​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​תשפ"א:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מערכת תשפא - תואר ראשון.pdf

תוכניות לימודים - תשפא.pdf​​

תקצירי קורסים - תואר ראשון.pdf

הנחיות הרשמה לקורסים לשנת הלימודים - סמסטר א.pdf

תש"ף:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוכנית לימודים במחלקה לאמנויות - תשף.pdf

 

טפסים:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

בקשת סטודנט - לסגירת תואר במחלקה.pdf

בקשה לחופשת לימודים.pdf

שינוי תוכנית לימודים במחלקה 2017.pdf

טופס ויתור על חלק ב של קורס שנתי.pdf

טופס בקשה לוועדת הוראה.pdf