אורבךיהודהyehudaor@gmail.comקורות חיים
בן פורתצביקהtsvika@tando1.comקורות חיים
גלבועיעקבyaakovg@bgu.ac.ilקורות חיים
גרינפלדליעדliad@bgu.ac.ilקורות חיים
ג'רסיאלמוגalmogg@bgu.ac.il
דנוךמשהmoshe@mdlaw.co.il
חורשאביavi.horesh@ma-industries.com
חרמושרועיr_khermosh@hotmail.com
טננבאוםאריהaryet@bezeqint.net
ישריםיניבyyesharim@KPMG.comקורות חיים
כהןאלברטcohena@icl-ip.com
כנפואיציקitzik@avisror.com
לויירוןyaron.levy@il.pwc.com
לזריאליlazrie@umtb.co.il
ליפשיץיעקבyaacovl@zahav.net.ilקורות חיים
מתנההלהhilam@taramilk.co.il
נתנזון שלומוביץשריתsaritshl@bgu.ac.il
סונסינודורון sonsino.doron@gmail.comקורות חיים
עזראאילןiezra@kpmg.com
פיאטקובסקייואבpjoav@zahav.net.il
קורןרונןronenkiko@gmail.com
רבייוסףyossirabi1@walla.com
שידלובסקיאלדדeshidlo@gmail.comקורות חיים
ששוןאיילsassoney@gmail.com