כותרת
  
תאריך פרסום
  
החלה ההרשמה לסדנאות סמסטר ב' של המדור לקידום סטודנטים (תתקיימנה בזום)16/02/2021
בקשה להיבחן בכיתת מחשב בקמפוס האוניברסיטה ולא באופן מקוון08/06/2020