StudentQuiz

מחפש.ת דרך לערב את הסטודנטים.ות בתכני הקורס? מעוניינ.ת באמצעי שיסייע בהטמעת הנושאים הנלמדים בקורס? רוצה לשלב הערכה חלופית בקורס?
היישום StudentQuiz, המותקן במערכת המודל, נותן מענה לכל הדרישות הללו, בהשקעה מינימלית של סגל הקורס.

מה הכלי מאפשר?
יצירת מאגרי שאלות שיתופיים בתוך אתר המודל של הקורס.
פרסום שאלות באו​פן מיידי או רק לאחר אישור סגל הקורס
שיוך השאלות לבחנים, דירוג השאלות ומתן הערות
מתן ציון (על חיבור שאלות / על מענה על שאלות של עמיתים.ות)
הוספת השאלות שחיברו הסטודנטים.יות למאגר השאלות באתר הקורס

רגע לפני שסוגרים את הסילבוס לקורס, אנו מציעים לשקול שילוב של משימת כתיבה שיתופית של שאלות על ידי הסטודנטים. חיבור של שאלות טובות, כמו גם ניתוח וביקורת על שאלות של אחרים, יכולים להוביל להבנה עמוקה יותר של חומרי הלימוד בקורס.

להסבר
לסרטון