​​
בקישור הבא מוצגים חתכי הקבלה (למועמדים ללא רקע אקדמי קודם) למחלקות השונות בפקולטה למדעי ההנדסה. חשוב לשים לב כי ערכים אלו נכונים להיום  ועשויים להשתנות בהתאם להיצע וביקוש בכל מועד. בנוסף לתנאים המוצגים בטבלה, ישנה חובת עמידה בתנאי קבלה כלליים אוניברסיטאיים.

דף זה מתעדכן באופן יומי ונעשים מאמצים שהוא ישקף את המציאות בצורה מלאה. יחד עם זאת, עשויות ליפול טעויות במידע המפורסם. לאור האמור, אין לראות במידע משום התחייבות של האוניברסיטה לקבל מועמד זה או אחר.

לחתכי הקבלה במחלקות הפקולטה למדעי ההנדסה >>

קיימת העדפה למועמדים בעלי נתונים גבוהים במקצועות: מתמטיקה, פיסיקה, מקצועות הנדסיים/מדעיים בתעודת הבגרות והציון הפסיכומטרי הכללי הרב תחומי/נתיב לאקדמיה.

הפקולטה למדעי ההנדסה דנה תחילה בבקשות להתקבל אליה בעדיפות ראשונה או שנייה. במידה ויוותרו מקומות, תדון הפקולטה גם בבקשות להתקבל אליה בעדיפויות נמוכות יותר.

לאילו מחלקות ניתן להתקבל ללא פסיכומטרי >>​

לחישוב סכם הנדסה >>