קצת עלינו

  • דיקנאט הסטודנטים אחראי על כל שירותי הרווחה לסטודנטים באוניברסיטה

  • אנו נותנים ייעוץ והכוון לסטודנטים בתחום האקדמי, כשלא נמצא פתרון במסגרת הפקולטות

  • אנו נותנים סיוע לסטודנטים עם מוגבלויות רפואיות/נפשיות ולקויות למידה

  • בדיקנאט הסטודנטים פועלים בתיאום עם יחידות האוניברסיטה השונות ועם האגודה הסטודנטיאלית