​​​​​​​​מידע לסטודנטים - תואר שני

נתיבי הלימוד:

הלימודים מתנהלים בשני נתיבי לימוד, מחקרי וכללי על פי הפירוט הבא:

מגמה עיונית בנתיב מחקרי (עם עבודת גמר)

מגמה עיונית בנתיב כללי (ללא עבודת גמר)

מגמת אוצרות בנתיב מחקרי בלבד (עם עבודת גמר)

מגמות בנתיב המחקרי:

מגמהסה"כ קורסי השלמהסה"כ נק"ז לקורסיםסה"כ נק"ז לעבודת גמרסה"כ נק"ז לתואר
עיוני מחקריתלוי מועמד28836
אוצרותתלוי מועמד28836

 

מגמה  בנתיב הכללי:

מגמהסה"כ קורסי השלמהסה"כ נק"ז לקורסיםסה"כ נק"ז לבחינת גמרסה"כ נק"ז לתואר
עיוניתתלוי מועמד36036

תכנית הלימודים במגמה העיונית:

הלימודים במגמה העיונית יכללו קורסי חובה אשר יכשירו את הסטודנטים בגישות מחקר וכתיבה מחקרית בתחום תולדות האמנות, הן מבחינת הרקע התיאורטי והן מבחינת ניתוח יצירות. במסגרת תחומי ההתמחות ילמדו הסטודנטים קורס המשלב ניתוח יצירות עם קריאת מקורות ראשוניים, ארכיונים, כתבי יד, מכתבים, חומר שלא פורסם וכד'. כן ידרשו הסטודנטים לקחת שני סמינרים בתחום ההתמחות.

תכנית הלימודים במגמה העיונית - נתיב המחקרי

קורסי השלמה – תלוי מועמד

קורסי חובה:

שנהמספר קורסשם הקורסנק"ז
א/ב

194-2-0039

194-2-0049

*גישות מחקר א'

גישות מחקר ב'

2

2

א/ב

 

 

א/ב

א/ב

194-2-0070

194-2-0080

 

194-2-0109

194-2-1091

*ניתוח מקורות ראשוניים א'

ניתוח מקורות ראשוניים ב'

לבחירה:

תיאוריה וביקורת א'

תיאוריה וביקורת ב'

2

2

 

2

2

א' ו/או ב' 2 סמינרים 8

קורסי בחירה:

שנהמספר קורסשם הקורסנק"ז
קורסי בחירה12

עבודות גמר:

שנהמספר קורסשם הקורסנק"ז
ב'

194-2-9991

194-2-9992

עבודת גמר (סמס' א')

עבודת גמר ( סמס' ב')

4

4

ג'

194-2-7777

194-2-7778

כתיבת עבודת גמר (סמסטר א')

כתיבת עבודת גמר (סמסטר ב')

*סטודנטים שלא יצליחו להשלים את כתיבת עבודת הגמר שלהם עד תום שנה שנייה

*בכפוף לאישור וועדת מוסמכים מחלקתית

ללא נק"ז
סה"כ לתואר36 נק"ז

*מתקיים אחת לשנתיים

ניתן להירשם לסמינר אחד מתואר ראשון ( 4 נק"ז) שייחשב במסגרת קורסי הבחירה לתואר שני.

עבודת גמר והנחיה אישית באוצרות - לכל סטודנט יוצמד חבר סגל בכיר שילווה אותו במהלך לימודיו.

עבודת המוסמך באוצרות תיכתב בהנחייתם של מומחה אוצרות וחוקר בתחום העיוני של פרויקט האוצרות.


הרכב הציון הסופי לתואר:

ממוצע קורסים

50%

עבודת גמר

50%

 

תכנית הלימודים במגמה העיונית - נתיב כללי:

הלימודים במגמה העיונית כוללים קורסים אשר מכשירים את הסטודנטים בגישות מחקר וכתיבה מחקרית בתחום תולדות האמנות. במסגרת תחומי ההתמחות, לומדים הסטודנטים בקורס המשלב ניתוח יצירות עם קריאת מקורות ראשונים, ארכיונים, כתבי יד, מכתבים, חומר שלא פורסם וכדומה.

