חדר-וידאו: דו"ח קורסים לפי מחלקות

101:

פסיכולוגיה

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

סה"כ קורסים: 9

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

101-1-0048

מבוא לסטטיסטיקה

2011א

ד"ר קסנר יואב

11

 

2

101-1-0049

תפיסה

2011א

ד"ר גנאל יואב

11

 

3

101-1-0057

קוגנטיבית

2010א

ד"ר לייזר דוד

13

 

4

101-1-0067

התפתחותית

2010א

ד"ר ברגר אנדראה

13

 

5

101-1-0069

הסקה סטטיסטית

2012ב

ד"ר מילמן אוסנת

3

 

6

101-1-0079

מבוא לפסיכולוגיה

2010א

פרופ' נחשון מירן

12

 

7

101-1-0098

אישיות

2011ב

פרופ' גולן שחר

17

 

8

101-1-0139

אבנורמלית א'

2010א

ד"ר דיימונד גארי

12

 

9

101-1-0141

אבנורמלית ב'

2011ב

ד"ר דיימונד גארי

14

 

 

129:

המחלקה לחינוך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

סה"כ קורסים: 2

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

129-1-1031

מבוא לפסיכולוגיה חינוכית א'

1999א

ד"ר קפלן אבי

13

 

2

129-1-1921

מבוא לפסיכולוגיה חינוכית ב'

2000ב

ד"ר קפלן אבי

13

 

 

131:

פילוסופיה

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

סה"כ קורסים: 1

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

131-1-1101

פילוסופיה של המדע

2010א

ד"ר ישראל רמי

13

 

 

141:

מדעי ההתנהגות

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

סה"כ קורסים: 8

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

141-1-1041

מבוא לסטטיסטיקה א'

1989ק

פרופ' הניק אבישי

17

 

2

141-1-1061

הסקה סטטיסטית

1991ב

ד"ר מיודובניק ענת

17

 

3

141-1-1111

מבניים חברתיים

1991א

ד"ר ינאי ניצה

21

 

4

141-1-1121

פסיכולוגיה התפתחותית

1991א

גב' לנדאו רבקה

21

 

5

141-1-1561

ניסוי ומחקר

1991א

פרופ' הניק אבישי

20

 

6

141-1-1781

רגרסיה

1991ב

ד"ר מיודובניק ענת

10

 

7

141-1-3211

פסיכולוגיה קוגנטיבית

1991א

מר נווה משה

19

 

8

141-1-7211

מבוא לסטטיסטיקה ב'

1991ב

ד"ר טור יגאל

5

 

 

142:

כלכלה

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

סה"כ קורסים: 21

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

142-1-0030

סטטיסטיקה לכלכלנים ב'

2000ק

מר גרינפלד ליעד

12

 

2

142-1-0211

סטטיסטיקה לכלכלניים א'

2001א

מר גרינפלד ליעד

14

 

3

142-1-0222

מבוא למידע כלכלי (ארכיון)

2002א

לא משוייך למרצה

אין

 

4

142-1-1011

מבוא לכלכלה א'

2009א

ד"ר כהן זדה דני

11

 

5

142-1-1021

מבוא לכלכלה א' לכלכלנים

1991א

פרופ' לוסקי ישראל

23

 

6

142-1-1022

מבוא לכלכלה ב'

2000ק

מר אמזלג ירון

11

 

7

142-1-1022

מבוא לכלכלה ב'

1989ב

פרופ' לוסקי ישראל

20

 

8

142-1-1025

מבוא לכלכלה ב'

2007ק

מר חדד שרון

11

 

9

142-1-1031

תורת המחירים א'

2011א

פרופ' וטשטיין דוד

12

 

10

142-1-1031

תורת המחירים א'

2001א

פרופ' רגב אורי

11

 

11

142-1-1041

תורת המחירים ב'

2012ב

פרופ' וטשטיין דוד

5

 

12

142-1-1041

תורת המחירים ב'

2002א

פרופ' רגב אורי

12

 

13

142-1-1051

מקרו כלכלה א'

2009א

מר חזק גדי

11

 

