​​​תכניות לימוד​ לתואר שני

​​​​יו"ר ועדת הוראה לתואר מוסמך: ד"ר אורן רגבי​

​​

במציאות הכלכלית הדינמית של ימינו חשוב לתכנן היטב את מסלול הלימודים וההכשרה הרצויים. כמות המידע העצומה, השינויים הטכנולוגיים המהירים, קצב הפעילות הגבוה והגלובליזציה, המאפיינים כיום את השווקים מצריכים לא רק יכולות מקצועיות גבוהות בתחומי הטכנולוגיה, הניהול וניתוח הנתונים אולם גם, מיומנויות חשיבה, כשרת ניתוח ויכולת למידה והסתגלות.

מטרת תכנית הלימודים לתואר שני בכלכלה היא להעמיק ולהרחיב את הידע התיאורטי והמעשי בכלכלה ולהקנות לבוגרי התכנית את המיומנויות הנדרשות לאיוש תפקידים מקצועיים בכירים במגזר העסקי והציבורי. כמו כן, נועדה התכנית להכשיר את המעוניינים בכך, למחקר אקדמי.

לקראת שנה"ל תשפ"א הכנסנו לתכנית הלימודים קורסים חדשים ותכנים מעשיים ורלוונטיים יותר לשוק העבודה. קורסים בתכנות (python,ML,R), כלכלה יישומית, מדיניות ציבורית למוסמך, ניתוח נתונים פיננסיים, כלכלה התנהגותית, ועוד. כמו כן, נמצאת המחלקה בשלבי אישור מתקדמים של תכניות התמחות  חדשות לתואר השני​​

מסלול המיועד לסטודנטים המתעניינים ברכישת מיומנויות מחקריות ושוקלים המשך לימודים לתואר שלישי. במסלול זה ילמד הסטודנט קורסים בהיקף של 30 נק"ז (18 נק"ז חובה, 12 נק"ז בחירה) ויגיש עבודת גמר בהיקף של 6 נק"ז. הקבלה למסלול זה מותנית בהישגים אקדמיים גבוהים, השתתפות בסדנת מחקר למוסמך, והתקדמות משביעת רצון בעבודת הגמר.

עבודת הגמר (תזה): עבודת הגמר תהווה חיבור מחקרי משמעותי ותוצג במסגרת אחת הסדנאות. את העבודה ינחה חבר סגל המחלקהבדרגת מרצה מן המניין ומעלה. על הסטודנטים בנתיב המחקרי לקבוע מנחה לעבודה ולהגיש את הצעת המחקר עד תום השנה הראשונה ללימודים. עבודת הגמר תוגש לשיפוט בתום השנה השנייה ללימודים.​ 

הרכב הציון הסופי בתואר: 50% קורסים, 40% ציון עבודת גמר, 10% בחינת גמר.

להרשמה ללימודים>>

מסלול כללי (36 נק"ז)

המסלול הכללי מיועד לסטודנטים המעוניינים לרכוש ידע מעמיק ורחב יותר בענפי הכלכלה השונים כבסיס לאיוש תפקידים כלכליים בכירים בתחום הסקטור העסקי והציבורי. במסלול זה ילמד הסטודנט קורסים בהיקף של ​33 נק"ז (18 נק"ז חובה, 15 נק"ז בחירה) ויגיש עבודת סמינר בהיקף של 3 נק"ז. 

הרכב הציון הסופי בתואר: 85% קורסים, 15% ציון עבודת סמינר.

בכל אחד מהנתיבים קיימות התמחויות פנימיות לבחירת הסטודנטים ביניהן: ניתוח נתונים, כלכלה פיננסית וכלכלה התנהגותית.**

להרשמה ללימודים>>

​לפרטים מלאים ​לגבי המסלולים השונים ראו שנתון>>

תנאי קבלה:
ממוצע תואר ראשון: 85 
תחומי לי​מוד תואר ראשון: כלכלה 
בנוסף ממוצע 85 לפחות בקורסי הליבה: מחירים, מקרו ואקונומטריקה

השלמות: 
מועמדים בעלי תואר ראשון שאינו בכלכלה(אולם כן בתחומים כמותיים) יוכלו לבצע השלמות ולהמשיך ללימודי תואר השני הבהתאם להחלטת וועדת הקבלה ללימודי מוסמך. שנת השלמות טיפוסית כוללת את הקורסים: תורת המחירים א' ו-ב', מאקרו א' וב', אקונומטריקה, ומתמטיקה לכלכלנים א'.​ לפרטים יש לפנות ליו"ר ועדת הוראה למוסמך.

משך הלימודים: 
שנתיים*

* תלמידים בעלי ציונים גבוהים בתואר הראשון שהתקבלו לתכנית המצטיינים, מתחילים את לימודיהם לתואר שני בשנה ג' ומסיימים את הלימודים לתואר שני בשנה אחת. לפרטים>>​

להרשמה ללימודים>>

חדש! ​תואר שני בכלכלה עם מגמה במדעי הנתונים​**

בשנה"ל הקרובה (תשפ"א) תפתח תכנית לימודים לתואר ​שני בכלכלה עם מגמה במדעי הנתונים!!! התואר יתמקד בטכניקות שונות לניתוח נתונים כלכליים, פיננסיים, התנהגותיים, בשילוב מיומנויות מתחום מדעי הנתונים. ​​

חדש! מסלול מצטיינים  לתואר ראשון ושני ב- 4 שנים​

מסלול ארבע-שנתי לתואר ראשון ושני בכלכלה למועמדים עם חתכי כניסה גבוהים במיוחד. במסלול זה לומדים הסטודנטים תואר ראשון בכלכלה עם התמחות במנהל עסקים ותואר שני מחקרי בכלכלה, במתכונת מזורזת אשר נפרסת על פני ארבע שנים.​* תלמידים בעלי הישגים גבוהים בשנים א' וב' בתואר הראשון המצטרפים למסלול המצטיינים יכולים להתחיל את לימודי התואר השני בשנה ג' ללימודיהם ולסיים את התואר השני בשנה אחת.
**ההתמחויות הפנימיות אושרו על ידי האוניברסיטה ולא יופיעו בתעודת התואר אלא בגיליון הלימודים בלבד.