shutterstock_1135501646.jpg

התוכנית המשולבת בחינוך, פוליטיקה ושינוי חברתי מיועדת לסטודנטים/ות המתעניינים/ות בחינוך ככלי לשינוי חברתי ומעוניינים/ות לרכוש כלים להבנה ביקורתית של החברה והפוליטיקה בישראל ובמקומות אחרים. 

התוכנית נועדה לספק לתלמידיה ולתלמידותיה רקע אקדמי רחב ועשיר שיתמוך בעבודה עתידית בתחום החינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי ובארגונים לשינוי חברתי. 

תלמידי/ות התוכנית ילמדו קורסים מתוך אשכולות יעודיים במסגרת המחלקה לחינוך​ ובמסגרת המחלקה לפוליטיקה וממשל. התוכנית תכלול קורסים בסוציולוגיה של החינוך, מחשבת החינוך, פסיכולוגיה של החינוך והיבטים מבניים ופוליטיים של מערכת החינוך במסגרת המחלקה לחינוך, וקורסים העוסקים בפוליטיקה בישראל, פוליטיקה אזורית וגלובלית, מחשבה ביקורתית ואזרחות ומאבקים פוליטיים במסגרת המחלקה לפוליטיקה וממשל. 

בנוסף לקורסי הבחירה, ישתתפו תלמידי/ות התוכנית בשני קורסי ליבה: קורס על ״חינוך לדמוקרטיה ואזרחות״ בשנה השנייה ללימודיהם/ן, וקורס הכולל הרצאות אורח וסיורים על ״חינוך, פוליטיקה ושינוי חברתי: מבטים מהשטח״ בשנה השלישית ללימודיהם/ן. תלמידי/ות התוכנית יוכלו להתחיל בלימודים לקראת תעודת הוראה באזרחות בשנה השלישית לתואר.