תחומי מחקר
  
קוטאסףכלכלת חינוך, כלכלת עבודה, כלכלת משפחה
ד"ראבו-בדרסולימאןאקונומטריקה יישומית, צמיחה כלכלית, כלכלת פיתוח, כלכלת ישראל והמזרח התיכון
ד"ראבו-קרןעאמראקונומטריקה יישומית, צמיחה כלכלית, כלכלת פיתוח, כלכלת ישראל והמזרח התיכון
ד"ראילתרןאקונומטריקה יישומית, מיקרו כלכלה יישומית
ד"ראיפרגןתומרכלכלת עבודה, מאקרו כלכלה, אי שוויון, מחזורי עסקים
ד"רבן זאבנדבמאקרו כלכלה
ד"רברוןטטיאנהכלכלת שוק העבודה
ד"רגונזלז-טורסעדהכלכלת פיתוח, כלכלה פוליטית
ד"רגלילכורשמימון
ד"ר גרשונינעמימיקרו כלכלה יישומית, כלכלת עבודה
ד"רואן דר בקקריןצמיחה כלכלית, היסטוריה כלכלית
ד"רלגזיאלדודתורת המשחקים, תיאוריה כלכלית, תיאוריה שימושית
ד"רליכטמן-שדותשירלימיקרו כלכלה יישומית, כלכלת חינוך, כלכלת בריאות
ד"ררגביאורןארגון תעשייתי, אקונומטריקה יישומית, מיקרו כלכלה יישומית, כלכלת דת
ד"ר שורץ איתישורץאיתיכלכלה ציבורית, כלכלת בריאות
מרחזקגדיכלכלת ישראל והמזרח התיכון
פרופ'בלומקיןתומרכלכלה ניסויית/התנהגותית, כלכלה ציבורית, כלכלת עבודה, כלכלה פוליטית
פרופ'גרדשטייןמרקכלכלה ציבורית, כלכלת חינוך, כלכלה פוליטית
פרופ'ווליךאוסקרכלכלה ניסויית/התנהגותית, תורת המשחקים, ארגון תעשייתי, מיקרו כלכלה יישומית
פרופ'וטשטייןדודתורת המשחקים, ארגון תעשייתי, מיקרו כלכלה יישומית, כלכלת עבודה
פרופ'זולטןרועיכלכלה ניסויית/התנהגותית, תורת המשחקים, כלכלה ציבורית, כלכלת עבודה
פרופ'חיימנקואוריתורת המשחקים, תיאוריה מיקרו כלכלית
פרופ'כהן-זדהדניכלכלה ציבורית, כלכלה אורבנית, אקונומטריקה יישומית, כלכלת חינוך, כלכלת דת
פרופ'סלעענרתורת המשחקים, ארגון תעשייתי, מיקרו כלכלה יישומית
פרופ'עיניעזראתורת המשחקים
רו"חעזראאילןחשבונאות