הנהלה אקדמית

ראש המחלקהפרופ' דני כהן זאדה
מנהל מרכז מונאסטר​פרופ' רועי זולטן
ראש המגמה לחשבונאות​ד"ר כורש גליל
קמפוס אילת​ד"ר עאמר אבו-קרן
אקדמיה לטייס​פרופ' ענר סלע
רכז התבנית הבינלאומית​פרופ' מרק גרדשטיין


ועדת הוראה

יו"ר ועדת הוראה תואר ראשוןד"ר דוד לגזיאל

בנין 72 חדר 449

 יום בי 14:15

יו"ר ראש ועדת הוראה תואר שני​ד"ר נדב בן זאב

בניין 72 חדר 453​

יו"ר ראש ועדת הוראה תואר שלישי​

פרופ' מרק גרדשטיין

בניין 428 חדר 428​


ועדת קבלה

תואר ראשון​ד"ר דוד לגזיאל


יועצים

יועץ קידומיםפרופ' ענר סלע


תפקידים נוספים

שיווק​ד"ר קרין ואן דר בק
מתאמי סמינר מחלקתי​ד"ר איתי שוורץ, ד"ר עזה גונזלז-טורס
ספריה​ד"ר סלימאן אבו-באדר
מחשוב​ד"ר עאמר אבו-קרן
מידע מחקרי ואקדמי אחר​ד"ר עדה גונזלז-טורס