כותרת
  
תאריך פרסום
  
סטודנטים בעלי נגישות מוגבלת לתשתיות להוראה מרחוק יכולים לבקש להגיע וללמוד במרחבי הלמידה בקמפוס25/11/2020
בקשה להיבחן בכיתת מחשב בקמפוס האוניברסיטה ולא באופן מקוון08/06/2020