​​הוראות לשינוי מסלול לימודים - תואר ראשון

  • למעבר בין מסלולים בתוך המחלקה לכלכלה: כלכלה וחשבונאות לכלכלה חד-חוגי (מנהל-עסקים) ולהיפך

  • הגשת בקשה דרך מזכירות המחלקה לכלכלה.

  • למעבר ממסלול דו-חוגי למסלול כלכלה ראשי + חטיבה

​מילוי טופס בקשה לשינוי מסלול לימודים מאתר הפקולטה: ​טופס בקשה לשינוי מסלול>>

למעבר ממסלול חד-חוגי בכלכלה למסלול כלכלה ראשי + חטיבה / מסלול דו-חוגי

  1. ​​​ רישום למסלול דו-חוגי עם המחלק​ה ממנה רוצים את החטיבה במדור רישום: טופס רישום>>​

  2. מילוי טופס​ בקשה לשינוי מסלול לימודים מאתר הפקולטה: טופס בקשה לשינוי מסלול>>

לשאלות נוספות יש לפנות למזכירות לענייני סטודנטים במחלקה.