מנהל:
פרופ' זולטן רועי​
טלפון: 08-647-2306
דוא"ל:zultan@bgu.ac.il​​
מזכירה: גב' אלה גינזבורג
טלפון: 08-647-2286
פקס: 08-647-2941
דוא"ל: mcer@bgu.ac.il