מנהל: פרופ' אוסקר ווליך
טלפון: 08-647-2303
דוא"ל:ovolij@bgu.ac.il​​
מזכירה: גב' אלה גינזבורג
טלפון: 08-647-2286
פקס: 08-647-2941
דוא"ל: mcer@bgu.ac.il