​​​​​​​​​קורסים חדשים בתכנית הלימודים לתואר ראשון

חדש! 

החל מתשפ"א - תכנית לידר: תכ​נית אקדמית להכשרת מנהיגות יזמית באוניברסיטת בן-גוריון של מרכז היזמות 360 והפקולטה לניהול. 

לפרטים: LEADERS_brochure.pdf

אתגרי היזמות בתעשיית ההון סיכון​ 142.1.0220​

מטרת הקורס הינה להכיר בפני הסטודנטים את עולם היזמות וההון סיכון, וכן להקנות כלים יישומיים שיאפשרו לסטודנטים להשתלב הן בחברות הזנק והן בתעשיית ההון סיכון, private equity ובנקאות השקעות. במהלך הקורס הסטודנטים ילמדו על האקו-סיסטם של תעשיית היזמות, מבנה הגופים הפועלים בענף ומטרותיהם. הסטודנטים ילמדו מה נדרש על מנת להקים מיזם ולגייס כספים ממשקיעים, דרכי המימון המקובלות ואיך להכין תכנית עסקית ומצגת משקיעים לגיוס כספים. בחלקו השני של הקורס, ילמדו הסטודנטים על תהליכי השקעה בקרנות הון סיכון, קביעת תנאי ההשקעה, בדיקת נאותות וניתוח תהליכי אקזיט שונים של חברות. הקורס ישלב ידע מתחומים שונים, תיאורטים ומעשיים הכוללים בין היתר: מודלים להערכות שווי של חברות פרטיות, מודלים של מימון חברות הזנק, ניתוחים פיננסים, טכנולוגים ועסקיים תוך שילוב דוגמאות אמיתיות על בסיס הניסיון המעשי של המרצה אשר משקפים את החומר הנלמד בכיתה. הקורס יכלול הרצאות פרונטליות, דיונים בכיתה, מצגות של סטודנטים והרצאות אורח.

מרצה: איתי עטר

סדנה בכלכלה הלכה למעשה ​142.1.0180​

סדנה זו מהווה מבוא להיכרות עם הכלכלה הישראלית לתלמידי שנה ג'מטרתה ליישם את הידע התיאורטי שרכשו הסטודנטים במהלך התואר ולחשוף אותם למציאות הכלכלית הישראלית באמצעות הרצאות בנושאים מגוונים כגון, חינוך, השקעות, רגולציה, תעסוקה, פשע, אי שוויון וכדומה שיינתנו על ידי בעלי תפקידים מסקטורים שונים בכלכלה, הן מהסקטור הציבורי והן מהעסקי. בנוסף, יושם דגש בקורס על היכרות עם נתונים והסטודנטים יתבקשו להכין סקירות של הסקטורים השונים ולהציגן בחלק הראשון של כל מפגש.​

מרצה: ד"ר קרין ואן דר בק


כלכלת ספורט 142.1.0058

בקורס זה ננתח מבני תחרויות בענפי ספורט שונים באמצעות כלים מתורת המשחקים.​ ​פרשיות הקורס: הצגת המושג שיווי משקל בתחרויות, ניתוח תחרויות ספורט חד-שלביות, ניתוח תחרויות ספורט רב-שלביות, תחרויות ספורט סדרתיות, תחרויות הטוב מ-3, תחרויות הטוב מ-5, תחרויות אלימינציה, טורנירים, תחרויות בין קבוצות, מחירי כניסה ודמי השתתפות בתחרויות, תחרויות עם מגבלות שכר, חבלה בתחרויות ספורט, שוחד בתחרויות ספורט.

מרצה: פרופ' ענר סלע


כלכלה לכולם​ 142.1.0149​

​חינוך פיננסי חשוב ורלוונטי לכל אדם בכל שלב בחייו, קל וחומר לאנשים בעלי מוגבלות שכלית אשר מעוניינים בעצמאות אישית. שיפור איכות חייהם של אנשים בעלי צרכים מיוחדים לטובת שיפור תפקודם ולשילובם בחברה כאזרחים עצמאיים, מעורבים ותורמים. מטרת קורס זה הינה ל​חשוף סטודנטים בכלכלה לעקרונות מדינת הרווחה והחינוך הפיננסי, כמו גם להכיר להם את אוכלוסיית בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) ולהכשיר את הסטודנטים להעברת 3 מערכי שיעור בתחום ההתנהלות הכלכלית לאוכלוסיית יעד זו.​

