​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​תשפ"ב:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מערכת תשפ"ב - תואר שני.pdf​

תקצירי קורסים - תואר שני.pdf

תוכניות לימודים - תואר שני​.pdf


תשפ"א:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מערכת תשפ"א - תואר שני.pdf

תקצירי קורסים - תואר שני.pdf

תוכנית הלימודים - תואר שני.pdf

הנחיות הרשמה לקורסים לשנת הלימודים - סמסטר א - תואר שני.pdf ​


 

טפס​ים:

בקשה לדחיית מועד הגשת הצעת מחקר להערכה.pdf

טופס בקשה לסגירת תואר שני והסבר נלווה.pdf

טופס הפקדת עבודת גמר לתואר שני בספריית האוניברסיטה.pdf

בקשה להכרה בקורסים מלימודים קודמים.pdf

בקשה להפסקת לימודים.pdf

בקשה לחופשת לימודים.pdf

שינוי מנחה לעבודת גמר.pdf

קביעת מנחה לעבודת גמר.pdf

בקשת הארכת משך לימודים - נתיב כללי.pdf

בקשת הארכת משך לימודים נתיב מחקרי שנה שלישית.pdf

בקשת הארכת משך לימודים נתיב מחקרי שנה רביעית.pdf

בקשת הארכת מועד הגשת עבודת גמר (שנה שנייה מיום הקבלה) - השלמת תזה.pdf

בקשה להגשת עבודה באיחור.pdf

טופס הצהרה על מקוריות עבודה.pdf

טופס ויתור על חלק ב של קורס שנתי.pdf

דוח התקדמות בעבודת הגמר-הארכת משך לימודים.pdf

בקשה לעבור לנתיב המחקרי.pdf

בקשת מעבר לנתיב כללי.pdf

הגשת הצעת מחקר.pdf​​

בקשה לדחיית מועד הגשת הצעת מחקר להערכה.pdf

הוספת מנחה לעבודת גמר.pdf