14

142-1-1081

אקונומטריקה

2011א

ד"ר ריגבי אורן

11

 

15

142-1-1081

מבוא לחשבונאות ניהולית

2000ב

מר לזרי אלי

24

 

16

142-1-1082

מבוא לאקונומטריקה

2002א

פרופ' לוסקי ישראל

11

 

17

142-1-1282

יסודות החשבונאות לכלכלנים א'

2006א

גב' דרומי שרון

11

 

18

142-1-1541

יסודות החשבונאות לכלכלנים ב'

2007ב

גב' דרומי שרון

11

 

19

142-1-1552

מקרו כלכלה ב'

1999ב

מר חזק גדי

11

 

20

142-1-3011

מימון א'

2009א

מר רוזנבאום מוסי

11

 

21

142-1-3011

מימון ב'

2007ב

מר רוזנבאום מוסי

9

 

 

144:

עבודה סוציאלית

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

סה"כ קורסים: 3

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

144-1-0101

פסיכולוגיה התפתחותית

2007א

ד"ר בן נדב אפרי

11

 

2

144-1-1785

משפט, אתיקה ועבודה סוציאלית

2008א

ד"ר רונן יאיר

15

 

3

144-1-1911

מבוא לפסיכולוגיה

2007א

ד"ר בן נדב אפרי

13

 

 

153:

אנגלית

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

סה"כ קורסים: 4

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

153-1-1001

אנגלית בסיסית

1988א

גב' פיין שרה

אין

 

2

153-1-1021

אנגלית בינונית 2

1988ב

גב' קודיש סינדי

אין

 

3

153-1-1021

אנגלית בינונית 1

1988א

מר רוזנשטיין דויד

אין

 

4

153-1-6041

אנגלית מתקדמים 1

1989ב

גב' זיכר רחל

אין

 

 

173:

תקשורת

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

סה"כ קורסים: 1

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

173-1-0110

מושגי יסוד בתקשורת

2007ב

ד"ר אליאס נילי

13

 

 

201:

מתמטיקה

בפקולטה למדעי הטבע

סה"כ קורסים: 30

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

201-1-0011

חדו"א אי1

2009א

פרופ' פונף ולדמיר

25

 

2

201-1-0021

חדו"א א'2

2008ב

פרופ' גולדשטיין ולדימיר

24

 

3

201-1-0041

אנליזה מתקדמת

1998א

ד"ר ארקדי לידרמן

26

 

4

201-1-0061

משוואות דיפרנציאליות רגילות

1986ב

פרופ' כהן מרים

12

 

5

201-1-0071

יסודות תורת הפונקציות המורכבות

1997ב

פרופ' מרקוס אלכסנדר

24

 

6

201-1-0101

משוואות חלקיות דיפרנציאליות

1993ב

פרופ' רובינשטיין יצחק

24

 

7

201-1-0111

מבוא לאנליזה נומרית

1998א

ד"ר ארקדי לידרמן

17

 

8

201-1-0201

מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

1996א

ד"ר אקרמן אבגני

26

 

9

201-1-0241

אנליזה מתקדמת להנדסת תקשורת

2006א

ד"ר ארקדי לידרמן

20

 

10

201-1-2041

מבנה נתונים ואלגוריתמים

1996ב

פרופ' פרץ רונן

24

 

11

201-1-2051

אוטומטים ושפות פורמליות

1997א

פרופ' פרץ רונן

24

 

12

201-1-2061

עקרונות הקומפילציה

1997ב

פרופ' פרץ רונן

26

 

13

201-1-2101

מערכת הפעלה

1996א

ד"ר שמעוני אייל

25

 

14

201-1-2163

נהלי מחשב א'

1995א

מר ספיר אייל

11

 

15

201-1-2192

ניהול מערכות unix

1996א

מר גולדפלד אריק

13

 

16

201-1-2201

מתמטיקה דיסקרטית

1993ב

פרופ' אלטושלר עמוס

24

 

17

201-1-2891

עקרונות שפת התכנות

1997א

ד"ר אלחרר מיכאל

26

 

