​​​​​​​​​​​באוניברסיטת בן-גוריון בנגב קיימות מגוון מחלקות ללימודי תואר ראשון. לכל מחלקה קיימת מכסה מקסימלית למתקבלים. הקבלה הינה עפ"י קריטריונים ייחודיים לכל מחלקה. מומלץ לבדוק את תנאי הקבלה לכל מחלקה​ ולעמוד בהם מוקדם ככל האפשר. ​ 

​תנאי קבלה כלליים:

הדיון בבקשה להתקבל ללימודי תואר ראשון באוניברסיטת בן גוריון בנגב (למועמדים ללא רקע אקדמי קודם) יתבסס על:

​א. ציוני תעודת בגרות:

הצג הכל
הסתר הכל

​ב. ציון הבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה:

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית מועמדים העונים על הדרישות לקבלה אוטומטית על סמך ציוני בגרות​ בהתאם לתנאי המחלקות. מועמדים אלה נדרשים במבחן אמי"ר (הבחינה נערכת ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה, ולא יאוחר ממועד יולי 2019), לקביעת רמתם באנגלית כתנאי לקבלתם לאוניברסיטה. מועמדים בעלי תעודת בגרות מלאה הכוללת בחינת בגרות באנגלית ברמה של 5 יח"ל בציון 90 לפחות פטורים מבחינת אמי"ר ויסווגו לרמת מתקדמים ב'.

לפירוט המחלקות אליהן ניתן להתקבל ללא פסיכומטרי לחצו כאן >>

ג. ראיונות - לביה"ס לרפואה, פיזיותרפיה, סיעוד, רפואת חירום וניהול מערכות בריאות. 

ד. רמה באנגלית - יתקבלו ללימודים באוניברסיטת בן גוריון בנגב מועמדים שרמתם באנגלית"בסיסי" לפחות (ציון 85 לפחות בפרק האגלית בפסיכומטרי או ציון 185 לפחות באמי"ר) למעט מחלקות שבהן נדרשת רמה גבוהה יותר. ללימודים בקמפוס אילת נדרשת רמת "טרום בסיסי ב" (ציון 70 לפחות בפרק האנגלית בפסיכומטרי או ציון 170 לפחות באנגלית).

הרמה באנגלית נקבעת עפ"י הציון בפרק האנגלית בפסיכומטרי.

מועמדים בעלי זכאות לתעודת בגרות שקיבלו ציון 90 ומעלה בבחינת הבגרות באנגלית ברמה של 5 יח"ל, יסווגו לרמת מתקדמים ב'.

 מומלץ להשתתף בקורס קיץ באנגלית, במרכז ללימודים קדם אקדמיים​, לשיפור הרמה באנגלית.

ה. רמה בעברית - הלימודים באוניברסיטה מחייבים ידיעת השפה העברית.

נדרשת רמה ה' לפחות לפי בחינת ידע בעברית יע"ל (לביה"ס לרפואה נדרשת רמה ו') הנערכת ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה לחייבים: 

מועמדים לתואר ראשון שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית (כולל פסיכומטרי משולב) או נבחנו במבחן S.A.T ולא למדו בתיכון בו שפת ההוראה עברית או מועמדים העומדים בתנאי הקבלה על סמך ממוצע בגרות ללא חובת פסיכומטרי, אשר שפת ההוראה בתיכון בו למדו אינה עברית.

סיווג לרמה בעברית עפ"י בחינת יע"ל:


​רמה
​ציון במבחן יע"ל
​ד'
​59-83
​ה'
​84-106
​ו'
​107-131
​פטור
​​132 ומעלה 

אנו ממליצים למתקבלים שסווגו לרמה ה' לפחות ללמוד קורסי קיץ בעברית במרכז ללימודים קדם אקדמיים​