laptop-2571948__340.jpg


קול קורא "משנים קיוון"

בשנה האחרונה נקלעה קהילת האוניברסיטה, מרצים.ות וסטודנטים.ות לסיטואציה חדשה שחייבה התאמות ושינויים בדרכי ההוראה והלמידה. ההתמודדות לאורך הסמסטר חשפה אתגרים שונים בתהליך ההוראה והלמידה הדיגיטלית. 
קול קורא זה מזמין את חברי.ות הסגל להגיש הצעות למימון פיתוח של פתרונות פדגוגיים להתמודדות עם האתגרים השונים בתהליך ההוראה והלמידה המקוונת.__________________________________________________________________________________

laptop-2571948__340.jpg

סדנאות העשרה

"הוראה אחרי קורונה- חוזרים להתחלה או שהכללים השתנו?" אתם.ן מוזמנים.ות לדון בסוגיה זו במסגרת מפגש בהובלת פרופ' גד יאיר מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. הירשמו למפגש זה ולמפגשי העשרה נוספים באתר היחידה.

__________________________________________________________________________________

sam-dan-truong--rF4kuvgHhU-unsplash (1).jpg

טיפ חודשי

הוטמע במערכת ה Moodle רכיב בשם Originality אשר מבצע בדיקת מקוריות לעבודות המוגשות ע"י הסטודנטים. 


__________________________________________________________________________________

לוגו משנים קיוון.jpg

כתיבת מבחנים

איך כותבים מבחנים? איך מנסחים שאלות פתוחות וסגורות?

חשיפה לעקרונות היסוד של פיתוח מבחנים והניסיון לשמור על עקרונות אלה בזמן כתיבת המבחן יכולים לשפר מאוד את איכות המבחנים.


__________________________________________________________________________________

sam-dan-truong--rF4kuvgHhU-unsplash (1).jpg

בחינות במודל

לקראת תקופת הבחינות המקוונות נוספו פיתוחים חדשים למודל: צ'ט, מנגנון פיצול בחינה לחלקים, מערכת TomaGrade לבדיקת קבצים סרוקים ועוד. מידע לגבי הפיתוחים החדשים באתר הדרכת זום למרצים.ות.


__________________________________________________________________________________

​​sam-dan-truong--rF4kuvgHhU-unsplash (1).jpg

מרצים מספרים על שילוב למידה א-סינכרונית

פרופסור שרון פרדו מהמחלקה לפוליטיקה וממשל מדבר על השינויים ושילוב ההוראה הא- סינכרונית בקורס מבוא לדיפלומטיה בינלאומית.

גב' מיכל שמש מהמחלקה למדעי המחשב, מדברת על שילוב ההוראה ה א- סינכרונית והמעבר להוראה מקוונת בקורס מבוא למדעי המחשב.  ​

* הקישורים זמינים למי שרשום.ה לאתר המודל "הדרכת זום למרצים.ות". __________________________________________________________________________________