בקישור הבא מוצגים חתכי הקבלה (למועמדים ללא רקע אקדמי קודם) למחלקות השונות בפקולטה למדעי הרוח והחברה. חשוב לשים לב כי ערכים אלו נכונים להיום  ועשויים להשתנות בהתאם להיצע וביקוש בכל מועד. בנוסף לתנאים המוצגים בטבלה, ישנה חובת עמידה בתנאי קבלה כלליים אוניברסיטאיים.

דף זה מתעדכן באופן יומי ונעשים מאמצים שהוא ישקף את המציאות בצורה מלאה. יחד עם זאת, עשויות ליפול טעויות במידע המפורסם. לאור האמור, אין לראות במידע משום התחייבות של האוניברסיטה לקבל מועמד זה או אחר.

לחתכי הקבלה במחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה >>


 

לחישוב סכם כללי >>

לאילו מחלקות ניתן להתקבל ללא פסיכומטרי? >>

המעוניינים לשלב לימודי פסיכולוגיה (דו מחלקתי) עם לימודי סוציולוגיה אנתרופולוגיה (דו מחלקתי) יוכלו לעשות זאת אך ורק במסגרת מדעי ההתנהגות (חד מחלקתי).

 
​​​​​​​​