כותרת
  
תאריך פרסום
  
בקשה להיבחן בכיתת מחשב בקמפוס האוניברסיטה ולא באופן מקוון08/06/2020
ההרשמה לתוכנית ההתחל"ה של דיקנאט הסטודנטים בעיצומה - הליווי הנכון לתלמידי שנה א' במגוון מחלקות11/05/2020