​Perusall 

כלי שיתופי שפותח למטרה של קריאה שיתופית של מאמרים וספרים.
כעת הכלי גם מאפשר צפייה שיתופית בסרטוני וידאו תוך כתיבת הערות, הצגת שאלות וניהול דיון.
הכלי מאפשר להפוך צפייה פאסיבית בשיעורים מוקלטים לתהליך למידה פעיל, ובכך מגביר את מעורבות הלומדים.ות, ומשפר את חווית הלמידה.

להסבר​​​