​​​​מידע למועמדים- תואר ראשון
 
מטרת הלימודים

תכנית הלימודים לתואר ר​אשון מבוססת על גישה בין תחומית ומתמקדת רובה ככולה באמנות המערבית ובאמנות הישראלית והמקומית, כפי שהן התפתחו במהלך הדורות. עניין רב מופנה לתפיסות מתודולוגיות חדשות, תרבות חזותית, מגדר, תיאוריה וביקורת . ייחודה של התכנית מתבטא,  בין היתר, בעידודם של התלמידים להיחשף הן לפן העיוני והן לפן המעשי – לימודי תולדות עם לימודי יצירה ולימודי אוצרות.

 
תנאי קבלה

יש לעיין מידי שנה בדרישות הפקולטה למדעי הרוח והחברה כפי שמופיעות בשנתון.

המעוניינים מוזמנים לתאם פגישה עם פרופ' שרה אופנברג ,יו"ר ועדת קבלה לתואר ראשון: offenber@bgu.ac.il

 

מבנה הלימודים

· תכנית דו-מחלקתית  בתולדות האמנות – 54 נק"ז

· תכנית דו-מחלקתית  באמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה– 54 נק"ז

· מחלקה ראשית – אמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה

                            (מעבר לתוכנית רק בשנה ב') – 80 נק"ז

· חטיבת לימודים מורחבת  – 28 נק"ז - מחלקה משנית באמנות יצירה

· חטיבה לימודים מורחבת – 28 נק"ז - מחלקה משנית בתולדות האמנות

 

הערות

·ניתן להרשם לחטיבה בתולדות האמנות או לחטיבה באמנות יצירה (28 נק"ז) רק לאחר קבלה למחלקה ראשית כלשהי (80 נק"ז).
יש לבצע את הרישום בכתב דרך מזכירות הפקולטה למדעי הרוח והחברה.

·הקבלה למחלקה מותנית בעמידה בסכם / פסיכומטרי הנדרשים וברמת "מתקדמים 1" באנגלית.
מועמדים שרמתם באנגלית "בינונית", יוכלו להתקבל ללימודים במעמד "על תנאי". 
יהיה עליהם להתחיל את לימודי האנגלית בסמסטר א' ולסיים את רמת "מתקדמים 1" בהצלחה 
עד תום שנת הלימודים הראשונה (בתום סמסטר ב').

 

 
רשימת חובות לפי תוכניות לימוד

 
תוכנית דו מחלקתית בתולדות האמנות- 54  נק"ז
תוכנית דו מחלקתית באמנות חזותית  (משולבת תולדות ויצירה- 54  נק"ז
מחלקה ראשית (משולבת תולדות ויצירה - 80 נק"ז) מעבר רק בשנה ב'
מחלקה בתולדות האמנות - 28  נק"ז
מחלקה באמנות יצירה- 28  נק"ז
שנה א'
54
שנה א'
54
שנה א'
80
סה"כ
28
 
28
מבוא כללי לאמנות
2
מבוא כללי לאמנות
2
מבוא כללי לאמנות
2
מבוא כללי לאמנות
2
קורסים עיוניים
2/6
אמנות ימה"ב
2
אמנות ימה"ב
2
אמנות ימה"ב
2
אמנות ימה"ב
2
רישום בסיסי
2
מבוא לאמנות העת החדשה
2
מבוא לאמנות העת החדשה
2
מבוא לאמנות העת החדשה
2
מבוא לאמנות העת החדשה
2
שנה ג'
 
אמנות מודרנית
2
אמנות מודרנית
2
אמנות מודרנית
2
אמנות מודרנית
2
עניין אישי
 4
מקורות נוצריים*
2
רישום בסיסי
2
מקורות נוצריים*
2
קריאה/ כתיבה מחקר
2
קוסי בחירה ביצירה שנים א',ב' ,ג'
20/16
מקורות מיתולוגיים
2
שנה ב'
 
מקורות מיתולוגיים
2
שנה ג'
 
 
 
אמנות עתיקה וקלאסית*
2
קריאה/ כתיבה מחקר
2
אמנות עתיקה וקלאסית*
2
סמינר
4
 
 
שנה ב'
 
אמנות ישראלית
2
רישום בסיסי
2
קורסי בחירה שנים 
א', ב',ג' 
14
 
 
אמנות יהודית*
2
שנה ג'
 
שנה ב'
 
 
 
 
 
קריאה/ כתיבה מחקר
2
אסתטיקה
2
אמנות יהודית*
2
 
 
 
 
אמנות ישראלית
2
אוצרות
4
קריאה/ כתיבה מחקר
2
 
 
 
 
שנה ג'
 
סמינר
4
אמנות ישראלית
2
 
 
 
 
אסתטיקה
2
עניין אישי
4
אמנות עכשווית
2
 
 
 
 
אוצרות
4
קורסי בחירה בתולדות שנים א',ב',ג'
10
שנה ג'
 
 
 
 
 
2 סמינרים
8
קורסי בחירה ביצירה שנים      א', ב', ג'
16
אסתטיקה
2
 
 
 
 
קורסי בחירה שנים א', ב', ג'
20
 
 
אוצרות
4
 
 
 
 
 
 
 
 
2 סמינרים
8
 
 
 
 
 
 
 
 
עניין אישי
4
 
 
 
 
 
 
 
 
קורסי בחירה בתולדות האמנות שנים א',ב',ג'
22  
 
 
 
 
 
 
 
 
קורסי בחירה ביצירה שנים א',ב,ג'
16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הקורסים אמנות יהודית, אמנות עתיקה וקלאסית ומקורות נוצריים לתולדות האמנות יינתנו פעם בשנתיים.