בקישור הבא מוצגים חתכי הקבלה (למועמדים ללא רקע אקדמי קודם) למחלקות השונות בפקולטה למדעי הטבע. חשוב לשים לב כי ערכים אלו נכונים להיום  ועשויים להשתנות בהתאם להיצע וביקוש בכל מועד. בנוסף לתנאים המוצגים בטבלה, ישנה חובת עמידה בתנאי קבלה כלליים אוניברסיטאיים.

דף זה מתעדכן באופן יומי ונעשים מאמצים שהוא ישקף את המציאות בצורה מלאה. יחד עם זאת, עשויות ליפול טעויות במידע המפורסם. לאור האמור, אין לראות במידע משום התחייבות של האוניברסיטה לקבל מועמד זה או אחר.

לחתכי הקבלה במחלקות הפקולטה למדעי הטבע >>

לפקולטה למדעי הטבע מתקבלים בעלי הישגים גבוהים בציון הסכם הכמותי וציון הפסיכומטרי הכללי הרב תחומי נתיב לאקדמיה הנדרש. לכל מחלקה קיימות דרישות סף להרשמה המפורטות בפרקים הרלוונטיים בידיעון למועמדים​.

 

לחישוב סכם כמותי >>​​

לאילו מחלקות ניתן להתקבל ללא פסיכומטרי ? >>​

"המעוניינים לשלב תכנית לימודים הכוללת שתי מחלקות מאותה פקולטה או מפקולטות שונות (שלא הוזכרו לעיל כשילוב), נדרשים לתנאי הקבלה של שתי המחלקות"

למידע על אפשרויות השילוב הנוספות >>​ ​

​​​​