תהליך הרישום לקורסים ובניית מערכת שעות

תהליך הרישום לקורסים ובניית מערכת שעות יעשה באופן עצמאי על ידי הסטודנט באמצעות האינטרנט.

לנוחיותכם, מצורף קישור לסרטון הדגמה שמסביר כיצד לבצע את התהליך.

 

אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בעיה שתתעורר במהלך הרישום:

רוזלין ממן, רכזת המחלקה: 08-6477199, arts@bgu.ac.


יועצים לבניית מערכת לימודים

המחלקה לאמנויות מעמידה לרשות הסטודנטים יועצים לבניית מערכת לימודים. היועצים הינם חברי הסגל האקדמי הבכיר במחלקה, ומינויים מתחלף בראשית כל שנת לימודים אקדמית.. תפקידם של היועצים האקדמיים לסייע לסטודנט בגיבוש הרכב הקורסים, שיהלום הן את דרישות המחלקה והמסלול והן את רצונותיו האישיים של הסטודנט..

כל פנייה ליועץ תעשה בתיאום אישי באמצעות הדוא"ל..

על כל תואר ו/או שנת לימודים במהלך התואר אמון יועץ אחר, על-פי הפירוט שלהלן:

 

לימודי תואר ראשון:

פרופ' שרה אופנברג- offenber@bgu.ac.il  

לימודי יצירה:

ד"ר מעין אמיר- maayan.amir@gmail.com   

 

אופן הגשת עבודות:

עבודות סמינריוניות תוגשנה בעותק אחד בלבד.

יש להגיש את העבודות במזכירות החוג בשעות הקבלה או בתיבת הדואר שבצמוד למזכירות.

סטודנט שלמד בסמסטר א', יגיש את עבודתו עד וכולל היום הראשון ללימודים לאחר חופשת חג הפסח. סטודנט שלמד בסמסטר ב', יגיש את עבודתו עד וכולל היום הראשון ללימודים לאחר פגרת הקיץ.

אנא בואו לקחת בחזרה מן המזכירות עבודות שנבדקו. עבודות שלא תילקחנה - נאלץ למסרן לגריסה...

 

 

לוח בחינות:

מידע על מועדי בחינות וציונים מופיע גם בלוח המודעות שליד מזכירות המחלקה (בנין דילר, קומה 2).

את מחברות הבחינה שלכם תוכלו למצוא כאן.

שימו לב שפתיחת המחברת כרוכה בתשלום (התשלום יתווסף אוטומטית לחשבון שכר הלימוד שלכם).

 

שאלות נפוצות:

כמה נק"ז צריך ללמוד במהלך התואר?

במהלך התואר על הסטודנט לצבור 120 נק"ז, כאשר 108 נק"ז מהם נלקחים במסגרת הלימודים במחלקה/במחלקות הלימוד ו-12 נק"ז נלקחים במסגרת לימודים כלליים.

 

איזה קורסים אני צריך ללמוד?

הקורסים נחלקים לקורסי חובה ולקורסי בחירה. עליך למלא מערכת של  כ - 20 נקודות זכות בסמסטר.

קורסי בחירה תוכל לקחת מן הקורסים שפתוחים לשנת הלימודים שלך (לאחר שיבוץ קורסי החובה ניתן להירשם עד לשני קורסי בחירה אך עקב עומס שעשוי להיווצר במערכת מומלץ להמתין עם קורסי הבחירה לסמסטר ב' או אפילו שנה ב'.) כמו-כן עליך לקחת במהלך התואר 12 נק"ז מלימודים כלליים (קוד המחלקה הינו 151).​

איך והיכן מתבצע הרישום לקורסים?

ניתן להגיע למערכת הרישום לקורסים באמצעות קישור זה.

 

האם הרישום לקורסים הוא שנתי?

הפקולטה מבצעת העתקה של קורסים שנתיים, אך על הסטודנט לוודא שהקורס אכן הועתק לסמסטר ב' כראוי.

בכל מקרה, מזכירות הפקולטה תשלח הודעה על מועדי ותהליך ההרשמה למייל האישי של כל סטודנט.

 

איך אפשר לקבוע פגישה לשם ייעוץ והכוונה?

ניתן לפנות לגב' רוזלין ממן, רכזת המחלקה, בשעות הקבלה המתקיימות בימים א' - ה' בין השעות: 11:00-13:00.

 

אני תלמיד דו-חוגי ואחד השיעורים חופף בשעות עם קורס מן המחלקה השנייה, מה אני עושה?

אם אתה מעוניין להירשם לשני קורסים החופפים במועדם, המחלקה ממליצה ללמוד את אחד הקורסים בשנה שלאחר מכן.

אם שני הקורסים מהווים תנאי קדם לשנה שלאחר מכן (מצב שיכול להיווצר רק אם אתה לומד בשתי מחלקות או יותר), ניתן לפנות לשני המרצים בבקשה לאישור השתתפות בשני הקורסים. מרצים שיאשרו יעבירו את הבקשה בכתב לוועדת הוראה פקולטית שתיתן את אישורה הסופי.

שים לב, במידה והדבר לא יטופל עד תום תקופת השינויים, שני הקורסים יוצאו ממערכת השעות שלך ואתה תישא בהוצאות הקנס על כך.

 

איך אדע על ביטול שיעור?

מזכירות המחלקה, המרצה או המתרגל ידאגו ליידע את הסטודנט על ביטול שיעור דרך המייל האישי שלו.

סטודנט שיבחר להשתמש במייל של האוניברסיטה וכן במייל אישי נוסף, יישא באחריות לצפות

בהודעות פקולטיות ומחלקתיות שנשלחות למייל של האוניברסיטה.

 

האם אני יכול לפנות למרצה בשאלות במייל, ואיך אדע את כתובתו?

ניתן לפנות עם שאלות למרצה במייל. את כתובת המייל של המרצה ניתן לראות באתר המחלקה תחת תפריט 'סגל מחלקה'.

 

מתי מתקיימים המבחנים?

המבחנים מתקיימים עם תום הסמסטר ונמשכים כ-5 שבועות. תקופה זו קרויה "תקופת בחינות".

תאריכי הבחינות יתפרסמו קרוב למועד תום הסמסטר באתר המחלקה, תחת "לוח בחינות".

 

 

האם הנוכחות בשיעורים ? הינה חובה

הדבר תלוי במרצה הקורס. בשיעור הראשון יודיע המרצה אם קיימת חובת נוכחות.

 

מהו ציון עובר בקורס?

בקורסי מבוא ציון עובר בקורס הינו 56, אלא אם כן המרצה מחליט אחרת.

מעבר לשנה ב' מותנה בקבלת ממוצע כללי של 70 בקורסי החובה. 

 

איך ומתי אני מערער על ציון במבחן?

ניתן לערער על ציון בחינה עד כשבוע לאחר פרסום הציונים.

הערעור יבוצע דרך המייל, בנוסף לצירוף קובץ הבחינה.

 

מהי ועדת הוראה?

ועדת הוראה דנה בכל התחומים הקשורים בהוראה, בתוכנית הלימודים, בהכרה בקורסים

ממוסדות אקדמיים מוכרים, פטורים ועוד.

 

לא הסכמתי עם פסיקת ועדת הוראה. האם אוכל לפנות לראש המחלקה בעניין?

לא. מעל לוועדת הוראה מחלקתית ישנה ועדת הוראה פקולטית ובפניה תוכל לערער.