​​מגדר

​​לאתגר את המובן מאליו

לימודי מגדר לתואר ראשון נלמדים כחטיבה במסגרת המחלקה ללימודים רב תחומיים. חקר המגדר, מערכת היחסים בין המינים בחברה על שלל ביטויה, הוא תחום מחקר המתפרש על פני שדות ידע שונים ועושה שימוש במתודולוגיות מגוונות.

לימודי מגדר מאפשרים לנו לבחון במבט ביקורתי את החברה והתרבות ולאתגר את "המובן מאליו" – את התפיסות המושרשות של נשיות וגבריות, כמו גם את הנחות היסוד עליהן מבוססת חלוקת התפקידים החברתית בין נשים וגברים. הסטודנטיות והסטודנטים בתוכנית, רוכשות ורוכשים כלים המאפשרים ניתוח סוגיות חברתיות, היסטוריות, פוליטיות ואישיות מפרספקטיבה מגדרית, תוך היכרות עם תיאוריות פמיניסטיות. 

תוכנית הלימודים היא בינתחומית ומשלבת בין מדעי הרוח והחברה. במסגרתה, נבחן את ביטוייה של מערכת המגדר בזירות חברתיות שונות, כגון שוק העבודה, המערכת הפוליטית, המשפחה, מערכת המשפט והתרבות הפופולרית. כן, ננתח את היחסים בין מגדר לבין צירים אחרים של זהות ודיכוי דוגמת מיניות, אתניות ומעמד, ונלמד על מגוון הדרכים בהן נקטו קבוצות שונות של נשים, לאורך ההיסטוריה וברחבי העולם, כדי להתמודד עם תנאי חייהן ולעצב אותם מחדש.

הצג הכל
הסתר הכל