קורסי השלמה: תלוי מועמד

קורסי חובה:

שנהמספר הקורסשם הקורסנק"ז
א'/ב'

194-2-0039

194-2-0049

גישות מחקר - א'

גישות מחקר - ב'

2

2

א'/ב'

194-2-0109

194-2-1091

תיאוריה וביקורת - א'

תיאוריה וביקורת - ב'

2

2

א'/ב'

194-2-0070

194-2-0080

*ניתוח מקורות ראשוניים - א'

ניתוח מקורות ראשוניים - ב'

2

2

  סה"כ קורסי חובה12
א'-ב'2 סמינרים 8
א'-ב'קורסי בחירה16
ב'בחינת גמר0
סה"כ לתואר36 נק"ז

*ניתן להירשם לסמינר אחד מתואר ראשון (4 נק"ז) שיחשב במסגרת קורסי בחירה לתואר השני

בחינת גמר – על הסטודנטים הלומדים בנתיב הכללי להיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה ללימודים ובתנאי שעמדו בהצלחה בדרישות הקורסים לתואר בממוצע 75 לפחות. מועד הבחינה ואישור השתתפות בבחינה בתיאום עם מזכירות המחלקה.  ציון עובר בבחינת הגמר הינו 75.

הרכב הציון הסופי לתואר:

ממוצע קורסים

80%

בחינת גמר

20%


 

תכנית הלימודים במגמת אוצרות – נתיב מחקרי בלבד:

תכנית הלימודים במגמת האוצרות תכלול קורס אוצרות עיוני ומעשי, קורס מתקדם בנושא ההיסטוריה והתיאוריה של תערוכות ומוזיאונים, וקורס תיאוריה וביקורת. כמו כן תינתן לסטודנטים האפשרות לבחור בין קורס בגישות מחקר לבין קורס בניתוח יצירות וקריאת מקורות ראשוניים. קורסי הבחירה הנותרים והסמינר יתמקדו בתחום התמחות הרלוונטי לעבודת הגמר (תזה). עבודה זו משמעה פרויקט אוצרות המחייב מחקר מלא ומעמיק בנושא התערוכה, כתיבת מאמר קטלוגי מקיף, איתור פריטים ורשימה קטלוגית, וגיבוש רעיון לארגון החומר בחלל התצוגה.

קורסי השלמה: תלוי מועמד

קורסי חובה:

שנהמספר הקורסשם הקורסנק"ז

א'/ב'

 

 

א'/ב'

194-2-0070

194-2-0080

 

194-2-0039

194-2-0049

ניתוח מקורות ראשוניים - א'

ניתוח מקורות ראשוניים - ב'

או

גישות מחקר - א'

גישות מחקר - ב'

2

2

 

2

2

א'/ב'

194-2-0130

194-2-0140

אוצרות רעיונית ומעשית- א'

אוצרות רעיונית ומעשית- ב'

2

2

א'/ב'

194-2-0109

194-2-1091

תיאוריה וביקורת א'

תיאוריה וביקורת ב'

2

2

 סה"כ קורסי חובה 12
א'/ב'*קורסי בחירה: מהם סמינר אחד16
ב'

194-2-9991

194-2-9992

עבודת גמר

(סמסטר א')

עבודת גמר

(סמסטר ב')

4

4

ג'

194-2-7777

194-2-7778

כתיבת עבודת גמר (סמס' א')

כתיבת עבודת גמר (סמס' ב')

*סטודנטים שלא יצליחו להשלים את כתיבת עבודת הגמר שלהם עד תום שנה שנייה

*בכפוף לאישור וועדת מוסמכים מחלקתית

ללא נק"ז

 

סה"כ לתואר

 

36 נק"ז

*ניתן להירשם לסמינר אחד מתואר ראשון (4 נק"ז) שיחשב במסגרת קורסי בחירה לתואר השני

עבודת גמר והנחיה אישית באוצרות - לכל סטודנט יוצמד חבר סגל בכיר שילווה אותו במהלך לימודיו. עבודת המוסמך באוצרות תיכתב בהנחייתם של מומחה אוצרות וחוקר בתחום העיוני של פרויקט האוצרות.

