דלג לתוכן העמוד
המחלקה
לכלכלה
הירשמו ללימודים להרשמה
מלגת מושל
20.06.2019
20.01.2019
20.06.2019
14.06.2019
חדש בתש

מלגת מושל

השנה גם ללימודי כלכלה!

20.06.2019

סוף סמסטר ב' שנ"ל תשע"ט

20.01.2019

נפתחה ההרשמה לשנה"ל תש"פ. פרטים באתר ההרשמה.

20.06.2019

בסמינר המחלקתי הבא יציג Noam Yuchtman מ Berkeley

14.06.2019

נפתחו עוד מספר מקומות בדו-חוגי כלכלה סטטיסטיקה (עם דגש על מדעי הנתונים)

חדש בתש"פ

סדנת כלכלה הלכה למעשה

 
​​
​​​​​​