תחומי מחקר
  
גב'ברוןטטיאנהארגון תעשייתי, כלכלה ציבורית
ד"ראבו-בדרסולימאןאקונומטריקה יישומית, צמיחה כלכלית, כלכלת פיתוח, כלכלת ישראל והמזרח התיכון
ד"ראבו-קרןעאמראקונומטריקה יישומית, צמיחה כלכלית, כלכלת פיתוח, כלכלת ישראל והמזרח התיכון
ד"ראילתרןאקונומטריקה יישומית, מיקרו כלכלה יישומית
ד"רבן זאבנדבמאקרו כלכלה
ד"רברוןטטיאנהכלכלת שוק העבודה
ד"רגונזלז-טורסעדהכלכלת פיתוח, כלכלה פוליטית
ד"רגלילכורשמימון
ד"ר גרשונינעמימיקרו כלכלה יישומית, כלכלת עבודה
ד"רואן דר בקקריןצמיחה כלכלית, היסטוריה כלכלית
ד"רזולטןרועיכלכלה ניסויית/התנהגותית, תורת המשחקים, כלכלה ציבורית, כלכלת עבודה
ד"רכהן-זדהדניכלכלה ציבורית, כלכלה אורבנית, אקונומטריקה יישומית, כלכלת חינוך, כלכלת דת
ד"רלגזיאלדודתורת המשחקים, תיאוריה כלכלית, תיאוריה שימושית
ד"רליכטמן-שדותשירלימיקרו כלכלה יישומית, כלכלת חינוך, כלכלת בריאות
ד"רסטריאןמירימיקרו כלכלה יישומית, כלכלת פיתוח, כלכלה פוליטית
ד"ררגביאורןארגון תעשייתי, אקונומטריקה יישומית, מיקרו כלכלה יישומית, כלכלת דת
ד"ר שורץ איתישורץאיתיכלכלה ציבורית, כלכלת בריאות
מרחזקגדיכלכלת ישראל והמזרח התיכון
פרופ'בלומקיןתומרכלכלה ניסויית/התנהגותית, כלכלה ציבורית, כלכלת עבודה, כלכלה פוליטית
פרופ'גרדשטייןמרקכלכלה ציבורית, כלכלת חינוך, כלכלה פוליטית
פרופ'ווליךאוסקרכלכלה ניסויית/התנהגותית, תורת המשחקים, ארגון תעשייתי, מיקרו כלכלה יישומית
פרופ'וטשטייןדודתורת המשחקים, ארגון תעשייתי, מיקרו כלכלה יישומית, כלכלת עבודה
פרופ'חיימנקואוריתורת המשחקים, תיאוריה מיקרו כלכלית
פרופ'סלעענרתורת המשחקים, ארגון תעשייתי, מיקרו כלכלה יישומית
פרופ'עיניעזראתורת המשחקים