​​​​במח​לקה לאמנויות - הלימוד הוא אמנות והאמנות היא דרך חיים​