$$News and Reports$$

06 מרץ 2021

​​​​​​​​​חדש! מסלול דו-חוגי ב​כלכלה עם התכנית החדשה בסט​​​​​​​​​​טיסט​יקה

להרשמה​

רוצים קריירה שמשלבת גם הבנה במערכות כלכליות, חשיבה אסטרטגית ושווקים וגם משרה נחשקת בתחום מדעי הנתונים? כבר לא צריך להתלבט! השנה פתחנו עבורכם מסלול חדש שמאפשר לכם לשלב גם וגם - גם לימודי כלכלה  וגם לימודים שיכשירו אתכ​ם לקריירה ו/או לימודים מתקדמים בתחום מדעי הנתונים.

השילוב של לימודי כלכלה עם מסלול החדש של התכנית בסטטיטיקה משלב הכשרה אקדמית מעמיקה תוך שילוב של המיומנויות הנדרשות לאנשי מדע הנתונים: (1) סטטיסטיקה (2) יישומי מחשב ושפות תכנות (3) הבנה תיאורתית של קשרים בין משתנים במציאות אותה מנתחים. לימודים אלה פותחים בפניכם את הדלתות למגוון אדיר של משרות בתחום מדעי הנתונים (data analyst, data scientist), הכלכלה והניהול ונותנים לכם יתרון יחסי על פני מועמדים רבים! 

לינק ​לאתר התכנית: התוכנית לסטטיסטיקה (bgu.ac.il)

למה ללמוד​ דווקא אצלנו? 

כי רק אצלנו תקבלו שילוב כל כך חזק בין התיאוריה למעשה. לימודי הבסיס והליבה שלנו בתחומי המתמטיקה, הסטטיסטיקה, מדעי הנתונים והכלכלה, משולבים עם יישום הידע בפרוייקט מחקר במחלקות שונות באוניברסיטה. בנוסף, רק אצלנו כולל התואר בכלכלה קורסים מרכזיים בתחום שוק ההון, כגון מימון א' מימון ב', וחשבונאות ניהולית לכלכלנים.


תכנית הלימודים*

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'


חדוא 1+2

מידול סטטיסטי

מבוא לפילוסופיה של המדע

אלגברה ליניארית

יסודות מבני נתונים

למידה עמוקה

הסתברות 1 לסטטיסטיקאים

שיטות בעיב​וד נתונים

למידת מכונה סטטיסטית

מבוא למדעי הנתונים

הסתברות 2 לסטטיסטיקאים

מחקר מודרך

מבוא לתכנות בפייתון

הסקה סטטיסטית

בחירה בכלכלה יישומית

מבוא א'+ב' לכלכלה

מקרו א'+ב'

כלכלת ישראל

מימון א'

מחירים א'+ב'

בחירה

יסודות החשבונאות לכלכלנים

מימון ב'פרטים לגבי הקורסים בכלכלה במסלול הדו-חוגי עם סטטיסטיקה בשנתון המחלקה לכלכלה.


*עד לאישור מל"ג לתואר BA בכלכלה ו BSc בסטטיטיקה וניתוח נתונים, תעודת הבוגר הניתנת היא BA בכלכלה ובסטטיסטיקה.​ ​

אופן הההרשמה: 
בעדיפות אחת - כלכלה (142) דו-חוגי ובעדיפות שנייה - סטטיסטיקה (243) דו-חוגי (תחת היחידה לתכניות לימוד בינתחומיות). 

 "אני שמח לשמוע שהמחלקה מבקשת לחשוף את הסטודנטים לגישות וטכנולוגיות חדשות כבר בתואר הראשון. אני חושב שזה צעד מתבקש כדי לאפשר לבוגרים ראייה ביקורתית ומגוון אפשרויות של תעסוקה ושכלכלנים יכולים להיות מדעני נתונים מצוינים ללא הרבה הכשרה ייעודית."​ (עידו מינץ, בוגר המחלקה לכלכלה וכיום מדען נתונים בחברת Intuit)