05 אוג' 2019

​​​​​​​​​​​​​כלכלה וסטטיסטיקה עם מדעי הנתונים*

תחום המידע ועיבוד המידע בעולם הפכו בשנים האחרונות לגורם מכריע בתהליך קבלת ההחלטות התפעוליות והאסטרטגית בארגונים השונים והם מהווים נתח הולך וגדל מהתוצר בשנים האחרונות. כמות הנתונים המיוצרת כיום בעולם עולה על 2.5 EB ליום, יכולות התקש​ורת גדלות בכ- 30% בשנה וכמות המידע הנאגר בכ- 20% בשנה. בהתאם, התרחבו מאוד גם יישומי המחשב מבוססי הנתונים והמידע ב​כל התחומים, והשימוש בהם מתרחב בכל הסקטורים, כולל הסקטור הפיננסי, הציבורי והעסקי. עם התרחבות טכנולוגית אדירה זו עלה באופן טבעי גם הביקוש ליכולות ומיומנויות בניתוח ועיבוד נתונים. בישראל לדוגמה גדל מספר המועסקים בענף זה (שירותי מידע) ב 24.5% בשנת 2016 (לעומת גידול של כ- 2.5% במספר המועסקים במשק, ופחות מ- 1% בסקטור התעשייה ככלל) ועמד על 5,600 עובדים (למ"ס). 

אז למה ללמוד​ דווקא במסלול הזה? 

הלימודים במסלול הדו-חוגי כלכלה וסטטיטיקה משלבים הכשרה אקדמית מעמיקה תוך שילוב של המיומנויות הנדרשות למדען נתונים: (1) סטטיסטיקה ושיטות מחקר (2) יישומי מחשב ושפות תכנות (3) הבנה תיאורתית של קשרים בין משתנים במציאות אותה מנתחים. לימודים אלה פותחים בפניכם את הדלתות למגוון אדיר של משרות בתחום מדעי הנתונים הכלכלה והניהול ונותנת לכם יתרון יחסי על פני מועמדים רבים! 

מה כוללים הלימודי​ם? 


שנה א'
 שנה ב' שנה ג'קורסי בחירה 
מערכות בינה עסקית
מבוא לכלכלה א'+ב'מחירים א'+ב'כלכלה יישומית לכלכלניםתחקור מאגרי מידע גדולים
מבוא לתכנות בפייטוןמקרו א'+ב'מדעי הנתונים לכלכלניםאירועים במדעי הנתונים
חדו"א א'+ב' (למהנדסים)מימון א'כלכלת ישראלתורת המשחקים
אלגברה ליניארית (למהנדסים)מבוא לאקונומטריקהפרוייקט סיוםמכרזים
מבוא להסתברותנושאים נבחרים בסטטיסטיקהתמריצים
מבוא לתכנות (JAVA)אמידה ומבחני השערות כלכלת עבודה
בסיסי נתונים כלכלת חינוך
חקר ביצועים 1סדנת כלכלה הלכה למעשה
ועוד*שימו לב: תעודת הבוגר שתקבלו היא בכלכלה וסטטיסטיקה (הקורסים במדעי הנתונים יצויינו בגיליון הציונים).


להרשמה >>​


ההרשמה מתבצעת באמצעות הרשמה למחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב - למסלול דו-חוגי בכלכלה וסטטיסטיקה. 

עידו מינץ, בוגר המחלקה לכלכלה וכיום מדען נתונים בחברת Intuit: "אני שמח לשמוע שהמחלקה מבקשת לחשוף את הסטודנטים לגישות וטכנולוגיות חדשות כבר בתואר הראשון. אני חושב שזה צעד מתבקש כדי לאפשר לבוגרים ראייה ביקורתית ומגוון אפשרויות של תעסוקה ושכלכלנים יכולים להיות מדעני נתונים מצוינים ללא הרבה הכשרה ייעודית."