במחלקה לכלכלה כ 25 מרצים מן המניין​ העוסקים במחקר​, הוראה ופעילות ציבורית. תכניות הלימוד מובילות לתארים ראשון, שני ושלישי, ובמסגרתן לומדים כ 1000 סטודנטים.

במסגרת התואר הראשון ניתן לשלב לימודי מנהל עסקים, חשבונאות, מחשבים, ותחומי לימוד נוספים מהפקולטה למדעי הרוח והחברה. תכניות הלימוד מושתתות על קורסי היסוד בתורת המחירים, מאקרו כלכלה ואקונומטריקה וכוללות מגוון עשיר של קורסים בתחומים עיקריים של כלכלה, כולל כלכלה ציבורית, מבנה ענפי, כלכלת עבודה, כלכלה פיננסית, תורת המשחקים, כלכלה ניסויית ועוד.

תכנית המאסטר מורכבת משני מסלולים. המסלול המחקרי מרחיב ידיעותיו של הסטודנט ומקנה יכולת בסיסית לבצע מחקר כלכלי; מסלול זה מהווה הכשרה טובה ללימודי הדוקטורט. המסלול המקצועי מפתח ידע אשר נרכש בתואר ראשון ומכשיר סטודנטים לעבודה במגזר הציבורי או הפרטי.

תכנית הדוקטורט מהווה הכשרה טובה למחקר או הוראת כלכלה.

חברי המחלקה מעודכנים בידע ובכלים המתקדמים בכלכלה, פעילים במחקר, ומייצרים תפוקה מחקרית ברמה עולמית.

בנוסף לעיסוק מסור בהוראה ובמחקר, חברי המחלקה פעילים בדיונים ציבוריים סביב יוזמות כלכליות וחברתיות, וכן מעורבים בניהול האוניברסיטאי.​

מחלקה לכלכלה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ת.ד. 653

באר שבע 8410501

טלפון: 08-6472271

פקס:  08-6472941

אימייל: shmer@bgu.ac.il