​​​​​​​​​​סוציולוגיה אנתרפולוגיה (102)

 החטיבה נסגרה החל משתפ"ד 

 מבנה החטיבה:​

 תשפ"א - שנתון חטיבה ללימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.pdf

תשפ"ב - שנתון חטיבת סוציולוגיה אנתרופולוגיה.docx

תשפ"ג - שנתון סוציולוגיה אנתרופולוגיה תשפג.pdf

​מערכת שעות-​

אתר המחלקה