישו בקשה מנומקת לוועדת המוסמכים המחלקתית. החלפת המנחה טעונה אישור הוועדה המחלקתית והפקולטית.

המחלקה רואה בכתיבת הצעת מחקר שלב חשוב ביותר בעבודת הסטודנטים בנתיב המחקרי וכתיבת הצעה מוצלחת היא תנאי להמשך הלימודים בנתיב זה. הצעת המחקר, בהיקף של עד 10 עמודים, צריכה להציג שאלה ממוקדת, סקירה ראשונית של מצב המחקר, העמדה אותה מנסים לתקוף, להגן או לפתח, הטקסטים בהם מתכוונים להתמקד וראשי פרקים. מצופה  שהצעת המחקר תציג בבהירות ובאופן מפותח את שאלת המחקר, וכן בצורה כללית את עיקר התשובות או דרכי ההתמודדות עם השאלה.

יש להגיש את הצעת המחקר במהלך הסמסטר השני בתואר ולקבל אישור עד תום השנה הראשונה ללימודים.


 

עבודת גמר

הגשת עבודת הגמר והצלחה בעבודת הגמר הן תנאי יסודי להשלמת הלימודים לתואר שני בנתיב המחקרי. יש להגיש את עבודת הגמר לשיפוט בתום השנה השנייה ללימודים. באישור ועדת המוסמכים המחלקתית, תאושר הגשת עבודת גמר לשיפוט עד תום השנה השלישית בהתאם לדו"ח התקדמות במחקר.  

 

תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

קורסי חובה:

שנהמספר הקורסשם הקורסנק"ז
א'_*סמינר ייעודי4
א'_*סמינר ייעודי4
ב'_*סמינר ייעודי4
ב'_*סמינר ייעודי4
סה"כ קורסי חובה16
א' ו-ב'**סה"כ קורסי בחירה12
ב'

131-2-9991

131-2-9992

עבודת גמר (סמסטר א')

עבודת גמר (סמסטר ב')

4

4

ב'-בחינת גמר ביבליוגרפית0
ג'

131-2-7777

131-2-7778

כתיבת עבודת גמר

*סטודנטים שלא יצליחו להשלים את כתיבת עבודת הגמר שלהם עד תום שנה שנייה

*בכפוף לאישור וועדת מוסמכים מחלקתית

0
סה"כ לתואר36 נק"ז

* נוכחות חובה בשיעורים

**היצע הקורסים והזמנים שלהם משתנים משנה לשנה

 

הרכב הציון הסופי לתואר

קורסים45%
עבודת גמר45%
בחינת גמר10%

 


 

הנתיב הכללי

על הסטודנטים הלומדים בנתיב הכללי להשתתף בשיעורים וסמינרים בהיקף של 36 נק"ז (לפחות 24 נק"ז תהיינה במסגרת המחלקה) במסגרתם לכתוב שתי עבודות סמינר. באישור ועדת הוראה ניתן ללמוד לכל היותר 12 נק"ז ברמת תואר שני במחלקות אחרות.

בנוסף, ניתן להשתתף בסמינרים ושיעורים מלימודי התואר הראשון של המחלקה  בהיקף של 8 נק"ז לכל היותר אך לא תתאפשר כתיבת עבודות סמינר בקורסים אלה (ללא אישור מיוחד).

תכנית הלימודים בנתיב הכללי

קורסי חובה:

שנהשם הקורסנק"ז
א'*סמינר ייעודי4
א'*סמינר ייעודי4
ב'*סמינר ייעודי4
ב'*סמינר ייעודי4
סה"כ קורסי חובה16
א' ו-ב'**קורסי בחירה20
א'בחינת גמר ביבליוגרפית0
סה"כ לתואר36 נק"ז

* נוכחות חובה בשיעורים

**היצע הקורסים והזמנים שלהם משתנים משנה לשנה

הרכב הציון הסופי לתואר

קורסים85%
בחינת גמר15%

 


 

הנחיות כלליות לסטודנטים בשני נתיבי הלימוד

בחינת גמר ביבליוגרפית - כל הסטודנטים יבחנו בבחינה ביבליוגרפית בתום השנה הראשונה ללימודים. ציון עובר בבחינה הוא 75.

מתכונת הבחינה: הטקסטים לבחינה יורכבו מכתבים מרכזיים של הוגים כאפלטון, אריסטו, דיקארט, יום, מיל, קאנט, הגל, ניטשה, ויטגנשטיין והיידגר (באתר המחלקה תוכלו למצוא את הרשימה המלאה ואת השאלות לבחינה הקרובה). סטודנט שנכשל בבחינה יורשה לגשת למועד נוסף באישור הוועדה המחלקתית. כישלון שני יוביל להפסקת לימודים במחלקה.

המחלקה מצפה ממתרגליה להצטיין בבחינה (ציון הבחינה יקבע אם יוכלו להמשיך לתרגל במחלקה).

סמינרי חובה - בארבעת הסמסטרים הראשונים ללימודיהם ידרשו הסטודנטים להשתתף בארבעה סמינרי מחקר ייעודיים. הסמינרים יעסקו בנושאים מגוונים שיקנו לסטודנטים השכלה רחבה, ויתמקדו בסוגיות מרכזיות של נושאים אלה. בכל סמינר ידרשו הסטודנטים לכתוב ארבע עבודות קצרות.

לפרטים נוספים:

מירב בן שושן- זך  08-6472263, benshmer@bgu.ac.il

חובה לקרוא גם את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא באתר הפקולטה