​חדש! מהיום ניתן להגיש טפסים לחופשת לימודים, הפסקת לימודים וסגירת תואר​ באופן מקוון!

כניסה למערכת (מערכת הגשת בקשות לסטודנטים.ות): https://k2prod.bgu.ac.il/Runtime/Runtime/Form/ATLMainForm

​* שימו לב שלכניסה למערכת יש להזדהות עם שם משתמש וססמא ארגונית

  
בקשת מעבר למסלול כלכלה וחשבונאות
הנחיות כלליות להגשת עבודת סמינרהנחיות כלליות להגשת עבודת סמינר
טופס בקשת סטודנט לשינוי תכנית לימודים
טופס הצהרה על מקוריות עבודה