12 יונ' 2022

​​​​​​המחלקה לחינוך פותחת מסלול חדש לקראת שנת הלימודים תשפ"ג, בהיקף לימודים של מחלקה ראשית, כלומר מרבית הלימודים יילמדו במחלקה, כאשר לסטודנטים.ות יתאפשר לשלב חט​​יבה ממחלקה אחרת. 

חדש! לימודי תואר ראשון בחינוך עם הת​​​​​מחות בתחומי הפסיכולוגיה והטיפול


מטרת התוכנית ללמוד את קורסי הליבה המרכזיים בתחום הטיפול ובכלל זה פסיכולוגיה אבנורמלית, תיאוריות אישיות, פסיכולוגיה פיזיולוגית, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכולוגיה התפתחותית, סטטיסטיקה ושיטות מחקר. בוגרות ובוגרי התוכנית יהיו זכאים/ות לתואר ראשון בחינוך עם התמחות בפסיכולוגיה במערכת החינוך.​ ​התוכנית מתאימה למתעניינות ולמתעניינים בתחומי הטיפול השונים וכן למי שמעוניין  להמשיך לתואר שני בטיפול בתחומים ייעוציים וטיפוליים כמו ייעוץ חינוכי או טיפול באמנות.  

הלומדות/ים בתוכנית ישלבו כבר משנת הלימודים הראשונה לימודי חינוך כמחלקה ראשית עם לימודי חטיבה באחת המחלקות לבחירתם. 

התוכנית מתאימה לסטודנטים/ות בעלי/ות תנאי קבלה גבוהים (מינימום של 600 נקודות בבחינה הפסיכומטרית או לחילופין ממוצע 107 לפחות בבחינות הבגרות). סטודנטים/ות שאינם/ן עומדים/ות בסף הקבלה מוזמנים/ות לפנות לועדת ההוראה של המחלקה לחינוך בצירוף מכתב המנמק את התאמתם/ן לתוכנית.

​​

חדש! לימודי תואר ראשון ב​​חינוך מורחב עם התמחות בחטיבה נבחרת


התוכנית תאפשר לסטודנטים ולסטודנטיות להתמקד ולהתמחות בלימודי חינוך ובמקביל, להרחיב את הידע שלהם/ן בנושאים המשיקים לעולם החינוכי, כמו
לימודי מגדר​, לימודי ​קיימות ושינויי אקלים או ניהול ויישוב סכסוכים​. התוכנית תקנה לבוגריה ידע חינוכי ייחודי אותו יוכלו ליישם במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות שונות.
בוגרות ובוגרי התוכנית יהיו זכאים/ות לתואר ראשון בחינוך באחת משתי התמחויות לבחירתם/ן: התמחות בפסיכולוגיה במערכת החינוך או התמחות במנהל ומדיניות החינוך.​​

מסלול חדש בחינוך


ראשת המחלקה, פרופ' תהילה קוגוט הסבירה לגבי ההחלטה לפתוח את המסלול החדש: "התוכניות החדשות הוקמו מתוך שני צרכים שונים שעלו מסטודנטים מהשנים האחרונות, האחד, להתמקד ולהתמחות בלימודי חינוך תוך הרחבה בנושאים המשיקים לעולם החינוכי, במקום לפצל את הלימודים לשתי מחלקות שהזיקה ביניהן קטנה (התוכנית לחינוך מורחב עם התמחות בחטיבה נבחרת). השני, רצון להתמחות בתחומים ייעוציים וטיפוליים, כמו ייעוץ חינוכי או טיפול באמנות ולקבל את הבסיס האקדמי הנדרש ללימודי המשך במסלולים אלו (התוכנית להתמחות בתחומי הפסיכולוגיה והטיפול)."


למידע נוסף על לימודי תוא​ר ראשון במחלקה​ לחינוך ​»