מרצה: אהוד ראובן


משפט וכלכלה​ 142.1.0169

מטרתו של הקורס הינה להציג את שיטת הניתוח הכלכלי של סוגיות משפטיות ותחומים מרכזיים במשפטים כמו גם היכרות עם התחום של כלכלת פשיעה. הקורס ישלב ניתוח תיאורטי של התחומים הנלמדים ביחד עם עבודות אמפיריות רלוונטיות. בלימוד העבודות האמפיריות יינתן מאמץ להפוך את הסטודנטים לצרכנים משכילים של עבודות כאלו. בפרט, יושם דגש על נושא הזיהוי (identification). קרי, על היכולת לטעון שהניתוח האמפירי אכן מזהה את האפקט אותו הוא מתיימר לזהות.​

מרצה: ד"ר אורן רגבי


כלכלת מזרח תיכון​ וצפון אפריקה 142.1.0189​

למדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה היסטוריה ומורשת ענפה אבל גם ישנם הרבה הבדלים בכלכלות שלהן. כולן עומדות מול אתגר עומדות מול אתגרים כלכליים בתחילת המאה העשרים ואחד: שכר ריאלי שהולך ומצטמק, שיעור גידול מתמיד בשיעורי הילודה וכוח העבודה, לא אפשרו למדינות באזור זה לשפר או לפחות לשמר את רמת החיים שלהם. עם זאת, אזור זה נהיה ליותר גלובלי עם עליה מהירה בסחר חוץ והשקעות זרות. למה אחרי כל הדריכות בצמיחה כלכלית, לא יכלו מדינות האזור לאמץ רפורמות שיביאו לצמיחה כלכלית יציבה? מה ניתן לעשות בעתיד על מנת להקטין את ממדי העוני ולצמצם את פערי ההכנסות ולהביא לעתיד זוהר יותר? ננסה בקורס זה לענות על שאלות אלו מפרספקטיבה היסטורית, מדיניות בהשוואה למדינות מתפתחות אחרות בעולם.​

מרצה: ד"ר סולימאן אבו-באדר


​קורסי תכנות:

מבוא לתכנות בפייתון​ 202.1.9101

סוגי משתנים, מספרים ומחרוזות ופעולות בסיסיות עליהם קלט ופלט תנאים ולולאות רשימות, מילונים ומבני נתונים אחרים פונקציות מודולים רקורסיה תכנות מונחה עצמים ירושה NumPy , SciPy & Matplotlib ניתוח נתונים הערכת סיבוכיות חישובית​ (הקורס פתוח לתלמידי תואר שני)
מרצה: ציון סיקסיק 

מדעי הנתונים לכלכלנים 364.1.1391​

​​מדעי הנתונים הוא תחום רחב העוסק בהפיכת נתונים גולמיים למידע המאפשר קבלת החלטות אופטימלית. מטרת קורס זה הנה להעניק לסטודנטים לכלכלה כלים לעיבוד וניתוח מגוון בסיסי נתונים וכן גישה ליישומים שונים של ללמידת מכונה. קורס זה יילמד באמצעות תוכנת R, אשר הופכת לסביבת ניתוח הנתונים המועדפת באקדמיה ובתעשייה. בקורס נלמד כיצד לנתח נתונים בשיטות סטטיסטיות קלאסיות כגון מודלים של רגרסיה וסיווג, וכן שיטות חדשות יותר ללמידת-מכונה, הורדת מימד ועוד. מלבד ניתוח הנתונים עצמם גם נסקור כלים אוטומטיים לדיווח ממצאים. דגש יינתן על שימוש בתוכנת R ובשפת SQL בכדי לממש שיטות אנליזה חדשות המתאימות לקבצי נתונים גדולים (Bigdata). (הקורס פתוח לתלמידי תואר שני)
מרצה: רון סרפיאן
מדעי הנתונים_סילבוס.pdf

​קורסי התמחות (יפתחו בשנה"ל תשפ"א)


סדנה בכלכלה הלכה למעשה 

בתשפ"א תתווסף התמחות לסדנה לעיל

​התכנית לכלכלנים חברתיים (תכנית חיצונית)

מטרת תכנית זו הנה לחשוף את משתתפיה לחשיבה כלכלית ביקורתית, לחזקאת הבנת הקשר בין כלכלה וחברה ובין שרות ציבורי חזק ואיכותי למדיניות ולפעול להכשיר את הדור של המנהיגות הכלכלית של ישראל כמנהיגות ערכית, מקצועית ואמיצה הפועלת בשיתוף מתוך תחושת שליחות וממלכתיות לבניית ישראל כחברה ראויה.​ במסגרת התכנית מתקיים קורס שנתי שכולל הרצאות הנחיה, וכן, מתבצע פרויקט התמחות במשרדי ממשלה. אתר התכנית לכלכלנים חברתיים>>​

התכנית פועלת כיום בירושלים (במסגרת מכון ואן ליר) ובאוניברסיטת תל-אביב והחל משנה"ל הקרובה (תשפ"א) תתחיל לפעול גם באוניברסיטת בן-גוריון. סטודנטים שיעברו את מבחני הקבלה יקבלו מלגה והכרה ב 3 נק"ז של הקורס.