18

201-1-7011

אלגברה 1

2009א

ד"ר און אורי

23

 

19

201-1-8001

הסתברות

2009א

פרופ' ברנד דניאל

23

 

20

201-1-9021

מבוא למערכות הפעלה ושפת C++

1996א

ד"ר רוזן יצחק

26

 

21

201-1-9041

מבוא לאלגברה לינארית

1985א

פרופ' כהן מרים

19

 

22

201-1-9141

חדו"א ג'1

1981א

פרופ' לין מיכאל

8

 

23

201-1-9151

חדו"א ג'2 קלקולוס ב'2

1982ב

פרופ' לין מיכאל

10

 

24

201-1-9221

חדו"א ד'

1995א

פרופ' ברזנסקי לאוניד

26

 

25

201-1-9321

מבוא לאלגברה לינארית (הנדסת מכונות)

2005א

פרופ' פרץ רונן

25

 

26

201-1-9391

מבוא להסתברות

1991ב

ד"ר ישראל דוד

21

 

27

201-1-9511

חדו"א ב'1 קלקולוס

2002א

פרופ' דומשלק יורי

29

 

28

201-1-9751

חדו"א למערכות מידע

2006א

פרופ' פרץ רונן

35

 

29

201-1-9811

חדו"א א'1 להנדסת חשמל

2002א

ד"ר זלצמן טניה

26

 

30

201-1-9821

חדו"א א' 2 תירגול (להנדסת חשמל

2008ב

ד"ר שכטר מרק

11

 

 

202:

מדעי המחשב

בפקולטה למדעי הטבע

סה"כ קורסים: 4

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

202-1-2032

תכנות מערכות

2010א

ד"ר אלחרר מיכאל

25

 

2

202-1-9011

תכנות C

2011א

ד"ר בלר עמי

9

 

3

202-1-9071

מבוא לתכנות java

2000א

ד"ר שפוניק יוסף

12

 

4

202-1-9332

מבוא למחשוב פורטרן

2000א

מר שקולניק אלכס

13

 

 

203:

פיזיקה

בפקולטה למדעי הטבע

סה"כ קורסים: 6

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

203-1-1301

פיזיקה ג' 1

2012ב

פרופ' שאול מרדכי

7

 

2

203-1-1371

פיזיקה ב'1

1990ב

פרופ' שקד חגי

18

 

3

203-1-1391

פיזיקה ג' 1

1989ב

פרופ' זרמי מאיר

11

 

4

203-1-1471

פיזיקה ב' 2

1998א

פרופ' שטייניץ רפאל

23

 

5

203-1-1491

פיזיקה 2 (כימיה הנדסה)

2007א

פרופ' מרדכי שאול

22

 

6

203-1-2391

פיזיקה 3 (לתלמידי חשמל)

2009ב

ד"ר פולמן רון

13

 

 

204:

כימיה

בפקולטה למדעי הטבע

סה"כ קורסים: 4

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

204-1-1111

מבוא לכימיה אנליטית

2003ב

ד"ר ילניק רז

11

 

2

204-1-1121

כימיה כללית 2000

2000ב

ד"ר ילניק רז

24

 

3

204-1-1621

מבוא לכימיה פיסקלית

1991ב

פרופ' פריאל צבי

12

 

4

204-1-2261

כימיה קוונטית

2012ב

פרופ' בנד יהודה

אין

 

 

205:

מדעי החיים

בפקולטה למדעי הטבע

סה"כ קורסים: 6

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

205-1-1021

זאולוגיה חסרי חוליות

2008א

ד"ר ששר נדב

7

 

2

205-1-9011

התא

2009א

פרופ' אייכלוב ג'רי

11

 

3

205-1-9161

פיזיולוגיה של בעלי החיים

2007א

ד"ר שגב רונן

20

 

4

205-1-9181

ביומיה ב'

2012ב

פרופ' אייכלוב ג'רי

4

 

5

205-1-9181

ביוכמיה ב'

2008ב

פרופ' אייכלוב ג'רי

11

 

6

205-1-9531

מבוא לביואינפומטיקה

2007ב

ד"ר כספי ורד

15

 

