תחומי מחקר
  
אטראיתי-יהושועattari@post.bgu.ac.il
  
איפרגןתומרtomerif@post.bgu.ac.il
  
אל-עלאליelie@fairvalue.co.il
  
ברנדגלעדbrandgi@post.bgu.ac.il
  
דבאוימיכאלmd3598@columbia.edu
  
דגןברbardaga@post.bgu.ac.il
  
דדוןאלדרeldarda@post.bgu.ac.il
  
הלויאוריתorithal@post.bgu.ac.il
  
ורוןאוהevavaron@gmail.com
  
פרבמןליאורliorfarbman@gmail.com
  
שטיאסניהדסhadasst@post.bgu.ac.il