דלג לתוכן העמוד
אתר
המועמדים
הירשמו ללימודים להרשמה

סיכויי הקבלה למחלקות הפקולטה למדעי הטבע

​​בלוח הבא מוצגים ערכים מייצגים בלבד של חתכי הסכםחשוב לשים לב כי אלו ערכים מייצגים בלבד שהיו נכונים בשנה קודמת  ומהם ניתן לקבל תמונה כללית ובלתי מחייבת לגבי סיכויי הקבלה. על כן אין לראות בנתונים אלה קביעה סופית, אלא הערכה בלבד.

לפקולטה למדעי הטבע מתקבלים בעלי הישגים גבוהים בציון הסכם הכמותי וציון הפסיכומטרי הכללי הרב תחומי נתיב לאקדמיה הנדרש. לכל מחלקה קיימות דרישות סף להרשמה המפורטות בפרקים הרלוונטיים בידיעון למועמדים.

לחישוב סכם כמותי >>​​

לאילו מחלקות ניתן להתקבל ללא פסיכומטרי ? >>​

מחלקה סכם כמותי​ פסיכומטרי כללי רב תחומי/נתיב לאקדמיה​
מתמטיקה 660 ובנוסף 610 ובנוסף, מתמ​​טיקה 4 יח"ל בציון 90 או 5 יח"ל בציון 80​
מתמטיקה והנדסת תעשיה וניהול 660​ ובנוסף​​​​ 650​ עדיפות למועמדים שנרשמו בעדיפות ראשונה או שנייה
בנוסף, סכם הנדסה 530 ומתמטיקה 5 יח"ל בציון 85
לפחות
מתמטיקה והנדסת מכונות 660​ ובנוסף 650​ עדיפות למועמדים שנרשמו בעדיפות ראשונה או שנייה
בנוסף, סכם הנדסה 540 ומתמטיקה 5 יח"ל בציון 85
לפחות 
מתמטיקה והנדסת חשמל ומחשבים 660​ ובנוסף 650​ עדיפות למועמדים שנרשמו בעדיפות ראשונה או שנייה
בנוסף, סכם הנדסה 540 ומתמטיקה 5 יח"ל בציון 85
לפחות 
מדעי המחשב 710 ובנוסף 630 עדיפות למועמדים שנרשמו בעדיפות ראשונה או שנייה​
ובנוסף, מתמטיקה 4 יח"ל בציון 85 או 5 יח"ל בציון 75​​ וגם רכיב כמותי מהפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה 125.
מדעי המחשב והנדסת חשמל ומחשבים 730 ובנוסף 650​ עדיפות למועמדים שנרשמו בעדיפות ראשונה או שנייה​
בנוסף, סכם הנדסה 567 ומתמטיקה 5 יח"ל בציון 85 לפחות
מדעי המחשב ביואינפורמטיקה 710 ובנוסף  630 עדיפות למועמדים שנרשמו בעדיפות ראשונה או שנייה​
ובנוסף, מתמטיקה 4 יח"ל בציון 85 או 5 יח"ל בציון 75 ​​וגם רכיב כמותי מהפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה 125.​
מתמטיקה ומדעי המחשב 710 ובנוסף 630 עדיפות למועמדים שנרשמו בעדיפות ראשונה או שנייה​
ובנוסף, מתמטיקה 4 יח"ל בציון 85 או 5 יח"ל בציון 75 וגם רכיב כמותי מהפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה 125.​​
פיסיקה 625​ ובנוסף​ ​600

ובנוסף, מתמטיקה 4 יח"ל בציון 80 או 5 יח"ל בציון  70​ וגם פיסיקה 5 יח"ל בציון 70 לפחות

פיסיקה והנדסת חשמל ומחשבים 625​ ובנוסף 650​

עדיפות למועמדים שנרשמו בעדיפות ראשונה או שנייה​

ובנוסף, סכם הנדסה 567 ומתמטיקה ופיסיקה 5 יח"ל בציון 90 לפחות וגם רכיב כמותי בפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה 142

