​​בשנה"ל הקרובה (תשפ"א) תפתח תכנית לימודים לתואר ​שני בכלכלה עם מגמה במדעי הנתונים!!! התואר יתמקד בטכניקות שונות לניתוח נתונים כלכליים, פיננסיים, התנהגותיים, בשילוב מיומנויות מתחום מדעי הנתונים (תכנות בפייתון/R, שיטות ואלגוריתמים של לימוד מכונה (machine learning), ייצוג ידע, חילוץ מאפיינים, סיווג וחיזוי.​

​עם התרחבות טכנולוגית אדירה זו עלה באופן טבעי גם הביקוש ליכולות ומיומנויות בניתוח ועיבוד נתונים. ​​​​אחת המשרות המבוקשות בתחום כיום היא למנתחי נתונים (data analyst) ומדעני נתונים (data scientist). הדרישה במשרות אלה היא מצד אחד היכרות עם שפות תכנות ויישומי מחשב לעיבוד המידע ומצד שני, חשיבה אסטרטגית, הבנה של תהליכים, יכולות אנליטיות והכשרה בניתוח מידע.​ מכאן, יתרונם הגדול של כלכלנים.​​

​​מבנה התכנית:


6 קורסי ליבה (18 נק"ז):

 • תיאוריה מיקרו א'
 • תיאוריה מאקרו א'
 • אקונומטריקה 1
 • אקונומטריקה 2
 • סדנת מחקר
 • שיטות מתמטיות לכלכלנים (ניתן ללמוד כבר בתואר ראשון)


4 קורסים מתוך הרשימה הבאה (12 נק"ז):


 • איסוף וניתוח של נתונים פיננסיים
  • ניתוח סדרות עיתיות
  • אסוף וניתוח נתונים מניסויי מעבדה​
 • תכנות בפייתון / R ​
 • לימוד מכונה (machine learning)
 • ​​

+ תזה אמפירית (6 נק"ז​)