הרכב הציון הסופי לתואר:

קורסים

50%

עבודת גמר

50%

לפרטים נוספים: גב' רוזלין ממן  08-6477199, arts@bgu.ac.il

מומלץ לקרוא גם את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא באתר הפקולטה

 

מגמהסה"כ קורסי השלמהסה"כ נק"ז לקורסיםסה"כ נק"ז לעבודת גמרסה"כ נק"ז לתואר
עיוני מחקריתלוי מועמד/ת28836
אוצרותתלוי מועמד28836

מגמה בנתיב כללי:

מגמהסה"כ קורסי השלמהסה"כ נק"ז לקורסיםסה"כ נק"ז לבחינת גמרסה"כ נק"ז לתואר
עיוני מחקריתלוי מועמד/ת36036

תוכנית הלימודים במגמה העיונית:

הלימודים במגמה העיונית יכללו קורסי חובה אשר יכשירו את הסטודנטים בגישות מחקר וכתיבה מחקרית בתחום תולדות האמנות, הן מבחינת הרקע התיאורטי והן מבחינת ניתוח יצירות. במסגרת תחומי ההתמחות ילמדו הסטודנטים קורס המשלב ניתוח יצירות עם קריאת מקורות ראשוניים, ארכיונים, כתבי יד, מכתבים, חומר שלא פורסם וכד'. כן ידרשו הסטודנטים לקחת שני סמינרים בתחום ההתמחות.

תוכנית הלימודים במגמה העיונית – נתיב המחקרי

קורסי השלמה: תלוי מועמד/ת

קורסי חובה:

שנהמספר הקורסשם הקורסנק"ז
א'/ב'

194-2-0039

194-2-0049

גישות מחקר - א'

גישות מחקר - ב'

2

2

א'/ב'

194-2-0070

194-2-0080

*ניתוח מקורות ראשוניים - א'

ניתוח מקורות ראשוניים - ב'

2

2

א'/ב'

194-2-0109

194-2-1091

תיאוריה וביקורת  א'

תיאוריה וביקורת  ב'

2

2

א'/ב' ** 2 סמינרים 8

קורסי בחירה:

8 נק"ז מתוך המחלקה

4 נק"ז מדיסציפלינה אחרת – אופציונלי

 

4

4

ב'

194-2-9991

194-2-0080

עבודת גמר (סמסטר א')

עבודת גמר (סמסטר א')

4

4

ג'

194-2-7777

194-2-7778

כתיבת עבודת גמר (סמסטר א')

כתיבת עבודת גמר (סמסטר ב')

*סטודנטים שלא יצליחו להשלים את כתיבת עבודת הגמר שלהם עד תום שנה שנייה

*בכפוף לאישור וועדת מוסמכים מחלקתית

ללא נק"ז
סה"כ לתואר36 נק"ז

*מתקיים אחת לשנתיים

**ניתן להירשם לסמינר אחד מתואר ראשון (4 נק"ז) שיחשב במסגרת קורסי בחירה לתואר השני.

הרכב הציון הסופי לתואר:

ממוצע קורסים

50%

עבודת גמר

50%

תוכנית הלימודים במגמה העיונית – נתיב כללי

הלימודים במגמה העיונית כוללים קורסים אשר מכשירים את הסטודנטים בגישות מחקר וכתיבה מחקרית בתחום תולדות האמנות. במסגרת תחומי ההתמחות, לומדים הסטודנטים בקורס המשלב ניתוח יצירות עם קריאת מקורות ראשוניים, ארכיונים, כתבי יד, מכתבים, חומר שלא פורסם וכדומה.

