​​מיה​ו אורח?

אדם המגיע מחו"ל לארץ ואינו תושב ישראל/ בעל אזרחות זרה והאוניברסיטה מממנת עבורו הוצאות שונות כגון טיסה, כלכלה, לינה, נסיעות, תשלום חד־פעמי בגין הרצאה או השתתפות בכנס, השתלמות, סדנה או מחקר (הונורריום). הטיפול דרך מדור השתלמויות נעשה כאשר תקופת השהייה של האורח נמוכה משלושה חודשים. 
לנוהל אירוח אורחים מחו"ל

תהליכי העבודה במער​​כת האורחים מחו"ל

1. משתמש קצה ממלא טופס הזמנת אורח באי-תפנית ומזין:

  • פרטי האורח (שם, מספר דרכון, מדינה, מסלול וכו')

  • סעיף תקציבי

  • מהות התשלום

  • אופן התשלום

2. החתמת הטופס ע"י בעל הסעיף והרמ"ח/רמ"ן (במקרים בהם אין רמ"ח ביחידה)

3. הטופס מגיע למדור השתלמויות ונסיעות חו"ל ונבדק ע"י הרפרנטית (חתימות ומסמכים נלווים)

4. העברת הטופס לאישור תקציבן (גורם מאשר)

5. ביצוע תשלום והעברת הנחייה למדור גברות או/ו הוצאות התחייבות לסוכן הנסיעות (במקרה והתשלום הוא ישירות לסוכן הנסיעות)​​

הצג הכל
הסתר הכל

​​​​יש לצרף כרטיס טיסה בכל טופס הזמנת אורח​.

הצהרת תושבות באנגלית
טופס פרטי בנק בחו"ל