 

361:

הנדסת חשמל ומחשבים

הפקולטה למדעי הנדסה

סה"כ קורסים: 22

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

361-1-1021

מבוא להנדסת חשמל 1

2009ב

ד"ר כהן גיא

17

 

2

361-1-1302

מעגלים ספרתיים

2001א

ד"ר אברמוביץ אלכס

25

 

3

361-1-1411

רכיבים אלקטרוניים סביליים

2009ב

ד"ר בלבן מיכאל

11

 

4

361-1-2011

מבוא להנדסת חשמל 2

1988א

ד"ר מולכו יונתן

23

 

5

361-1-2031

תכונות חשמליות של מוליכים למחצה

1990א

פרופ' רוטמן ישראל

11

 

6

361-1-2041

התקנים אלקטרוניים

1990ב

פרופ' רוטמן ישראל

21

 

7

361-1-3012

שדות אלקטרומגנטיים

2009ב

ד"ר מלמד תימור

14

 

8

361-1-3014

מבוא לתהליכים אקראיים תירגול

2009א

גב' רוטנצברג /בן טולליא תרצה קובי

14

 

9

361-1-3031

המרת אנרגיה

1993א

פרופ' סלונים מיכאל

11

 

10

361-1-3061

מבוא לתהליכים אקראיים

2009א

ד"ר לבנוני דוד

14

 

11

361-1-3081

גלים וקרניים

1984ב

פרופ' צנצור דן

12

 

12

361-1-3131

מערכות סיפרתיות

2001ב

ד"ר עזריה הלני

13

 

13

361-1-3202

מבוא למחשבים

2003ב

ד"ר אורי סויסה

12

 

14

361-1-3221

מבוא לתורת התקשורת

2006א

ד"ר גולדפלד לב

20

 

15

361-1-3321

מבוא לעיבוד אותות

2008ב

ד"ר רפאלי בועז

13

 

16

361-1-3651

גלים ומערכות מפולגות

2004ב

ד"ר מלמד תימור

13

 

17

361-1-3671

מעגלים אלקטרוניים

2005ב

פרופ' בן יעקב

14

 

 

18

361-1-3672

מעגלים אלקטרו לינאריים

2005

פרופ' שמואל יעקב

24

 

 

 

19

361-1-3673

מעגלים אלקטרו לינאריים

1984

ד"ר יונתן מולכו

14

 

 

20

361-1-4071

מבוא להנדסת מתח גבוה

2012ב

ד"ר ראול רבינוביץ

5

 

21

361-1-4491

התפשטות גלים וקרניים

1988ב

פרופ' קופיקה נתן

11

 

22

361-1-4621

התפשטות ופיזור גלים

2011ב

ד"ר מלמד תימור

12

 

 

362:

הנדסת מכונות

הפקולטה למדעי הנדסה

סה"כ קורסים: 13

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

362-1-1061

סטטיקה

1987ב

פרופ' שגב ראובן

13

 

2

362-1-2111

חוזק חומרים 1

1996ב

פרופ' שלוגסר קלמן

20

 

3

362-1-2211

חוזק חומרים 2

2006ב

פרופ' שלוגסר קלמן

14

 

4

362-1-2221

דינמיקה

2002ב

פרופ' שגב ראובן

23

 

5

362-1-2311

זרימה 1

2000א

פרופ' אגרא עוזר

21

 

6

362-1-3232

עקרונות מעבר חום

2005א

ד"ר זיזקינד גנדי

12

 

7

362-1-3331

תיכון מכונות 1

2006א

פרופ' פוטרמן ולדימיר

25

 

8

362-1-3334

תנודות

1970ב

פרופ' שגב ראובן

22

 

9

362-1-3422

מבוא לבקרה

2008א

ד"ר שוקורון דניאל

23

 

10

362-1-3601

תנודות

2012ב

פרופ' שגב ראובן

9

 

11

362-1-3641

שיטות נומריות בהנדסה

2003א

ד"ר סוקוראסקי סימיון

25

 

12

362-1-4791

תרמודנמיקה 1

2005א

פרופ' שר ערן

36

 

