​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​החל משנת הלימודים תשע"ט סטודנטים הלומדים לתואר ראשון זכאים ל-2 נקודות זכות עבור פעילות חברתית וקהילתית במהלך שנת הלימודים.

נוהל פעילות התנדבותית חברתית וקהילתית

1. פעילות חברתית וקהילתית בארגון המפעיל פעילות התנדבותית בנגב (קריית מלאכי עד אילת) של 40 שעות לפחות בשנת לימודים אקדמית. לא ניתן לקבל כל הטבה אחרת עבור פעילות זו.

2 . הסטודנט יפנה באופן עצמאי לאחד הגופים או הארגונים שיפורסמו ברשימה על ידי דיקנאט הסטודנטים מידי שנה.

3 . לאחר ביצוע פעילות התנדבותית חברתית וקהילתית בהתאם כנדרש, יקבל הסטודנט אישור על ביצוע הפעילות מהגוף או הארגון בו הוא התנדב. האישור חייב לפרט את מספר שעות ההתנדבות.

4. את הטפסים יש להגיש לדיקנאט הסטודנטים, מדור סיוע כלכלי בדוא"ל dknakaz@bgu.ac.il .

למגישים בסמסטר א' עד לתאריך תחילת מועדי בחינות סמסטר א' תשפ"ד

ולמגישים בסמסטר ב' עד לתאריך תחילת מועדי בחינות סמסטר ב' תשפ"ד

הבקשה תועבר לאישור הפקולטה בה לומד הסטודנט. הציון בקורס זה יהיה "עובר".

5. ניתן להגיש בקשה להכרה בפעילות בשנה האקדמית בה בוצעה הפעילות ולא יאוחר מתאריך 30.9.2024.

6. הזיכוי של 2 נק"ז תהיה עבור פעילות אחת בלבד במהלך הלימודים לתואר ראשון.

 ניתן לקבל הכרה בעבור שירות מילואים או בעבור פעילות התנדבותית חברתית וקהילתית.

7. להנחיות לגבי הכרה בשירות מילואים ל 2 נק"ז ניתן להיכנס לאתר האגודה הסטודנטיאלית

8. בגין 2 נק"ז אלה יחוייב הסטודנט בתשלום שכר לימוד.

9. נק"ז אלה יהיו במסגרת לימודי בחירה כלליים בהתאם לכללים הנהוגים במחלקה ובכל פקולטה. ​​

טופס פעילות התנדבות
בקשה לקבל זיכוי עבור שירות מילואים או פעילות חברתית-קהילתית 

רשימת ארגונים שנהל תשפד.pdf

באופן חריג, בשל מצב החירום, סטודנט שהפעילות בו עסק הסתיימה לפני שהשלים את מכסת השעות הנדרשת יוכל לעשות השלמה בפעילות אחרת (תותרנה רק שתי פעילויות).

בשל מצב החירום אנו נאשר פעילות רצופה ולא מתמשכת על פני השנה.​

​הנחיות לארגון המבקש להיות מוכר כארגון להתנדבות​

על-מנת להיות מוכר כארגון מוכר להתנדבות חברתית יש למלא את הבקשה מטה ולהגישה לוועדה בראשותה של דיקנית הסטודנטים עד לתאריך 30.11.2023.​

אישור/אי אישור הארגון יתקבל כחודש וחצי לאחר הגשת הבקשה.​​

הגשת מועמדות לארגונים לפעילות חברתית התנדבותית לשנה.pdf

את טופ​ס הגשת המועמדות לארגונים יש לשלוח לדוא"ל dknakaz@bgu.ac.il​​נספח: חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"ח-2018​​