תחומי מחקר
  
ד"ראבו-בדרסולימאןאקונומטריקה יישומית, צמיחה כלכלית, כלכלת פיתוח, כלכלת ישראל והמזרח התיכון
ד"ראילתרןאקונומטריקה יישומית, מיקרו כלכלה יישומית
ד"ראיפרגןתומרכלכלת עבודה, מאקרו כלכלה, אי שוויון, מחזורי עסקים
ד"רבן זאבנדבמאקרו כלכלה
ד"רגונזלז-טורסעדהכלכלת פיתוח, כלכלה פוליטית
ד"ר גרשונינעמימיקרו כלכלה יישומית, כלכלת עבודה
ד"רדןבן משהאקונומטריקה יישומית, אקונומטריקה תיאורטית
ד"רואן דר בקקריןצמיחה כלכלית, היסטוריה כלכלית
ד"רלגזיאלדודתורת המשחקים, תיאוריה כלכלית, תיאוריה שימושית
ד"רליכטמן-שדותשירלימיקרו כלכלה יישומית, כלכלת חינוך, כלכלת בריאות
ד"רמאיהשטאוןכלכלת משפחה, מימון משקי בית, משפט ומימון, רגולציה של שווקים פיננסים
ד"רקוטאסףכלכלת חינוך, כלכלת עבודה, כלכלת משפחה
ד"רשורץאיתיכלכלה ציבורית, כלכלת בריאות
מרחזקגדיכלכלת ישראל והמזרח התיכון
פרופ'אבו-קרןעאמראקונומטריקה יישומית, צמיחה כלכלית, כלכלת פיתוח, כלכלת ישראל והמזרח התיכון
פרופ'בלומקיןתומרכלכלה ניסויית/התנהגותית, כלכלה ציבורית, כלכלת עבודה, כלכלה פוליטית
פרופ'גלילכורשמימון
פרופ'גרדשטייןמרקכלכלה ציבורית, כלכלת חינוך, כלכלה פוליטית
פרופ'ווליךאוסקרכלכלה ניסויית/התנהגותית, תורת המשחקים, ארגון תעשייתי, מיקרו כלכלה יישומית
פרופ'וטשטייןדודתורת המשחקים, ארגון תעשייתי, מיקרו כלכלה יישומית, כלכלת עבודה
פרופ'זולטןרועיכלכלה ניסויית/התנהגותית, תורת המשחקים, כלכלה ציבורית, כלכלת עבודה
פרופ'חיימנקואוריתורת המשחקים, תיאוריה מיקרו כלכלית
פרופ'כהן-זדהדניכלכלה ציבורית, כלכלה אורבנית, אקונומטריקה יישומית, כלכלת חינוך, כלכלת דת
פרופ'סלעענרתורת המשחקים, ארגון תעשייתי, מיקרו כלכלה יישומית
רו"חעזראאילןחשבונאות