המעבדה למדעי הרוח הדיגיטליים במחלקה לספרות עברית חותרת לשלב פרספקטיבות חישוביות בחקר הספרות ובכל תחומי הדעת במדעי הרוח. הטמעת פרספקטיקות אלה פותחת אופקים חדשים ומפתיעים, שלא נצפו בעבר. 

המעבדה משמשת חממה לסטודנטים ולחברי סגל, ומסייעת להם לערוך פרויקטים חישוביים במסגרת מחקרם השוטף. במסגרת זו, המעבדה שואפת לפרוץ את דגם החוקר הבודד האופייני למדעי הרוח; היא מנהיגה דפוסי עבודה שיתופיים יותר, שבהם קבוצת חוקרים ותלמידי מחקר מובילים פרוייקט משותף ביחד. כך, התלמיד שוב אינו לבד מול הספר והמחשב, אלא חלק מצוות תומך המתמודד כולו עם אתגרים דומים.

המעבדה למדעי הרוח הדיגיטליים מנוהלת על ידי ד"ר איתי מרינברג-מיליקובסקי, חוקר ספרות עברית ומומחה למדעי הרוח הדיגיטליים. המעבדה היא גוף מחקרי חדשני, אך כזה המקפיד על דיאלוג מעמיק עם דרכי המחקר המסורתיות: אחרי הכל, המחשב הוא כלי המאפשר עיבוד 'אובייקטיבי' של נתונים שבני אדם אינם יכולים לערוך בעצמם, אך מצד שני אין הוא יכול להחליף את התובנות היצירתיות הסובייקטיביות של החוקר; המחשב יודע אמנם לאתר מילים ולסווגן בהתאם להגדרות מוקדמות שהוזנו לתוכו, אך אין הוא יודע לעמוד על משמעות הנתונים. בירור היחסים בין התיאוריה של החוקר לבין הנתונים העולים מן הטקסט פותח פתח לשאלות רבות נוספות. 

לצד פעילותה המחקרית, המעבדה משמשת גם פלטפורמה להוראה. המחלקה לספרות עברית מציעה שני קורסים במדעי הרוח הדיגיטליים לתואר ראשון, ושניים לתואר שני. היא עורכת גם סדנאות ממוקדות בתחומי ידע רלוונטיים, שפתוחות לתלמידי מחקר מן הפקולטה ומהאוניברסיטה כולה.​


ליצירת קשר: lab@post.bgu.ac.il​


הצג הכל
הסתר הכל