​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
בעולם האמנות העכשווי מתפתחת הנטייה לקרב את תלמידי תולדות האמנות לתחום הפעילות המוזיאלית ולמקצועות האמנות השונים, בדגש על לימודי תיאוריה ועל נושאים הקשורים בתרבות החזותית על גווניה השונים תכנית הלימודים מבוססת על גישה בינתחומית המתייחסת לתרבות חזותית במובנה הרחב והעדכני. עניין רב מופנה לתפיסות מתודולוגיות חדשות, לתרבות חזותית, למגדר, לתיאוריה וביקורת, כמו גם לרכישת יכולות מקצועיות שילוו את התלמידים עם סיום לימודיהם במחלקה.
 
הלימודים במחלקה מתנהלים על פי הפירוט הבא:
·  בנתיב מחקרי (עם תזה)
·  בנתיב כללי (ללא תזה)
·  מגמת אוצרות בנתיב מחקרי (עם תזה)
 
הלימודים במגמה העיונית כוללים קורסים אשר מכשירים את הסטודנטים בגישות מחקר ובכתיבה מחקרית בתחום תולדות האמנות. במסגרת תחומי ההתמחות לומדים הסטודנטים בקורס המשלב ניתוח יצירות עם קריאת מקורות ראשוניים, ארכיונים, כתבי יד, מכתבים, חומר שלא פורסם וכד'. כן לוקחים הסטודנטים שני סמינרים בתחום ההתמחות.
תכנית הלימודים במגמת האוצרות כוללת קורס אוצרות עיוני ומעשי, קורס מתקדם בנושא ההיסטוריה והתיאוריה של תערוכות ומוזיאונים, קורס בביקורת תערוכות וקורס תיאוריה וביקורת. קורסי הבחירה הנותרים והסמינר מתמקדים בתחום התמחות הרלוונטי לעבודת הגמר (תזה).
 
 
תנאי קבלה לתאר שני:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
התנאי קבלה לנתיב הכללי הוא: ממוצע 80 לפחות בלימודי התואר הראשון.
התנאי קבלה לנתיב המחקרי הוא: ממוצע 85 לפחות בלימודי התואר הראשון.
המחלקה דורשת ציון מינימום של 65 באנגלית לתואר M.A.
רשאים להגיש מועמדות לתכנית בעלי תואר ראשון מכל התחומים ממוסדות בארץ ובחו"ל.
לבעלי תואר ראשון בתחומים אחרים מאוניברסיטאות וממוסדות אקדמיים אחרים בארץ או בחו"ל. לפי הצורך, תיקבע תכנית השלמות לקראת לימודי M.A. היקף תכנית ההשלמות (עד 16 נק"ז) ייקבע בתיאום עם יועץ התואר השני על פי הנתונים האישיים של כל מועמד.
 
תהליך הקבלה ללימודים:
תהליך הקבלה ללימודים מתבצע כך: יש להירשם במשרד לקבלת תלמידים ללימודי תואר שני במחלקה לאמנויות.
תהליך הרישום כולל הרשמות באינטרנט, העברת גיליונות ציונים ואישור על תואר ראשון (פרטים על תהליך ההרשמה ניתן למצוא בדף הבית של אוניברסיטת בן גוריון, בסעיף מועמדים לתואר שני).
 
מועמדים ומועמדות מוזמנים ליצור קשר עם המחלקה ולפגוש חברי סגל ותלמידי מחקר.
המעוניינים מוזמנים לתאם פגישה עם ד"ר ניעה ארליך, יו"ר ועדת קבלה לתואר שני: neae@bgu.ac.il