קורסי השלמה: תלוי מועמד/ת

קורסי חובה:

שנהמספר הקורסשם הקורסנק"ז
א'/ב'

194-2-0039

194-2-0049

גישות מחקר - א'

גישות מחקר - ב'

2

2

א'/ב'194-2-0070*ניתוח מקורות ראשוניים - א'2
 194-2-0080*ניתוח מקורות ראשוניים - ב'2
  סה"כ קורסי חובה12
א'-ב'** 2 סמינרים8                 
א'-ב'קורסי בחירה16
ב'בחינת גמר0
סה"כ לתואר36 נק"ז

*מתקיים אחת לשנתיים

**ניתן להירשם לסמינר אחד מתואר ראשון (4 נק"ז) שיחשב במסגרת קורסי בחירה לתואר השני.

בחינת גמר – על הסטודנטים הלומדים בנתיב הכללי להיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה ללימודים ובתנאי שעמדו בהצלחה בדרישות הקורסים לתואר בממוצע 75 לפחות. מועד הבחינה ואישור השתתפות בבחינה בתיאום עם מזכירות המחלקה.  ציון עובר בבחינת הגמר הינו 75.

 

הרכב הציון הסופי לתואר:

ממוצע קורסים

80%

בחינת גמר

20%

 

תכנית הלימודים במגמת אוצרות – נתיב מחקרי בלבד

הלימודים במגמת האוצרות כוללים שני אשכולות לימודים – אוצרות באמנות ואוצרות במוזיאוני מורשת. תכנית הלימודים תכלול קורס אוצרות עיוני ומעשי, קורס מתקדם בנושא ההיסטוריה והתיאוריה של תערוכות ומוזיאונים, וקורס תיאוריה וביקורת. כמו כן תינתן לסטודנטים האפשרות לבחור בין קורס בגישות מחקר לבין קורס בניתוח יצירות וקריאת מקורות ראשוניים. קורסי הבחירה הנותרים והסמינר יתמקדו בתחום התמחות הרלוונטי לעבודת הגמר (תזה). עבודה זו משמעה פרויקט אוצרות המחייב מחקר מלא ומעמיק בנושא התערוכה, כתיבת מאמר קטלוגי מקיף, איתור פריטים ורשימה קטלוגית, וגיבוש קונצפציה לארגון החומר בחלל התצוגה.

קורסי השלמה: תלוי מועמד

קורסי חובה:

שנהמספר הקורסשם הקורסנק"ז

א'/ב'

 

 

א'/ב'

194-2-0070

194-2-0080

 

194-2-0039

194-2-0049

ניתוח מקורות ראשוניים - א'

ניתוח מקורות ראשוניים - ב'

או

גישות מחקר - א'

גישות מחקר - ב'

2

2

 

2

2

א'/ב'

194-2-0130

194-2-0140

אוצרות רעיונית ומעשית- א'

אוצרות רעיונית ומעשית- ב'

2

2

א'/ב'

194-2-0109

194-2-1091

תיאוריה וביקורת א'

תיאוריה וביקורת ב'

2

2

 סה"כ קורסי חובה 12
א'/ב'

*קורסי בחירה:

מהם סמינר אחד

16
ב'

194-2-9991

194-2-9992

עבודת גמר

(סמסטר א')

עבודת גמר

(סמסטר ב')

4

4

ג'

194-2-7777

194-2-7778

כתיבת עבודת גמר (סמסטר א')

כתיבת עבודת גמר (סמסטר ב')

*סטודנטים שלא יצליחו להשלים את כתיבת עבודת הגמר שלהם עד תום שנה שנייה

*בכפוף לאישור וועדת מוסמכים מחלקתית

ללא נק"ז

 

סה"כ לתואר

 

36 נק"ז

*מתקיים אחת לשנתיים

**ניתן להירשם לסמינר אחד מתואר ראשון (4 נק"ז) שיחשב במסגרת קורסי בחירה לתואר השני

עבודת גמר והנחייה אישית באוצרות - לכל סטודנט יוצמד חבר/ת סגל בכיר/ה שילווה אותו/ה במהלך הלימודים. עבודת המוסמך באוצרות תיכתב בהנחייתם של מומחה אוצרות וחוקר בתחום העיוני של פרויקט האוצרות.

 

הרכב הציון הסופי לתואר:

קורסים

50%

עבודת גמר

50%