​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מידע ל​מועמדים- תואר ראשון
 
מטרת הלימודים

תכנית הלימודים לתואר ר​אשון מבוססת על גישה בין תחומית ומתמקדת רובה ככולה באמנות המערבית ובאמנות הישראלית והמקומית, כפי שהן התפתחו במהלך הדורות. עניין רב מופנה לתפיסות מתודולוגיות חדשות, תרבות חזותית, מגדר, תיאוריה וביקורת . ייחודה של התכנית מתבטא,  בין היתר, בעידודם של התלמידים להיחשף הן לפן העיוני והן לפן המעשי – לימודי תולדות עם לימודי יצירה ולימודי אוצרות.

 
תנאי קבלה

יש לעיין מידי שנה בדרישות הפקולטה למדעי הרוח והחברה כפי שמופיעות בשנתון.

המעוניינים מוזמנים לתאם פגישה עם פרופ' שרה אופנברג ,יו"ר ועדת קבלה לתואר ראשון: offenber@bgu.ac.il

 

מבנה הלימודים

· תכנית דו-מחלקתית בתולדות האמנות – 54 נק"ז

· תכנית דו-מחלקתית באמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה– 54 נק"ז

· חדש! תכנית דו-מחלקתית באמנויות ובניהול ​– 54 נק"ז https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/Management_Arts.aspx​​· מחלקה ראשית – אמנות חזותית: תכנית משולבת בתולדות האמנות ולימודי יצירה

                            (מעבר לתוכנית רק בשנה ב') – 80 נק"ז

· חטיבת לימודים מורחבת  – 28 נק"ז - מחלקה משנית באמנות יצירה

· חטיבה לימודים מורחבת – 28 נק"ז - מחלקה משנית בתולדות האמנות

 

הערות

·ניתן להרשם לחטיבה בתולדות האמנות או לחטיבה באמנות יצירה (28 נק"ז) רק לאחר קבלה למחלקה ראשית כלשהי (80 נק"ז).
יש לבצע את הרישום בכתב דרך מזכירות הפקולטה למדעי הרוח והחברה.

·הקבלה למחלקה מותנית בעמידה בסכם / פסיכומטרי הנדרשים וברמת "מתקדמים 1" באנגלית.
מועמדים שרמתם באנגלית "בינונית", יוכלו להתקבל ללימודים במעמד "על תנאי". 
יהיה עליהם להתחיל את לימודי האנגלית בסמסטר א' ולסיים את רמת "מתקדמים 1" בהצלחה 
עד תום שנת הלימודים הראשונה (בתום סמסטר ב').


תוכניות לימודים במחלקה לאמנויות.jpg