​​​סוציולוגיה אנתרפולוגיה (102)

לימודים בחטיבה זו מותנים בתנאי קבלה מיוחדים ובאישור המחלקה.

*לסטודנטים הלומדים במחלקה לפסיכולוגיה, לא ניתן לקחת חטיבה זו.

 

 מבנה החטיבה:

תשע"ז - סוציולוגיה אנתרופולוגיה.pdf

תשע"ח - חטיבה ללימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.pdf

תשע"ט - חטיבה ללימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.docx

תש"פ - חטיבה ללימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.pdf

 

מערכת שעות-

מערכת שעות סוציולוגיה שנה א - תש"פ

מערכת שעות סוציולוגיה שנה ב - תש"פ

מערכת שעות סוציולוגיה שנה ג - תש"פ


לסטודנטים המשלבים סוציולוגיה עם חינוך:

יש לקחת את הקורס "שיטות מחקר בחינוך"

ובמקום "סטטיסטיקה א+ב יש לקחת קורסי בחירה כדי להשלים הנק"ז.

יש להירשם בסמסטר ב' לקורס המקוון "תוכנות סטטיסטיות".

**מתייחס לשנתונים תשע"ו-תשע"ז (2016-2017)

 

אתר המחלקה