banner-982162_640.jpg

התכנית הדו-מחלקתית לתואר ראשון במתמטיקה ובפיסיקה מיועדת לאלו המעוניינים לשלב בין התחומים תוך מתן משקל דומה ללימודים בכל אחת מהמחלקות. התוכנית נמשכת 3 שנים, והיא משלבת הכשרה במתמטיקה ובפיסיקה.

מדעי המתמטיקה והפיסיקה התפתחו במקביל ויש ביניהם קשרי גומלין והפריה הדדית, עליהם ניתן ללמוד במסלול זה. בפרט, הסטודנטים רוכשים בסיס מתמטי רחב המאפשר להם להבין את התורה המתמטית הנדרשת ללימודי פיסיקה מתקדמים, ואילו לימודי פיסיקה מאפשרים לסטודנטים להכיר את התיאוריות הפיסיקליות העומדות מאחורי תורות מתמטיות רבות. בנוסף, מסלול זה פותח בפני הבוגרים אפשרויות תעסוקה בתעשייה ופיתוח, לרבות "תעשייה כבדה", ואפשרות להמשיך ללימודים מתקדמים במתמטיקה או פיסיקה. ​​​​​