​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​תשפ"ב​:​​​​

מערכת תשפב - תואר ראשון.pdf

תוכניות לימודים במחלקה לאמנויות - תשפ"ב.pdf​​​

תקצירי קורסים - תואר ראשון.pdf

הנחיות הרשמה לבחינה - מועד ב.pdf

הנחיות רישום לקורסים תואר ראשון סמסטר ב תשפב.pdf


תשפ"א:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מערכת תשפ"א - תואר ראשון.pdf

תוכניות לימודים - תשפא.pdf​​

תקצירי קורסים - תואר ראשון.pdf

הנחיות הרשמה לקורסים לשנת הלימודים - סמסטר א.pdf

תש"ף:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוכנית לימודים במחלקה לאמנויות - תשף.pdf

 

טפסים:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

יש להכנס לדף הבא: קורסים וטפסים - תואר ראשון​​  ובו רשימת הטפסים הרלוונטית עבורכם. ​