​​

​קורסים חדשים בתכנית הלימודים לתואר שני

כלכלה ציבורית 142.2.0050​

קורס סמסטריאלי זה מכסה נושאים בסיסיים במיסוי אופטימלי בדגש על שילוב של תיאוריה עם ממצאים אמפיריים. נושאי הקורס כוללים, נטל עודף ונטל המס, מיסוי הכנסה אופטימלי, תשלומי העברה ותכניות רווחה, מוצרים ציבוריים והשפעות חיצוניות, ביטוח סוציאלי אופטימלי וניתוח של מ​​ודלים התנהגותיים.

מרצה: ד"ר איתי שורץ​

כלכלת פיתוח (באנגלית) ​142.2.0060​

קורס זה עוסק בנושאים ושיטות מחקר עדכניות בכלכלת פיתוח. חלק גדול מהקורס עוסק בנושאים ספציפיים על כלכלה פוליטית בפיתוח. מטרת הקורס היא להכיר לתלמידים נושאים ושיטות מחקר עדכניות בכלכלת פיתוח, לרכוש הבנה ביקורתית של​ מחקר יישומי ולפתח רעיונות מחקריים משלו.​

מרצה: ד"ר עדה גונזלס-טורס


פנסיה וחשיבה כלכלית  142.2.0109

א. מודל רב תקופתי של הפרט ומודל בין דורי של המשק. ב. ביטוח לאומי ומימון pay as you go. האמנם יש מאין? האמנם משחק פירמידה? ג. יכולת הפרט לתכנן: ממצאים מכלכלה התנהגותית. ד. הרפורמות הגדולות בפנסיה: שבדיה לעומת פינלנד. DB לעומת DC. ה. צרפת לעומת גרמניה ברפורמות הפנסיה. ו. מדוע קשה להבין כלכלה? קריאה בספר Leiser and Shemesh.​

מרצה: פרופ' אביה ספיבק


​קורסי תכנות:


מבוא לתכנות בפייתון​ 202.1.9101

​סוגי משתנים: מספרים ומחרוזות ופעולות בסיסיות עליהם קלט ופלט תנאים ולולאות רשימות, מילונים ומבני נתונים אחרים פונקציות מודולים רקורסיה תכנות מונחה עצמים ירושה NumPy , SciPy & Matplotlib ניתוח נתונים הערכת סיבוכיות חישובית​ (הקורס פתוח לתלמידי תואר שני)

מרצה: ציון סיקסיק

מדעי הנתונים לכלכלנים 364.1.1391​

​​מדעי הנתונים הוא תחום רחב העוסק בהפיכת נתונים גולמיים למידע המאפשר קבלת החלטות אופטימלית. מטרת קורס זה הנה להעניק לסטודנטים לכלכלה כלים לעיבוד וניתוח מגוון בסיסי נתונים וכן גישה ליישומים שונים של ללמידת מכונה. קורס זה יילמד באמצעות תוכנת R, אשר הופכת לסביבת ניתוח הנתונים המועדפת באקדמיה ובתעשייה. בקורס נלמד כיצד לנתח נתונים בשיטות סטטיסטיות קלאסיות כגון מודלים של רגרסיה וסיווג, וכן שיטות חדשות יותר ללמידת-מכונה, הורדת מימד ועוד. מלבד ניתוח הנתונים עצמם גם נסקור כלים אוטומטיים לדיווח ממצאים. דגש יינתן על שימוש בתוכנת R ובשפת SQL בכדי לממש שיטות אנליזה חדשות המתאימות לקבצי נתונים גדולים (Bigdata). (הקורס פתוח לתלמידי תואר שני)

מרצה: רון סרפיאן

מדעי הנתונים_סילבוס.pdf


תכנות ב- R (באנגלית) 364.2.1201

תכנת R הופכת לסביבת ניתוח הנתונים המועדפת באקדמיה ובתעשייה, ובמקומות רבים מחליפה כלים ניתוח מקובלים אחרים. הקורס מוקדש ללימוד תוכנה זו וכלי המעטפת שלה. נלמד כיצד לנתח נתונים עם שונות ורגרסיה, אך גם שיטות חדשות יותר ללמידת-מכונה, הורדת מימד ועוד. בכדי R- מלבד ניתוח הנתונים עצמם גם נסקור כלים אוטומטיים לדיווח ממצאים. גם נלמד כיצד לתכנת ב .(bigdata) לממש שיטות אנליזה חדשות, ובפרט, כאלו שמתאימות לקבצי נתונים גדולים​.

מרצה: ד"ר יונתן רוזנבלאט (הקורס ניתן במהחלקה להנדסת תעשייה וניהול. להרשמה יש לפנות למזכירות כלכלה)​