​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מערכת תשפג- תואר ראשון​.doc

​​תקצירי קוריסים- תואר ראשון.docx

​​תוכניות לימודים במחלקה לאמנויות.pdf

הנחיות רישום לקורסים לשנת הלימודים תשפ"ג (סמסטר א') לתואר ראשון ולתעודת הוראה
תשפ"ב​:​​​​

מערכת תשפב - תואר ראשון.pdf

תוכניות לימודים במחלקה לאמנויות - תשפ"ב.pdf​​​

תקצירי קורסים - תואר ראשון.pdf

הנחיות הרשמה לבחינה - מועד ב.pdf

הנחיות רישום לקורסים תואר ראשון סמסטר ב תשפב.pdf


 

טפסים:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

יש להכנס לדף הבא: קורסים וטפסים - תואר ראשון​​  ובו רשימת הטפסים הרלוונטית עבורכם. ​