​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​קורסים- תואר שני

מערכת שעות תשפ - תואר שני.pdf

תוכנית הלימודים - תואר שני - רשימת חובות.pdf 

הנחיות רישום לקורסים תואר שני והשלמות-סמסטר ב תשף - מונגש.pdf


 

טפסים- תואר שני 

בקשת הארכת מועד הגשת הצעת מחקר.pdf