22 אפר' 2020

​​​המשק בישראל נמצא בעיצומו של משבר עמוק, שלא פסח גם על קהילת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, כולל רבים מהסטודנטים שלנו. מטרות האוניברסיטה הן להתמיד במחקר המצוין ולהבטיח שהסטודנטים יוכלו להמשיך בלימודיהם בדרך אל התואר הנכסף - למרות האתגרים הכלכליים ולמרות המצב המאתגר. 

בכדי לעזור לסטודנטים להמשיך בלימודיהם, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הודיעה היום על הקמת קרן לסיוע כלכלי בסך של 800,000 ₪. הקרן תסייע לסטודנטים שנתקלים בקשיים כלכליים משמעותיים בשל המשבר.

הקרן תעניק כ-500 מלגות בסכום של 1,600 ₪ כל אחת. 

הקריטריונים לקבלת הסיוע ודרכי הגשת הבקשה:
מקבלי המלגות יבחרו על פי הקריטריונים המפורטים מטה. אנחנו צופים שנוכל לסייע רק לחלק מהפונים.

סטודנטים שרשאים להגיש בקשת מלגת סיוע מיוחד:

א. רשומים בסמסטר ב', שנה"ל תש"ף להם מערכת בהיקף של 15 נק"ז לפחות.

ב. סטודנטים או בני/בנות זוגם או הוריהם שעליהם הם נסמכים בכלכלתם השוטפת, שיצאו לחל"ת/פוטרו/צומצמו משמעותית בהיקף משרתם בעקבות הקורונה אבל עבדו 3 חודשי עבודה בתקופה שבין 1 בנובמבר 2019 עד 17 במרץ שנת 2020 ומחזיקים במכתב מהמעסיק המעיד על חל"ת/פיטורין/הרעת תנאים.

ג. הזכאות לתמיכה תיקבע בהתאם לרמת ההשתכרות לפני המשבר ובאופן יחסי לכלל מבקשי הסיוע.

ד. עדיפות תינתן לסטודנטים המתגוררים בשכירות/במעונות הסטודנטים ולסטודנטים במצב אישי מיוחד, כגון סטודנטים בודדים בארץ/ סטודנטים ללא עורף משפחתי.

ה. תלמידי תואר שני שאינם מקבלים תמיכה כספית מטעם האוניברסיטה או גורם אחר.

לטופס הבקשה לקבלת מענק הסיוע המיוחד » 
יש למלא את הבקשה עד 6 במאי 2020.​

אימות מסמכים והצגתם יידרש רק מהסטודנטים שוועדת קרן הסיוע תמצא מתאימים לקבלת המענק המיוחד.


בנוסף, האוניברסיטה החליטה לאפשר לסטודנטים שמתגוררים במעונות להפסיק את חוזה המגורים שלהם ולצאת מהמעונות החל מה-1.5.2020, ללא קנסות. 

עוד החליטה האוניברסיטה, שכל סטודנט שיהיה מעוניין בכך, יוכל לדחות את תשלום שכר הלימוד של חודשים מרץ-אפריל-מאי עד ל-14 ביוני.​

מאחלים לכולנו ימים טובים יותר ומעל לכל – בריאות איתנה.​