13

362-1-4792

תורת התנודות

2007ב

פרופ' דבוטון גל

11

 

 

363:

הנדסה כימית

הפקולטה למדעי הנדסה

סה"כ קורסים: 7

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

363-1-1011

מבוא להנדסה כימית

1999ב

פרופ' וישנאק חיים

25

 

2

363-1-1011

הנדסה כימית

1988א

פרופ' גוטליב משה

4

 

3

363-1-2011

עקרונות הנדסה כימית 1

2004ב

פרופ' גוטליב משה

37

 

4

363-1-2021

עקרונות הנדסה כימית 2

2005ב

פרופ' גוטליב משה

27

 

5

363-1-3031

תרמודנמיקה 2

1999ק

פרופ' וישנאק חיים

18

 

6

363-1-3051

תרמודנמיקה 1

1998א

פרופ' וישנאק חיים

24

 

7

363-1-3231

תכנון וניתוח ריאקטורים

2003א

פרופ' הרשקוביץ מוטי

28

 

 

364:

הנדסת תעשייה וניהול

הפקולטה למדעי הנדסה

סה"כ קורסים: 12

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

364-1-1041

מבוא להסתברות

2003א

ד"ר פרמט ישראל

13

 

2

364-1-1061

מודלים של רגרסיה לינארית

2009ב

ד"ר לוי עופר

13

 

3

364-1-1091

בקרת איכות הנדסת אמינות

2005א

פרופ' רבינוביץ גדי

12

 

4

364-1-1092

מבוא להנדסת איכות

2007ב

פרופ' שור חיים

12

 

5

364-1-1291

אמידה ומבחני השערות

2003א

ד"ר פרמט ישראל

13

 

6

364-1-2011

סטטיסטיקה תעשייתית

1990ב

ד"ר פרידמן לאה

10

 

7

364-1-3052

חקר ביצועים 1

2003ב

פרופ' פלסקין יוסי

12

 

8

364-1-3062

חקר ביצועים 2

2005א

פרופ' פלסקין יוסי

12

 

9

364-1-3091

סימולציה ספרתית 1

2005א

מר אלאלוף אמיר

13

 

10

364-1-4201

ניהול שיטות כמותיות

2009א

ד"ר טור יגאל

23

 

11

364-1-4241

מבוא לקבלת החלטות

2005א

פרופ' ספיר לובה

13

 

12

364-1-4331

ניהול התפעול

2002ב

גב' ורשבסקי לורה לבנה

13

 

 

365:

הנדסת חומרים

הפקולטה למדעי הנדסה

סה"כ קורסים: 2

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

365-1-2111

תרמודנמיקה 1

1989ב

פרופ' קורנבליט לוי

12

 

2

365-1-2121

תרמודנמיקה 2

1990ב

פרופ' קורנבליט לוי

8

 

 

367:

תורת המעגלים

הפקולטה למדעי הנדסה

סה"כ קורסים: 1

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

367-1-2151

תורת המעגלים

2007ב

ד"ר קרניאל אמיר

13

 

 

369:

הנדסת ביוטנולוגיה

הפקולטה למדעי הנדסה

סה"כ קורסים: 1

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

369-1-3040

מיקרו ביולוגיה כללית

2006ב

מר קושמרו אריאל

11

 

 

371:

מערכות תקשורת

הפקולטה למדעי הנדסה

סה"כ קורסים: 1

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

371-1-0191

מבוא לתקשורת נתונים

1998ב

ד"ר שימול יהודה

11

 

 

372:

הנדסת מערכות מידע

הפקולטה למדעי הנדסה

סה"כ קורסים: 2

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

372-1-3501

הנדסת איכות תוכנה

2005א

פרופ' לסט מרק

13

 

2

372-1-4902

ניתוח קבלת החלטות

2007א

פרופ' שחר יובל

11

 

 

374:

הנדסת בניין

הפקולטה למדעי הנדסה

סה"כ קורסים: 9

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

374-1-1021

מבוא למכניקת מיבנים

2008א

פרופ' וילנאי אורן

12

 

