נתיבי הלימוד:

הלימודים מתנהלים בשני נתיבי לימוד, מחקרי וכללי על פי הפירוט הבא:

נתיב מחקרי (עם עבודת גמר)

נתיב כללי (ללא עבודת גמר)

מגמת אוצרות בנתיב מחקרי בלבד (עם עבודת גמר) ​

מגמות בנתיב המחקרי:

מגמהסה"כ קורסי השלמהסה"כ נק"ז לקורסיםסה"כ נק"ז לעבודת גמרסה"כ נק"ז לתואר
תולדות האמנות - מחקרי​תלוי מועמד28836
אוצרותתלוי מועמד28836

 

מגמה  בנתיב הכללי:

מגמהסה"כ קורסי השלמהסה"כ נק"ז לקורסיםסה"כ נק"ז לבחינת גמרסה"כ נק"ז לתואר
תולדות האמנות - כלליתלוי מועמד36036

תכנית הלימודים בתולדות האמנות ותרבות חזותית:

הלימודים יכללו קורסי חובה אשר יכשירו את הסטודנטים בגישות מחקר וכתיבה מחקרית בתחום תולדות האמנות, הן מבחינת הרקע התיאורטי והן מבחינת ניתוח יצירות. במסגרת תחומי ההתמחות ילמדו הסטודנטים קורס המשלב ניתוח יצירות עם קריאת מקורות ראשוניים, ארכיונים, כתבי יד, מכתבים, חומר שלא פורסם וכד'. כן ידרשו הסטודנטים לקחת שני סמינרים בתחום ההתמחות.​

תכנית הלימודים בנתיב המחקרי בתולדות האמנות ותרבות חזותית

קורסי השלמה – תלוי מועמד

קורסי חובה:

שנהמספר קורסשם הקורסנק"ז

א/ב

194-2-0039

194-2-0049

*גישות מחקר א'

 גישות מחקר ב'

2

2​

א/ב

 

194-2-0070

194-2-0080

*ניתוח מקורות ראשוניים א'

 ניתוח מקורות ראשוניים ב'

2

2​


א

א/ב

194-2-0109

194-2-1091

*תיאוריה וביקורת א'

 תיאוריה וביקורת ב'


​2

2

​​                                                                     ​ ​ ​​סה"כ קורסי חובה - 12

א' ו/או ב' 2 סמינרים 8

קורסי בחירה:

שנהמספר קורסשם הקורסנק"ז
קורסי בחירה8

עבודות גמר:

שנהמספר קורסשם הקורסנק"ז
ב'

194-2-9991

194-2-9992

עבודת גמר (סמס' א')

עבודת גמר ( סמס' ב')

4

4

ג'

194-2-7777

194-2-7778

כתיבת עבודת גמר (סמסטר א')

כתיבת עבודת ​גמר (סמסטר ב')

*סטודנטים שלא יצליחו להשלים את כתיבת עבודת הגמר שלהם עד תום שנה שנייה

*בכפוף לאישור וועדת מוסמכים מחלקתית


ללא נק"ז
סה"כ לתואר36 נק"ז

*מתקיים אחת לשנתיים

ניתן להירשם לסמינר אחד מתואר ראשון ( 4 נק"ז) שייחשב במסגרת קורסי הבחירה לתואר שני.

עבודת גמר והנחיה אישית באוצרות - לכל סטודנט יוצמד חבר סגל בכיר שילווה אותו במהלך לימודיו.

עבודת המוסמך באוצרות תיכתב בהנחייתם של מומחה אוצרות וחוקר בתחום העיוני של פרויקט האוצרות.


הרכב הציון הסופי לתואר:

ממוצע קורסים

50%

עבודת גמר

50%

 

תכנית הלימודים בנתיב כללי - תולדות האמנות ותרבות חזותית:

הלימודים במגמה העיונית כוללים קורסים אשר מכשירים את הסטודנטים בגישות מחקר וכתיבה מחקרית בתחום תולדות האמנות. במסגרת תחומי ההתמחות, לומדים הסטודנטים בקורס המשלב ניתוח יצירות עם קריאת מקורות ראשונים, ארכיונים, כתבי יד, מכתבים, חומר שלא פורסם וכדומה.

