14.9.2020-בעקבות הסגר המתוכנן אנו נאלצים לדחות את ימי הקליטה במעונות לימים שני 12.10.2020 או שלישי 13.10.2020 בין השעות 08.30 ל- 14.00.


    תוספת להסכם הרשאה לשימוש (להלן: "ההסכם") לדיירי מעונות ג' ומעונות ד'

    תוספת זו מהווה  חלק בלתי נפרד מן ההסכם ותיקרא כסעיף מסעיפיו.

    תוקף התוספת מיום תחילת שנת הלימודים האקדמית תשפ"א ועד לסיומה או עד לסיום מצב החירום בגין משבר הקורונה- עפ"י המוקדם בין שני המועדים.

    בתקופת התוספת מוסכם כי היה ויוחלט על סגר כללי במדינת ישראל לתקופה העולה על 3 שבועות, ו/או היה ובגין משבר הקורונה תהיה מניעה כללית עפ"י הנחיות מחייבות שיחולו על האוניברסיטה מטעם רשות מוסמכת לכניסת סטודנטים לקמפוס לתקופה העולה על 3 שבועות, יהיה בר הרשות רשאי להודיע לאוניברסיטה בהודעה בת 7 ימים מראש ובכתב על ביטול הסכם זה, והאוניברסיטה תאפשר את ביטול ההסכם כתום 7 ימים מקבלת ההודעה כאמור, כפוף לקיום התנאים שלעיל. כל הוראות ההסכם המתייחסות לסיומו ולפינוי בגין הסיום- יחולו על סיום עפ"י תוספת זו.

    מובהר כי היה ובר הרשות ירצה לחזור להתגורר במעונות האוניברסיטה לאחר ביטול ההסכם, יהיה עליו להגיש בקשה מחודשת, וידוע לו כי יכול ולא ​יהיה מקום פנוי במעונות באותה עת, ואין האוניברסיטה מתחייבת להתקשר עמו בהסכם חדש כאמור.​


    הרישום המקוון למעונות לשנת הלימודים תשפ"א - 2021 פתוח,  עבור מעונות ג' ומעונות ד' בבאר שבע

    ​​ כל דירות המעונות ללא עישון!!!


   המעונות מיו​עדים לכלל הסטודנטים, כולל תלמידי המכינות הקדם אקדמיות.

   במעונות הסטודנטים כ- 1500 מיטות  ליחידים ולזוגות. שני מתחמי המעונות ממוקמים משני צידי הקמפוס, בשכונות ג' וד'. בכל מעון ממונה האחראי על תחזוקת המבנים, הציוד ופעילות סדירה ושוטפת של המקום. במעונות מועסקים סטודנטים כמדריכים חברתיים שתפקידם לדאוג לפעילות חברתית, וכן לפתרון בעיות אישיות ובין  אישיות בין הסטודנטים​

    
    טפסי בקשה למעונות בשמאל העמוד   ⬅                                        


   מהיר, יעיל וחסכוני - לחיצה אחת על המקש במקלדת במידע האישי​

      ·         הזנת בקשה למעונות לשנה הבאה
      ·         תשובה לבקשה
      ·         תשלום מקדמת שכר דירה
      ·         הזנת בקשת שיבוץ
      ·         תשובה לשיבוץ במעונות
      ·         דו"ח חיובי חשמל ושכר דירה לדייר
      ·         אישור מגורים במעונות בשנה הנוכחית  (לאחר החתימה על הסכם המגורים בלבד)
      ·         אישור לגבי שהויות במעונות בשנים קודמות
      ·         בקשה לקבלת הרשאת שימוש באינטרנט מהחדר
      ·         דיווח תקלות בדירה ובחדר

    בקשת השיבוץ תתאפשר לאחר קבלת תשובה חיובית, החל מחודש יולי 2020.

    GimmelGallery1.jpg DaletGallery1.jpg