תחומי מחקר
  
אטראיתי
  
ברנדגלעדbrandgi@post.bgu.ac.il
  
ברנדרגלעד
  
גולדשטייןהדרhadaran@post.bgu.ac.il
  
דבאוימיכאלmd3598@columbia.edu
  
דגןעומרdaganom@bgu.ac.il
  
הלויאוריתorithal@post.bgu.ac.il
  
ורוןאוהevavaron@gmail.com
  
פרבמןליאורliorfarbman@gmail.com
  
רביישיishai.rabi@gmail.com
  
שימולנאורnaor189@gmail.com