דלג לתוכן העמוד
אתר
המועמדים
הירשמו ללימודים להרשמה

תנאי קבלה כלליים לתואר ראשון

​​​​​יכולתה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקלוט תלמידים מוגבלת, לכן על המבקשים להתקבל אליה לעמוד בקריטריונים של מיון וקבלה. תנאי הקבלה מורכבים מתנאי קבלה כלליים ומתנאי קבלה מיוחדים לכל פקולטה ומחלקה, בהתאם ליכולת הקליטה שלה. 

​תנאי קבלה כלליים:

הדיון בבקשה להתקבל ללימודי תואר ראשון באוניברסיטת בן גוריון בנגב (למועמדים ללא רקע אקדמי קודם) יתבסס על:

​א. ציוני תעודת בגרות:

הצג הכל
הסתר הכל

​ב. ציון הבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה:

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית מועמדים העונים על הדרישות לקבלה אוטומטית (במחלקות בהן קיימת קבלה כזו) על סמך ציוני בגרות בהתאם לתנאי המחלקות. מועמדים אלה נדרשים במבחן אמי"ר (הבחינה נערכת ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה, ולא יאוחר ממועד יולי 2017), לקביעת רמתם באנגלית כתנאי לקבלתם לאוניברסיטה. מועמדים בעלי תעודת בגרות מלאה הכוללת בחינת בגרות באנגלית ברמה של 5 יח"ל בציון 90 לפחות פטורים מבחינת אמי"ר ויסווגו לרמת מתקדמים ב'.

לפירוט המחלקות אליהן ניתן להתקבל ללא פסיכומטרי לחצו כאן >>

ג. ראיונות - לביה"ס לרפואה, פיזיותרפיה, סיעוד, רפואת חירום וניהול מערכות בריאות. 

ד. רמה באנגלית - לא יתקבלו ללימודים באוניברסיטת בן גוריון בנגב מועמדים שרמתם באנגלית נמוכה מ"בסיסי" למעט מחלקות שבהן נדרשת רמה גבוהה יותר. הרמה באנגלית נקבעת עפ"י הציון בפרק האנגלית בפסיכומטרי (ציון 85 לפחות) או עפ"י תוצאת בחינת המיון באנגלית - אמי"ר (ציון 185 לפחות). אנו ממליצים להשתתף בקורס קיץ באנגלית, במחלקה לאנגלית שפה זרה לשיפור הרמה באנגלית.

ה. רמה בעברית - רמה ה' לפחות לנדרשים בכך (למעט מחלקות שבהן נדרשת רמה גבוהה יותר).

מועמדים הפטורים מהמבחן הפסיכומטרי, אשר למדו בבגרות את אחד המקצועות הבאים: ערבית לערבים, עברית לערבים, ערבית לדרוזים, עברית לדרוזים ובעלי תעודות בגרות מחו"ל, חייבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל). הם נדרשים לגשת למבחן לא יאוחר ממועד יולי 2017.​


​* הערות:

חישוב ממוצע הבגרות (בתוספת הבונוסים) יחושב כממוצע בגרות אופטימלי, כלומר, הממוצע הגבוה ביותר מבין הממוצעים האפשריים ובתנאי שיתקיימו התנאים הבאים:

א. בחישוב הממוצע יכללו מקצועות החובה (ראו ב"מתכונת תעודת הבגרות הישראלית").

ב. יושמטו ציוני הבגרות ממקצועות הבחירה בלבד הגורמים להורדת הממוצע.

ג. סה"כ יחידות הלימוד בשני הסעיפים הנ"ל יהיה 20  לפחות.

ד. ילקחו בחשבון וידווחו למחשב רק ציוני הבגרות המופיעים תחת הכותרת "סופי" (הציון המסכם במקצוע)​.