מעצבים מצגות בקלות                                                    אבל בחיים האמיתיים אני נשמע אחרת...
מדריך לשימוש ב"עיצוב תבנית"                                         הקלטות זום

audric-wonkam-V5FcjzMBSkU-unsplash.jpg                  audric-wonkam-V5FcjzMBSkU-unsplash.jpg

        ______________________________________________________________________

Originality                                                                 משוב אמצע סמסטר
בדיקת מקוריות לעבודות במודל                                      איך עושים את זה?

audric-wonkam-V5FcjzMBSkU-unsplash.jpg                  audric-wonkam-V5FcjzMBSkU-unsplash.jpg

​______________________________________________________________________

Perusall                                                              StudentQuiz
במערכת המודל                                                             קריאה שיתופית של מאמרים וספרים

audric-wonkam-V5FcjzMBSkU-unsplash.jpg                  audric-wonkam-V5FcjzMBSkU-unsplash.jpg

​______________________________________________________________________​

שיתוף במפגש זום                                                         JoVE
העברת בוחן                                                                 מאגר סרטוני ווידאו 

audric-wonkam-V5FcjzMBSkU-unsplash.jpg                  audric-wonkam-V5FcjzMBSkU-unsplash.jpg

​______________________________________________________________________​

למידת עמיתים                                                               ניהול מטלות
שלום לך הרצאה                                                             במערכת המודל 

audric-wonkam-V5FcjzMBSkU-unsplash.jpg                  audric-wonkam-V5FcjzMBSkU-unsplash.jpg

​______________________________________________________________________​

הגיע הזמן לחבר בחינה                                                  צילום שיעור 
היכן מתחילים?                                                             אמצעי לשיפור ההוראה                                                 

audric-wonkam-V5FcjzMBSkU-unsplash.jpg                  audric-wonkam-V5FcjzMBSkU-unsplash.jpg

​______________________________________________________________________​

מתקוונים לזה!
היחידה לחינוך והוראה במדעה"ב

audric-wonkam-V5FcjzMBSkU-unsplash.jpg