דלג לתוכן העמוד
אתר
המועמדים
הירשמו ללימודים להרשמה

סיכויי הקבלה למחלקות הפקולטה להנדסה

​​
בלוח הבא מוצגים ערכים מייצגים בלבד של חתכי הסכם להנדסה. חשוב לשים לב כי אלו ערכים מייצגים בלבד שהיו נכונים בשנה קודמת ומהם ניתן לקבל תמונה כללית ובלתי מחייבת לגבי סיכויי הקבלה על כן אין לראות בנתונים אלה קביעה סופית,,  אלא הערכה בלבד.

קיימת העדפה למועמדים בעלי נתונים גבוהים במקצועות: מתמטיקה, פיסיקה, מקצועות הנדסיים/מדעיים בתעודת הבגרות והציון הפסיכומטרי הכללי הרב תחומי/נתיב לאקדמיה.

הפקולטה למדעי ההנדסה דנה תחילה בבקשות להתקבל אליה בעדיפות ראשונה או שנייה. במידה ויוותרו מקומות, תדון הפקולטה גם בבקשות להתקבל אליה בעדיפויות נמוכות יותר.


לחישוב סכם הנדסה >>
 
מחלקה​ ציון סכם הנדסה​​ ובנוסף פסיכומטרי כללי רב תחומי /נתיב לאקדמיה​​ הערות​
הנדסת חשמל ומחשבים 535 550​
מתמטיקה והנדסת חשמל ומחשבים​ 540​ 650​ ובנוסף סכם כמותי​ 660 ומתמטיקה 5 יח"ל בציון 85 לפחות​​
מדעי המחשב והנדסת חשמל ומחשבים​ 567​ 650​ ובנוסף סכם כמותי 730 ומתמטיקה 5 יח"ל בציון 85 לפחות​​​
פיסיקה והנדסת חשמל ומחשבים​
567​ 650​ ובנוסף סכם כמותי 625 ומתמטיקה ופיסיקה 5 יח"ל בציון 90 לפחות​​​ וגם רכיב כמותי בפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה 142
הנדסת מחשבים​ 535​​ 550​
הנדסת מכונות​ 520 550​
​הנדסת חשמל ומחשבים ומכונות ​555 ​550
פיסיקה והנדסת מכונות​ 540​ 650​ ובנוסף סכם כמותי 625 ומתמטיקה ופיסיקה  5 יח"ל בציון 85 לפחות​​​
מתמטיקה והנדסת מכונות ​ 540​ 650​ ובנוסף סכם כמותי 660 ומתמטיקה 5 יח"ל בציון 85 לפחות​
הנדסת מכונות וחומרים - תואר כפול​
540​ 650​
הנדסה כימית​ 500 550​
כימיה והנדסה כימית ​ 525​ 640​ ובנוסף סכם כמותי 620 ומתמטיקה 5 יח"ל בציון 70 או 4 יח"ל בציון 80 לפחות​​​
הנדסת תעשיה וניהול​ 503 550​
מתמטיקה והנדסת תעשיה וניהול ​ 530​ 650​ ובנוסף סכם כמותי 660  ומתמטיקה 5 יח"ל בציון  85 לפחות​
הנדסת חומרים​ 500 550​
פיסיקה והנדסת חומרים​ 510​ 650​ ובנוסף סכם כמותי​ 625 ומתמטיקה  ופיסיקה 5 יח"ל בציון 80 לפחות​​​
הנדסת מערכות תקשורת​ 515 550​
הנדסת ביוטכנולוגיה​ 505 550​
הנדסת מערכות תכנה מידע​ 515 550​
הנדסה ביורפואית​ 525​​ 550​
הנדסת בניין ​ 530 550​
הנדסת בניין ומדעי הגיאולוגיה והסביבה ​ ​546 ​640 ​ובנוסף, ציון 120 לפחות בפרק האנגלית בפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה.
הנדסת תוכנה​ 535 600​
בנוסף סכם כמותי 720 
ומתמטיקה 4 יח"ל בציון 90 או 5 יח"ל בציון 80