2

374-1-1051

חוזק 1

2008ב

פרופ' וילנאי אורן

12

 

3

374-1-2010

חוזק 2

2008ב

פרופ' וילנאי אורן

1

 

4

374-1-2020

סטטיסטיקה מיבנים 1

2008ב

ד"ר ארז גל

12

 

5

374-1-2021

סטטיסטיקה ומבנים 2

2008ב

ד"ר ארז גל

11

 

6

374-1-2022

סטטיסטיקת מבנים 1 תרגול

2009ב

מר ברק שמעון

13

 

7

374-1-2080

דינמיקת מיבנים

2008ב

ד"ר ארז גל

11

 

8

374-1-3020

עקרי תכן מבנים

2008ב

ד"ר לויתן איתן

13

 

9

374-1-3061

תורת האלסטיות

2008ב

פרופ' וילנאי אורן

1

 

 

411:

הנדסה ביורפואית

הפקולטה למדעי הנדסה

סה"כ קורסים: 1

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

411-1-3616

פיזיולוגיה ב'

2011ב

ד"ר גולומב דוד

27

 

 

471:

רפואה

הפקולטה למדעי הבריאות

סה"כ קורסים: 10

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

471-8-0112

מבוא למדעי הרפואה

2003א

ד"ר טוקר אסף

8

 

2

471-8-1001

פיזיקה לתלמידי רפואה

1992א

פרופ' מאירשטיין מאיר

32

 

3

471-8-1091

אפידמיולוגיה

1997ב

פרופ' ויצמן שמעון

13

 

4

471-8-2006

גנטיקה

1994א

פרופ' כרמי רבקה

14

 

5

471-8-2009

מיקרוביולוגיה

1994ב

פרופ' פריאל אסתר

20

 

6

471-8-2011

פתולוגיה ב'

1996א

פרופ' גרוסמן רמי

29

 

7

471-9-1005

פיסיולוגיה כללית א'

1993א

פרופ' מאירשטיין מאיר

36

 

8

471-9-1007

מיקרו ביולוגיה

2011א

ד"ר אראל קושמרו

אין

 

9

471-9-1007

פיזיולוגיה ב'

1993ב

פרופ' גרוסמן רמי

24

 

10

471-9-1008

מיקרוביולוגיה

2011א

ד"ר אראל קושמרו

אין

 

 

472:

סיעוד

הפקולטה למדעי הבריאות

סה"כ קורסים: 3

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

472-1-1108

חשיבה כמותית

1997א

פרופ' נוימן יאיר

14

 

2

472-1-2111

מערכת העיכול

1997א

פרופ' יגיל ראובן

24

 

3

472-1-2151

מערכת הפרשה פנימית

1997א

פרופ' יגיל ראובן

30

 

 

478:

רפואת חרום

הפקולטה למדעי הבריאות

סה"כ קורסים: 1

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

478-1-2000

אימנולוגיה

1993א

פרופ' ןיינשטיין יעקב

16

 

 

529:

מכינה קדם אקדמית

לא משוייך לפקולטה

סה"כ קורסים: 2

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

529-5-0101

מכינה מתמטיקה

2000א

ד"ר טור יגאל

79

 

2

529-5-0201

מכינה פיסיקה

2002א

מר בראונשטיין דורון

56

 

 

681:

ניהול

לא משוייך לפקולטה

סה"כ קורסים: 6

#

מספר

שם הקורס

סמסטר

שם המרצה

שיעורים

הערות

1

681-1-0079

גישור וניהול קונפלקטים

2002ב

ד"ר רבי אורית

10

 

2

681-1-2041

עקרונות השיווק

2001א

ד"ר דנציגר שי

12

 

3

681-1-2061

יסודות המימון

2005א

ד"ר לוי חיים

22

 

4

681-1-3040

מבוא לתורת קבלת החלטות

2002ב

ד"ר ברקן רחלי

11

 

5

681-1-5041

מבוא לכלכלה א'

1999א

מר אמזלג ירון

12

 

6

681-1-5061

מבוא לכלכלה ב'

2000ב

מר אמזלג ירון

11