ליהנות מכל האפשרויות - ולהצטיין​                                                       


המחלקות לכלכלה (המפקולטה למדעי הרוח והחברה) ולמתמטיקה (הפקולטה למדעי הטבע) מציגות אפשרות ללימודים דו-מחלקתיים המאפשרות מתן דגש על לימודי המתמטיקה או הכלכלה לפי מידת העניין האישית ותוכניות הלימודים לתארים מתקדמים של הסטודנטים. 

​ניתן לשלב לימודי מתמטיקה וכלכלה לתואר ראשון באחת משתי האפשרויות הבאות:

מתמטיקה וכלכלה דו מחלקתי - ​בתואר דו-מחלקתי זה יש חלוקה כמעט מאוזנת ביו נקודות הזכות במתמטיקה ובין נקודות הזכות בכלכלה, והוא מתאים לתלמידים שמתעניינים בשני התחומים ואינם מעוניינים לתת עדיפות לתחום אחד על פני השני. תואר זה מאפשר המשך לימודים לתואר שני בכלכלה ללא השלמות, ועשוי לדרוש מספר מינימלי של 2-3 קורסי השלמה בעבור התלמידים המעוניינים להמשיך ללמוד לתואר שני במתמטיקה. 

BSc במתמטיקה כתואר ראשי עם חטיבה מורחבת בכלכלה - תואר זה נותן דגש על לימודי המתמטיקה, לצד לימודי קורסי היסוד בכלכלה. התואר מאפשר המשך לימודים לתואר שני בשני התחומים. מסלול זה מומלץ לבעלי אוריינטציה מתמטית אשר להם גם עניין בכלכלה ומעוניינים בביסוס ובחיזוק הידע המתמטי שישמש אותם במחקר במתמטיקה או בתיאוריה כלכלית בלימודי התואר השני. 

גמישות במעבר בין המסלולים תלמידים במצב אקדמי תקין יוכלו לעבור בין המסלולים בקלות במהלך שנה ב'. הלכה למעשה, אין חשיבות לבחירת המסלול בשלב הרישום בשל הגמישות הרבה המוצעת לתלמידים במהלך השנה הראשונה, ובמידת מה, במהלך השנה השנייה למעבר בין המסלולים.  

​​​