​​תשפ"ב:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מערכת תשפב - תואר שני.pdf

תקצירי קורסים - תואר שני.pdf

תוכניות לימודים - תואר שני​.pdf

הנחיות רישום לקורסים תואר שני והשלמות-סמסטר ב תשפב.pdf


תשפ"א:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מערכת תשפ"א - תואר שני.pdf

תקצירי קורסים - תואר שני.pdf

תוכנית הלימודים - תואר שני.pdf

הנחיות הרשמה לקורסים לשנת הלימודים - סמסטר א - תואר שני.pdf ​


 

טפסים:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

יש להכנס לדף הבא: קורסים וטפסים - תואר שני​   ובו רשימת הטפסים הרלוונטית עבורכם. 


​​​​