Sociology_Sdata_Banner.png

רוצים קריירה שמשלבת גם הבנה במערכות חברתיות-תרבותיות, רשתות חברתיות ומבנים חברתיים, וגם משרה נחשקת בתחום מדעי הנתונים? כבר לא צריך להתלבט! השנה פתחנו עבורכם מסלול חדש שמאפשר לכם לשלב גם וגם - גם לימודי סוציולוגיה-אנתרופולוגיה וגם לימודים שיכשירו אתכם לקריירה ו/או לימודים מתקדמים בתחום מדעי הנתונים.

השילוב של לימודי סוציולוגיה-אנתרופולוגיה, עם מסלול של התכנית בסטטיסטיקה וניתוח נתונים, משלב הכשרה אקדמית מעמיקה בחשיבה ביקורתית-חברתית ומיומנויות של כתיבה אקדמית ומחקר חברתי, תוך שילוב של המיומנויות הנדרשות לאנשי מדע הנתונים: 
(1) סטטיסטיקה, למידת מכונה ועיבוד נתונים 
(2) יישומי מחשב ושפות תכנות 
(3) הבנה תיאורטית של קשרים בין משתנים במציאות אותה מנתחים. 

לימודים אלה פותחים בפניכם את הדלתות למגוון אדיר של משרות בתחום של ניתוח נתוני-עתק חברתיים, אנליסטים של משאבי אנוש ואלגוריתמיקה ברשתות חברתיות, ונותנים לכם יתרון יחסי על פני מועמדים רבים!

אופן הההרשמה: בעדיפות אחת – סוציולוגיה-אנתרופולוגיה דו-מחלקתי ובעדיפות שנייה - סטטיסטיקה דו-מחלקתי (תחת היחידה לתכניות לימוד בינתחומיות.)
הצג הכל
הסתר הכל