פסיכולוגיה (הפקולטה למדה"ר)
אישיות א' - פרופ' שחר גולן
מבוא לפסיכולוגיה – פרופ' נחשון מירון
פסיכולוגיה התפתחותית – ד”ר אנדריאה ברגר
פסיכולוגיה ניסויית – פרופ' א' הניק
קוגנטיבית – פרופ' דוד לייזר
התנהגות אבנורמלית א' - ג'רי דיימונד
התנהגות אבנורמלית ב' –ג'רי דיימונד

מזרח התיכון
יסודות השפה הערבית – אוטה פרגמן

מדעי הגיאולוגיה והסביבה
קרח אש ומטר של ברזל – ד"ר דורית קונגרין

פילוסופיה
מקורות החיים כנס- אוטה דייכמן
פילוסופיה של המדע – ד"ר רמי ישראל

עבודה סוציאלית
פסיכולוגיה התפתחותית א' – ד"ר אופרי בן -נדב
אתיקה ועבודה סוציאלית – ד"ר יאיר רונן

כלכלה
מבוא לכלכלה א' – ד"ר דני כהן זדה
יסודות החשבונאות לכלכלנים – שרון דרומי
מבוא לכלכלה ב' – ירון אמזלג
מאקרו כלכלה ב' – גדי חזק
מבוא לאקונומטריקה – פרופ' ישראל לוסקי
מבוא לכלכלה ב' – מר שרון חדד
מימון א' – מר מוסי רוזנבאום
מימון ב' – מר מוסי רוזנבאום
סטטיסטיקה לכלכלנים א' – אורי רגב
סטטיסטיקה לכלכלנים ב' – אורי רגב
תורת המחירים א' – ד"ר אורי רגב
תורת המחירים ב' – ד"ר אורי רגב

מתמטיקה
אנליזה מתקדמת – ארקדי ליידרמן
הנדסת תקשורת – ארקדי ליידרמן
חדו"א א' 1 – קרביצקי
חדו"א א' 2 – ולדמיר גולדשטיין
חדו"א א' 1 – פונץ
חדו"א 1 להנדסת חשמל – טניה זלצמן
חדו"א א'2 להנדסת חשמל – מרק שכטר
מבוא ללוגיקה הקבוצות – אקרמן
פונקציות דיפרנציאליות חלקיות – רובינשטיין
מתמטיקה דיסקרטית – עמוס אלשולר
פונקציות מורכבות – מרכוס
הסתברות – דניאל ברנד
אלגברה 1 – אורי און

מדעי המחשב
אוטומטים ושפות פורמליות
מבנה נתונים
עקרונות הקומפלציה
תכנות 1 – מר ציון סיקסיק
תכנות מערכות
פיזיקה
פיזיקה 1
פיזיקה ב' 2
פיזיקה 3 לחשמל

הנדסת חשמל ומחשבים
אקראיים – תרגול
גלים ומערכות מפולגות
התפשטות גלים
יסודות עיבוד אותות ספרתיות
מבוא להנדסת חשמל 2
מבוא למחשבים
מבוא למחשבים תרגול
מבוא לעיבוד אותות
מבוא לתהליכים אקראיים
מעגלית אלקטרוניים אנלוגיים
מעגלים ספרתיים
מערכות ספרתיים

כימיה
כימיה כללית

הנדסת מכונות
דינמיקה
חוזק חומרים 1
חוזק חומרים 2
מבוא לבקרה
תנודות
תרמודנמיקה
תיכון מכונות 1
מטלאב –ד"ר שו ארוגתי
מכשור ומדידות

הנדסת תעשיה וניהול
אמידה והשערות
חקר ביצועים 1
חקר ביצועים 2
מבוא להנדסת איכות
מודלים של רגרסיה לנארית

הנדסת מערכות מידע
ניתוח וקבלת החלטות במערכות מידע

הנדסת בניין
דינמיקה מבנים
סטטיסטיקה מבנים 1
סטטיסטיקה מבנים 2
סטטיסטיקה תרגול (שמעון ברק)
חוזק 1 למהנדסי בניין
מבוא למכניקה מיבנים – אורן וילנאי

מדעי החיים
ביוכמיה ב' - גר'י אייכלר
התא
זואולוגיה חסרי חוליות
מבוא לביואינפורמטיקה
פיזיולוגיה של החיים

הנדסה ביורפואית
פיזיולוגיה הומנית ב', - דוד גולומב
תורת המעגלים החשמליים –
אמיר קרניאלי

המחלקה למנהל עסקים
(הפקולטה לניהול)
ניהול פרסום – ד"ר גלית נמרוד