Banner_Math.sdata.jpg

למצוא דפוסים ותובנות בתוך סבך של נתונים


​​במהלך המאה ה-21, וביתר שאת בעשור האחרון, הולכים וגוברים השימושים והצרכים בשליטה ותמרון בתוך מערכי נתונים עצומים בגודלם, ומציאת סדר ודפוסים בתוך סבך הנתונים העצום. תחום זה חוצה תחומים מדעיים, החל מטקסטים במדעי הרוח, דרך מערכות מידע במדעי החברה, עם מאגרי הנתונים העצומים ברפואה ובמדעי החיים, וכלה בעושר הנתונים הפיזיקליים של מאיצי חלקיקים, גלאי גלי-כבידה וטלסקופי-ענק.

כמעט אין תחום מדעי שבו אין היום שימוש בניתוח נתונים סטטיסטי, הפעלת תוכנות בינה מלאכותית ואוטומציה של מציאת דפוסים במידע רב. גם בשוק העבודה וגם במחקר המדעי יש ביקוש עצום לבעלי יכולות פיתוח בתחומים הללו.

התואר בסטטיסטיקה וניתוח נתונים מבוסס בעיקרו על יישום של חשיבה ושפה מתמטית. כמובן שהלימודים עצמם כוללים רקע מתמטי רחב ולכן שילוב לימודים בשתי המחלקות הוא טבעי ומתבקש. העמקה כזו מאפשרת לנכס את המתמטיקה לפיתוח תורות חדשות וטכניקות חדשות לניתוח מידע ונתוני עתק. תואר שמשלב מתמטיקה וניתוח נתונים מאפשר לבוגרים ולבוגרות שלו להיות בחזית המחקר של פיתוח הטכנולוגיות החדשות של הבינה המלאכותית, מציאת דפוסים והתנהגויות בתוך מאגרים, וקידום המחקר בתחום חדש זה.  

הצג הכל
הסתר הכל