קורסי השלמה: תלוי מועמד

קורסי חובה:

שנהמספר הקורסשם הקורסנק"ז
א'/ב'

194-2-0039

194-2-0049

גישות מחקר - א'

גישות מחקר - ב'

2

2

א'/ב'

194-2-0109

194-2-1091

תיאוריה וביקורת - א'

תיאוריה וביקורת - ב'

2

2

א'/ב'

194-2-0070

194-2-0080

*ניתוח מ​קורות ראשוניים - א'

ניתוח מקורות ראשוניים - ב'

2

2

  סה"כ קורסי חובה12
א'-ב'2 סמינרים 8
א'-ב'קורסי בחירה16
ב'בחינת גמר0
סה"כ לתואר36 נק"ז

*ניתן להירשם לסמינר אחד מתואר ראשון (4 נק"ז) שיחשב במסגרת קורסי בחירה לתואר השני

בחינת גמר – על הסטודנטים הלומדים בנתיב הכללי להיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה ללימודים ובתנאי שעמדו בהצלחה בדרישות הקורסים לתואר בממוצע 75 לפחות. מועד הבחינה ואישור השתתפות בבחינה בתיאום עם מזכירות המחלקה.  ציון עובר בבחינת הגמר הינו 75.

הרכב הציון הסופי לתואר:

ממוצע קורסים

80%

בחינת גמר

20%

 

תכנית הלימודים במגמת אוצרות – נתיב מחקרי בלבד:

תכנית הלימודים במגמת האוצרות מתקיימת תחת שני אשכולות  לימוד אפשריים: אוצרות אמנות  ואוצרות אתרי מורשת. הלימודים כוללים אספקטים עיוניים ומעשיים בתחומי המוזיאולוגיה, כולל קורס אוצרות מעשי שבסופו מוצגת תערוכה שאצרו תלמידי הקורס.

לתלמידים המצטיינים ניתנת אפשרות של התמחות מעשית במוסד מוזיאלי מוכר. ​

קורסי השלמה: תלוי מועמד

קורסי חובה:

שנהמספר הקורסשם הקורסנק"ז

א'/ב'

194-2-0070

194-2-0080

ניתוח מקורות ראשוניים - א'

ניתוח מקורות ראשוניים - ב'​

2

2

א'/ב'
194-2-0039

194-2-0049


​גישות מחקר - א'

גישות מחקר - ב'

2

​2​

א'/ב'

194-2-0130

194-2-0140

אוצרות רעיונית ומעשית- א'

אוצרות רעיונית ומעשית- ב'

2

2

א'/ב'

194-2-0109

194-2-1091

תיאוריה וביקורת א'

תיאוריה וביקורת ב'

2

2

                                                                                                                     סה"כ קורסי חובה ​ ​
16
​א'/ב'
סמינר 
4
קורסי בחירה
​8
ב'194-2-9991

194-2-9992

​עבודת גמר (סמסטר א')

עבודת גמר (סמסטר ב')

​4

4
ג'194-2-7777

194-2-7778
​​כתיבת עבודת גמר (סמס' א')

כתיבת עבודת גמר (סמס' ב')

*סטודנטים שלא יצליחו להשלים את כתיבת עבודת הגמר שלהם עד תום שנה שנייה

*בכפוף לאישור וועדת מוסמכים מחלקתית

ללא נק"ז

סה"כ לתואר

36 נק"ז

*ניתן להירשם לסמינר אחד מתואר ראשון (4 נק"ז) שיחשב במסגרת קורסי בחירה לתואר השני

עבודת גמר והנחיה אישית באוצרות - לכל סטודנט יוצמד חבר סגל בכיר שילווה אותו במהלך לימודיו. עבודת הגמר תתמקד בסוגיה מוזיאלית או אוצרותית, או לחילופין בסוגיה עיונית אליה יצורף פרק סוגר של תכנית תערוכה המיישמת את החלק המחקרי של העבודה.

הרכב הציון הסופי לתואר:

קורסים

50%

עבודת גמר

50%

לפרטים נוספים: גב' רוזלין ממן  08-6477199, arts@bgu.ac.il

מומלץ לקרוא גם את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא באתר הפקולטה