דלג לתוכן העמוד
אתר
המועמדים

קבלה ללא פסיכומטרי - לאילו מחלקות אפשר להתקבל ללא מבחן פסיכומטרי?

רשימת המחלקות אליהן ניתן להתקבל ללא פסיכומטרי

פקולטה

מחלקה

ממוצע בגרות לקבלה

תנאים נוספים בבגרות

מדעי הרוח והחברה

סוציולוגיה אנתרופולוגיה


 

סוציולוגיה אנתרופולוגיה בקמפוס אילת

102


 

100

אנגלית 5/80


 

(לקמפוס אילת לא נדרשים תנאים נוספים בבגרות)

סוציולוגי ה אנתרופולוגיה +ניהול

107

אנגלית 5/80, מתמטיקה 5/80

חינוך

104

אנגלית 5/80

מקרא

90

ספרות עברית

90

ספרות/לשון/הבעה בציון 80 לפחות ב-2 יח"ל

לשון עברית

90

לימודי המזרח התיכון


 

לימודי המזרח התיכון בקמפוס אילת

100


 

95

היסטוריה של ע"י

לימודי מדינת ישראל

90

90

מחשבת ישראל

90

היסטוריה כללית

90

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

100

פילוסופיה

90

ספרויות זרות ובלשנות

100

ציון 120 בפרק האנגלית בפסיכומטרי 
או ציון 220 באמי"ר

אומנויות

90

ארכיאולוגיה

90

פוליטיקה וממשל

102

אנגלית 5/80

כלכלה (לא כולל חשבונאות(


 

כלכלה בקמפוס אילת

106


 

103

מתמטיקה 5/85


 

מתמטיקה 5/75

לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה


 

לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה בקמפוס אילת


 

לימודים רב תחומיים במדעי החברה בקמפוס אילת

100


 


 

95


 


 

97

לימודים רב תחומיים במדעי הרוח


 

לימודים רב תחומיים במדעי הרוח בקמפוס אילת

90


 


 

90

מדעי ההתנהגות

מדעי ההתנהגות חד מחלקתי בקמפוס אילת

מדעי ההתנהגות דו מחלקתי בקמפוס אילת

113

105


100

אנגלית 5/80

(לקמפוס אילת לא נדרשים תנאים נוספים בבגרות)

לימודי אפריקה דו-מחלקתי

בהתאם לחתך הקבלה של המחלקה הנוספת

פסיכולוגיה


 

פסיכולוגיה בקמפוס אילת

113


 

105

אנגלית 5/80


 

(לקמפוס אילת לא נדרשים תנאים נוספים בבגרות)

תקשורת

100

לימודי מדינת ישראל

90

מדעי הטבע    

פיסיקה

103

מתמטיקה 5/80 + פיסיקה 5/80

כימיה

105

מתמטיקה 5/85 או 4/95 + כימיה 5/85

מדעי החיים


 

מדעי החיים במגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית

109


 

109

מתמטיקה 5/90, אנגלית 5/90


 

מתמטיקה 5/90, אנגלית 5/90

גיאולוגיה

מתמטיקה

100

103

מתמטיקה 5/80 או 4/90

מתמטיקה 5/90 + פיסיקה 5/90

 

מדעי  ההנדסה    

 

 

 

הנדסת תעשיה וניהול

109

מתמטיקה 5/90, פיסיקה 5/90

הנדסה כימית

109

מתמטיקה 5/90, פיסיקה 5/90

הנדסת ביוטכנולוגיה

109

מתמטיקה 5/90 ובנוסף כימיה או פיסיקה 5/90

מדעי הבריאות    

מדעי המעבדה הרפואית

113

אנגלית 5/80, מתמטיקה 5/85

​ניהול מערכות בריאות
​​100


 ניהול    

ניהול חד מחלקתי


 

ניהול חד או דו מחלקתי בקמפוס אילת

105


 

102

אנגלית 5/80, מתמטיקה 5/80


 

ובנוסף, מתמטיקה 5/70

ניהול דו מחלקתי

 

ניהול מלונאות ותיירות


 

ניהול מלונאות ותיירות בקמפוס אילת

107

 

102


 

100

אנגלית 5/80, מתמטיקה 5/80

 

מתמטיקה 4/90 או 5/80 ובנוסף אנגלית 4/80 או 5/70


 


 


 


 

 

הערות

  • מועמדים העומדים בתנאי קבלה על סמך ציוני הבגרות בלבד ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית, חייבים בבחינת הסיווג באנגלית (אמי"ר) לקביעת רמתם באנגלית. עליהם להגיע לרמה "בסיסי" לפחות (ציון 185 באמי"ר) כתנאי למימוש קבלתם לאוניברסיטה (לקמפוס באילת ציון 70 לפחות) למעט למחלקות הדורשות רמה גבוהה יותר (ראו לעיל) וכן לעמוד בדרישת עברית (לנדרשים בכך, ראו פרק ידיעת השפה העברית בידיעון למועמדים)

  • מועמדים שעומדים בתנאי הקבלה לפי ממוצע הבגרות ללא פסיכומטרי ונבחנו בבחינת הבגרות באנגלית ברמה של 5 יח"ל בציון 90 לפחות , פטורים מבחינת אמי"ר. מועמדים אלה יסווגו לרמת "מתקדמים ב'" .