​​​ ​​​​​​​​​​​סמסטר א' תשע"ט

שנה א'- קורסי חובה

מבוא לפילוסופיה ליוונית תאלס עד אפלטון

מבוא לפילוסופיה כללי

קריאה וכתיבה

מבוא ללוגיקה - תחשיב הפסוקים

שנה ב'- קורסי חובה​ 

פילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט - רציונליסטים

מבוא לפילוסופיה של הלשון

מבוא לפילוסופיה של האומנות

מבוא לאפסימולוגיה

שנים ב'+ג'- קורסי בחירה
 
קאנט על יופי


אתיקה של מידה טובה


פרגמטיזם וניאו פרגמטיזם

בודהיזם כפילוסופיה
​​

סמינרים B.A

על מושג האידאל - קריאה בשני ספרי של ניקולס רשר

שגעון והמודרניות

ריאליזם ואנטי-ריאליזם במוסר

פילוסופיה ופוליטיקה בפוליטאה של אפלטון

מאטריאליזם היסטורי ודיאלקטי - מארכס ולנין


סמינרים M.A​

סמינר ייעודי לתואר שני - רנה דיקרט

הרציונליות של התפיסה

קבוצת קריאה - קורס שנתי


סמסטר ב' תשע"ט


שנה א'- קורסי חובה

מבוא לפילוסופיה יוונית - אפלטון עד האסכולות ההלניסטיות

מבוא לפילוסופיה - אתיקה

​​קריאה וכתיבה

מבוא ללוגיקה - תחשיב פרדיקטים


שנה ב'- קורסי חובה

פילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט - אמפריציסטים

מבוא לפילוסופיה מדינית

​​מבוא לפילוסופיה של המדע מפוזיטיביזם לפוסט מודרניזם


שנים ב'+ג'- קורסי בחירה

מבוא לפילוסופיה אנליטית

מושג החלל אצל דיקרט לייבניץ וניוטון

מהי פסיכולוגיה על פי אריסטו

מבוא לפילוסופיה פמינסטית

​​קריאה בפנומנולוגיה של הרוח של היגל

לייבניץ

אמת וחשיבותה

​קריאת נפש

​​קיצור תולדות הפילוסופיה

​​

סמינרים B.A

דילמות בביואתיקה

ניטשה אל מעבר לתבונה הפילוסופית

רגשות

רוע רדיקאלי


סמינרים M.A​

נושאים בפילוסופיה של מדעי החברה

פילוסופיית המדע של קאנט

קבוצת קריאה​


​​​ ​​​​סמסטר א' תשע"ח

שנה א'- קורסי חובה

כתיבה וקריאה​  

מבוא ללוגיקה - תחשיב פסוקים 

מבוא לפילוסופיה יוונית - תאלס עד אפלטון ​ 

מבוא לפילוסופיה כללי ​​

מבוא לפילוסופיה של הלשון  

שנה ב'- קורסי חובה 

פילוסופיה חדשה מד​קארק עד קאנט - רציונליסטים 

מבוא לפילוסופיה מדינית​

מבוא לפ​ילוסופיה של האומנות​  

מבוא לאפסימולוגיה   

מבוא לפילוסופיה של הלשון​


שנים ב'+ג'- קורסי בחירה
 

סמינרים B.A

אוטונומיה פטרנליזם והסכמה א'

רגשות

סארטר וקאמי


סמינרים M.A​

המטפיזיקה של אריסטו​

הוליזם פוליטי-אתי: על אחדות הערכים בספרו של רונלד דוורקין "Justice for Hedgrhogs"​ 


סמסטר ב' תשע"ח


שנה א'- קורסי חובה

מבוא לפילוסופיה יוונית - אפלטון עד האסכולות ההלניסטיות​

מבוא לפילוסופיה - אתיקה

מבוא ללוגיקה - תחשיב פרדיקטים​


שנה ב'- קורסי חובה

פילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט - אמפריציסטים​   


שנים ב'+ג'- קורסי בחירה

כיצד לקרא דיאלוג אפלטוני

מחשבה, פעולה ועולם

פילוסופיה ומוזיקה

מבוא לפילוסופיה אנלטית

פילוסופיה של המדע

קיצור תולדות הפילוסופיה​

שבריריות החיים הטובים - בעקבות מרתה נוסבאום


סמינרים B.A

אוטונומיה פטרנליזם והסכמה ב'​

מדע כידע חברתי

הוויה וזמן של מרטין היידגר

שפינוזה


סמינרים M.A​

קאנט הציווי הקטגורי​

כבוד האדם והחובה לכבדסמסטר א' תשע"ז
 ​

שנה א'- קורסי חובה

מבוא לפילוסופיה יוונית - תאלס עד אפלטון

​מבוא לפילוסופיה - כללי

מבוא ללוגיקה - תחשיב פסוקים


שנה ב'- קורסי חובה

פילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט - רציונליזם

מבוא לפילוסופיה מדינית​

מבוא לפילוסופיה של הלשון

​מבוא לאסתטיקה​


סמינרים B.A

 
יישומים של צדק 

 

דילמות בביואתיקה א' ​
 
 
 

סמינרים M.A​

סמינר ייעודי מודעות והאני בפילוסופיה ובנוירו ביולוגיה 

 

דיקרט והנרי מור, חלל, מדע חדש ומטפיסיקה​

 

סמסטר ב' תשע"ז


 

שנה א'- קורסי חובה

 מבוא לפילוסופיה יוונית – אפלטון עד האסכולות ההלניסטיות

מבוא לפילוסופיה- אתיקה​

מבוא ללוגיקה – תחשיב פרדיקטים

 

שנה ב'- קורסי חובה

 פילוסופיה חדשה מדקארט עד קאנט -אמפריציסטים

מבוא לאפיסטמולוגיה

מבוא לפילוסופיה של הנפש

 

 שנים ב' + ג'- קורסי בחירה 

פילוסופיה ומוזיקיה

המשתה והפיידרוס של אפלטון

לוגיקות אלטרנטיביות

מבוא לתורת המוסר של קאנט

פילוסופיה וטרגדיה

פסיכולוגיה מוסרית 

דיקרט השגות ומענות

חירות הכרח ורצון

החידה של ברקלי

 

סמינרים B.A

דילמות בביואתיקה (שנתי)

פילוסופיה אנליטית מאוחרת

קוגניציה ותרבות

 

 סמינרים M.A​

 סמינר ייעודי: מדע בחברה דמוקרטית: קריאה בפיליפ קיטצ'ר

ירושלים ואתונה

 

 הפנומנולוגיה של הרוח להיגל.pdfהפנומנולוגיה של הרוח להיגל.pdf

 סילבוס- מבוא לחדשה- סמסטר ב תשעז.pdfסילבוס- מבוא לחדשה- סמסטר ב תשעז.pdf

 

סמסטר א' תשע"ו

 

שנה א'- קורסי חובה

 

מבוא לפילוסופיה יוונית- תאלס עד אפלטון 

 

מבוא לפילוסופיה- כללי

 

מבוא ללוגיקה- תחשיב פסוקים

 

 

 

שנה ב'- קורסי חובה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שנים ב'+ג'- קורסי בחירה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סמינרים B.A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סמינר ייעודי חלל גופים ואלוהים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבוא לאסתטיקה עדו.pdfמבוא לאסתטיקה עדו.pdf