​​דגל האיחוד האירופי

להבין ולחקור את היבשת האירופית                             

ליש​ראל ולאירופה היסטוריה משותפת רבת שנים המאופיינת בתלות הדדית גוברת בתחומים שונים. האיחוד האירופי הוא שותפה הכלכלי הגדול ביותר של ישראל ולו הש​פעה פוליטית מכרעת על ישראל ועל פעילותה בזירה הבינלאומית.

המרכז לחקר פוליטיקה וחברה אירופית (CSEPS) באוניברסיטת בן-גוריון בנגב הוכרז על-ידי האיחוד האירופי כמרכז הלאומי למצוינות במחקר ובהוראת הלימודים האירופיים ע"ש ז'אן מונה. חטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית מקנה למשתתפים בה כלים ומיומנויות להבנת התהליכים המתרחשים ביבשת האירופית, תוך בחינה מעמיקה של המשטרים, התהליכים, החברות האירופיות ומערכות היחסים שלהן עם ישראל.

הצטרפו לחטיבה ורכשו ידע וכלים להבנת אחד מהמרחבים הפוליטיים המרכזיים ביותר בזירת היחסים הבינלאומיים.

 

הצג הכל
הסתר הכל