פיסיקה והנדסת חומרים 625​ ובנוסף  650​ ובנוסף, סכם הנדסה 510 וגם מתמטיקה ופיסיקה ברמה של 5 יח"ל בציון 80
פיסיקה והנדסת מכונות 625​ ובנוסף  650​
עדיפות למועמדים שנרשמו בעדיפות ראשונה או שנייה​
ובנוסף, סכם הנדסה 540 וגם מתמטיקה ופיסיקה 5 יח"ל בציון 85 לפחות
פיסיקה ומדעי המחשב​ ​710 ​ובנוסף ​630 עדיפות למועמדים שנרשמו בעדיפות ראשונה או שנייה​
ובנוסף, פיסיקה 5 יח"ל בציון 70 ומתמטיקה 5 יח"ל בציון 75 או 4 יח"ל בציון 85 וגם רכיב כמותי בפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה 125
כימיה​ 600​ובנוסף 600​ובנוסף, מתמטיקה 4 יח"ל בציון 70 או 5 יח"ל בציון 60 לפחות.

565 סכם כמותי וגם פסיכומטרי כללי רב תחומי/נתיב לאקדמיה לבעלי כימיה 5/80 וגם מתמטיקה 4/70 או 5/60.

550 סכם כמותי וגם פסיכומטרי כללי רב תחומי/נתיב לאקדמיה לבעלי כימיה 5 יח"ל בציון 80 ופיסיקה 5 יח"ל בציון 70 לפחות וגם מתמטיקה 4/70 או 5/60.

כימיה והנדסה כימית 620​ ובנוסף 640​ עדיפות למועמדים שנרשמו בעדיפות ראשונה או שנייה​
ובנוסף, סכם הנדסה 525 וגם מתמטיקה 5 יח"ל 70 או 4 יח"ל 80
כימיה ומדעי המחשב​ ​710 ​ובנוסף ​630 עדיפות למועמדים שנרשמו בעדיפות ראשונה או שנייה​
​ובנוסף, מתמטיקה 4 יח"ל בציון 85 או 5 יח"ל בציון 75 וגם רכיב כמותי מהפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה 125.​​
כימיה ביואינפורמטיקה ביופיסיקה​ ​710 ​ובנוסף ​630 עדיפות למועמדים שנרשמו בעדיפות ראשונה או שנייה​
​ובנוסף, מתמטיקה 4 יח"ל בציון 85 או 5 יח"ל בציון 75 וגם רכיב כמותי מהפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה 125.​​​
מדעי הגיאולוגיה והסביבה 600​ קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי ממוצע בגרות 100 ומתמטיקה ברמה של 5 יח"ל בציון 80 לפחות או 4 יח" בציון 90. 
מדעי הגיאולוגיה והסביבה עם הנדסת בניין​ 640​ עדיפות למועמדים שנרשמו בעדיפות ראשונה או שנייה​​
סכם הנדסה 546 ובנוסף ציון 120 לפחות בפרק האנגלית בפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה.​
מדעי הגיאולוגיה והסביבה עם מדעי המחשב​ ​710 ​ובנוסף ​630 ובנוסף, מתמטיקה 4 יח"ל בציון 85 או 5 יח"ל בציון 75 וגם רכיב כמותי מהפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה 125.​​​
מדעי החיים 600 ובנוסף 600

בנוסף, מתמטיקה 4 יח"ל בציון 70 לפחות או 5 יח"ל בציון 60 וגם ציון 100 לפחות בפרק האגלית בפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה.

קיימת העדפה למועמדים שנרשמו למדעי החיים בעדיפות ראשונה או שנייה. 

פסיכוביולוגיה ​ 680 ובנוסף 680​ עדיפות למועמדים שנרשמו בעדיפות ראשונה.
בנוסף, סכם כללי 680 ומתמטיקה 5 יח"ל בציון 70 או 4 יח"ל בציון 80​
​הנדסת תוכנה ​720 ​ובנוסף ​600
עדיפות למועמדים שנרשמו בעדיפות ראשונה או שנייה​
בנוסף סכם הנדסה 535 וגם מתמטיקה 4 יח"ל בציון 90 או 5 יח"ל בציון 80

"המעוניינים לשלב תכנית לימודים הכוללת שתי מחלקות מאותה פקולטה או מפקולטות שונות (שלא הוזכרו לעיל כשילוב), נדרשים לתנאי הקבלה של שתי המחלקות"

​​​​