​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מידע ל​מועמדים- תואר ראשון
 
מטרת הלימודים

תכנית הלימודים לתואר ראשון מבוססת על גישה בינתחומית המתמקדת רובה ככולה באמנויות המערביות והגלובליות ובתרבות הישראלית, כפי שהן התפתחו במהלך הדורות. עניין רב מופנה לתפיסות מתודולוגיות חדשות, תרבות חזותית ומוסיקלית, מגדר, תיאוריה וביקורת . ייחודה של התכנית מתבטא,  בין היתר, בעידודם של התלמידים להיח​שף הן לפן העיוני והן לפן המעשי - לימודי תולדות עם לימודי יצירה ולימודי אוצרות. ​

 
תנאי קבלה

יש לעיין מידי שנה בדרישות הפקולטה למדעי הרוח והחברה כפי שמופיעות ב- שנתון תשפב.pdf

המעוניינים מוזמנים לתאם פגישה עם פרופ' שרה אופנברג ,יו"ר ועדת קבלה לתואר ראשון: offenber@bgu.ac.il

 

מבנה הלימודים

  • תכנית דו-מחלקתית  בתולדות האמנות - 54 נק"ז
  • תכנית דו-מחלקתית  אמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה - 54 נק"ז
  • מחלקה ראשית - אמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה  (מעבר רק בשנה ב') - 80 נק"ז*
  • חטיבת לימודים מורחבת– 28 נק"ז באמנות יצירה
  • חטיבת לימודים מורחבת- 28 נק"ז בתולדות האמנות​

· חדש! תכנית דו-מחלקתית באמנויות ובניהול ​– 54 נק"ז https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/Management_Arts.aspx​​
הערות

·ניתן להרשם לחטיבה בתולדות האמנות או לחטיבה באמנות יצירה (28 נק"ז) רק לאחר קבלה למחלקה ראשית כלשהי (80 נק"ז).
יש לבצע את הרישום בכתב דרך מזכירות הפקולטה למדעי הרוח והחברה.

·הקבלה למחלקה מותנית בעמידה בסכם / פסיכומטרי הנדרשים וברמת "מתקדמים 1" באנגלית.
מועמדים שרמתם באנגלית "בינונית", יוכלו להתקבל ללימודים במעמד "על תנאי". 
יהיה עליהם להתחיל את לימודי האנגלית בסמסטר א' ולסיים את רמת "מתקדמים 1" בהצלחה 
עד תום שנת הלימודים הראשונה (בתום סמסטר ב').


תוכניות לימודים במחלקה לאמנויות.jpg