$$News and Reports$$

19 ינו' 2021

​​​​​​​​​​​​​​​​​ezgif.com-gif-maker (1).gif

"התוכנית גובשה מתוך הבנה ברורה לצרכים של 'זן חדש' של סטודנטים רחבי אופקים ורב-תחומיים, ומתוך מטרה לאפשר הכשרה​​​ יסודית של מדעי המחשב ברמה הגבוהה של התואר החד חוגי המסורתי שלנו, לצד אפשרות ללימודי תואר שלם נוסף בכל תחום דעת הקרוב לליבו של הסטודנט"


​מולטידיסציפלינריות היא הדיסציפלינה החדשה ובוגרים רב-תחומיים הופכים נדרשים יותר ויותר גם בשוק הפרטי וגם באקדמיה.

החל משנת הלימודים תשפ"א​ אפשר לעשות זאת גם עם התחום החם והנדרש ביותר בזירה האקדמית – מדעי המחשב. מעוניינים ללמוד את מקצועות המחר אבל התשוקה שלכם לא פוסחת על ספרות, כלכלה, ארכיאולוגיה או פילוסופיה? או אולי התחום שמעניין אתכם הוא תקשורת או פסיכולוגיה והבנתם שגם שם ידע וכלים ממדעי המחשב הם אלו שיאפשרו את הפריצות המחקריות העתידיות?

אם צירופים כאלו ואחרים מייצגים אתכם, התוכנית הדו מחלקתית החדשה מיועדת עבורכם. 

לדברי פרופ' אהד בן שחר, מהמחלקה למדעי המחשב ומי שחנך בימים אלו את התוכנית, "היא גובשה מתוך הבנה ברורה לצרכים של 'זן חדש' של סטודנטים רחבי אופקים ורב-תחומיים, ומתוך מטרה לאפשר הכשרה יסודית של מדעי המחשב ברמה הגבוהה של התואר החד חוגי המסורתי שלנו, לצד אפשרות ללימודי תואר שלם נוסף בכל תחום דעת הקרוב לליבו של הסטודנט".

התואר שיוענק יהיה דו מחלקתי. התעודה תציין .B.Sc במדעי המחשב עם B.A  מהמחלקה השנייה.

מבנה תכנית הלימודים הדו-מחלקתי מדעי המחשב עם מדעי הרוח והחברה יורכב מ- 70 נק"ז במדעי המחשב ועוד 54 נק"ז במדעי הרוח החברה.
 

"ההכשרה בכל אחד מהתחומים רחבה ועמוקה מספיק כדי להפוך את הבוגרים מבוקשים בשוק התעסוקה בכל אחד משני התחומים בנפרד​"​​


"היום יותר מתמיד מדעי המחשב הם לימודי העתיד, ומי לא שמע על כל אותם תחומי מחקר וטכנולוגיה כמו אינטיליגנציה מלאכותית, למידת מכונה, ראיה חישובית וגרפיקת מחשב, מדעי הנתונים, הנדסת תוכנה, אבטחת הסייבר, חישוב קוונטי, ועוד רבים אחרים, כולם בליבת מדעי המחשב. אבל באותה עת", מוסיף פרופ' בן שחר, "לא קיימים היום תחומים או דיסציפלינות אינטלקטואליות אחרות שמדעי המחשב אינם משפיעים עליהם באופן מהותי וטרנספורמטיבי, מה שיצר בשנים האחרונות ,ועדיין יוצר, שטחי חקר בינתחומיים רבים כמו רפואה חישובית,  מדעי הרוח הדיגיטאליים, ביואינפורמטיקה, מדעי המוח החישוביים, ואפילו אומנות דיגיטלית,  וגם כאן הרשימה אינה נגמרת. התואר הדו מחלקתי תוכנן לספק לבוגריו את הרקע הבינתחומי הכפול, גם במדעי המחשב וגם במדע נוסף, על מנת לאפשר להם להוביל את הממשק בין אותם תחומים, הן בתעסוקה או במחקר עתידי. באותה עת תהיה ההכשרה בכל אחד מהתחומים רחבה ועמוקה מספיק כדי להפוך את הבוגרים מבוקשים בשוק התעסוקה בכל אחד משני התחומים בנפרד, או המשך לימודים אקדמיים לתארים גבוהים בכל אחד בשתי המחלקות עם מינימום או ללא השלמות כלל".

 מדעי המחשב:  גם בדו-מחלקתי

​לכל המידע על תואר ראשון במדעי הרוח והחברה »​

לכל המידע על תואר ראשון במדעי המחשב »​